Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

TLAČOVÉ SPRÁVY

10. 9. 2013

Maľovaná krajina 

Variácie krajiny

 

Názov projektu: Hry s umením 2013 
Výstavy
Maľovaná krajina - unikátna výstava s možnosťou vstúpiť do obrazu
organizovaná v spolupráci s BIBIANOU – medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave
Variácie krajiny zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
Vernisáž: 19. 4. 2013 o 17. 00
Termín výstavy: 19.  4. – 16.  6. 2013
Kurátori výstav: Katarína Kosánová, Soňa Sadilková, Anna Ondrušeková

Tohtoročný ročník Hier s umením je organizovaný v spolupráci s BIBIANOU medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave. Nosnou témou projektu je krajinomaľba, ktorá má priblížiť oku návštevníka (detského diváka) tému krajiny prostredníctvom interaktívnej výstavy Bibiany Maľovaná krajina a výstavy Krajinárskych variácií zo zbierok Tatranskej galérie.
Interaktívna výstava Maľovaná krajina sa stane priestorom pre porovnávanie nápadov, výtvarného uchopenia a dobrodružného hľadania a nachádzania, ktoré je prístupné chápaniu detského návštevníka. Zámerom autoriek Kataríny Kosánovej (scenár) a Soni Sadilkovej (výtvarno-priestorové riešenie) je sprostredkovať deťom výtvarné diela v ich chronologickom slede. Mimoriadne nápaditým a pre deti ľahko zrozumiteľným spôsobom umožnia deťom prejsť historickým vývinom krajinomaľby. Rôzne variácie krajinomalieb umožnia návštevníkom porovnať optický klam pri zobrazovaní perspektívy, zažiť naozajstnú búrku v krajine, hmatom vnímať štyri živly z obrazov, vyjadriť svoje pocity z obrazov impresionistov a pohrať sa s teplými a studenými farbami.
Vzácne okamihy návštevníci zažijú keď sa dostanú do živého obrazu – do kaviarne Vincenta van Gogha, pod hviezdnou oblohou, alebo na Monetov Japonský most v 4 ročných obdobiach. Spoznajú ako moderní maliari vidia svet, v ktorom často menia zákonitosti farieb. V závere prehliadky výstavy sa ocitnú v nekonečnom zrkadlovom obraze krajiny.
Touto prechádzkou výstavy deti zistia, že krajinomaľba je okrem iného aj hudba, svetlo, vôňa a možno aj niečo viac. Dlhoročná prax a znalosť detského myslenia (zmysel pre hravosť, vytváranie zaujímavých asociácií) umožnilo pripraviť výstavu, ktorá „bude útočiť“ na všetky zmysly premyslenou koncepciou, invenčnosťou, ako aj scenáristickou a výtvarnou čistotou. Komunikácia s detským divákom bude prebiehať prostredníctvom vybraných reprodukcií výtvarných diel, textov a aktivít. Jej cieľom bude dialóg o tom, čím bola, je a možno bude krajinomaľba v kontexte výtvarného umenia a výtvarného jazyka. O tom, ako sa umelcom podarilo uchopiť atmosféru krajiny pri jej rýchlych zmenách v kolobehu života a času, a o tom, že tvorba i vnímanie krajinomaľby môže byť zábava, ktorú „na prechádzke obrazmi“ môžu zažiť.
Výstava Bibiany je doplnená originálmi krajinomalieb rôznych autorov a období z bohatého zbierkového fondu Tatranskej galérie v Poprade. V rámci projektu usporiada Tatranská galéria už tradičné tvorivé dielne, workshopy, performance a súťažnú prehliadku mladých módnych dizajnérov – Módne inšpirácie 2013. Počas jarných mesiacov tak budú mať návštevníci v Elektrárni opäť možnosť zhliadnuť inovatívne umenie a pútavým spôsobom spoznať žáner krajinomaľby.


 

16. 3. 2013

Katarína Rachel Krajčovičová: Návrat k prameňom

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
Vernisáž: 24. 3. 2013 o 16. 30
Termín výstavy: 24. 3.  – 14. 4. 2013
Kurátorka výstavy: Viera Kamenická

Katarína Rachel Krajčovičová je živel, plný energie, plný emócií. Obdiv a vzťah k umeniu si priniesla na tento svet z rodinného prostredia. Jej otecko bol umelecký kovolejár a svoj vzťah k umeniu veľmi úspešne prenášal aj na svoje dcéry. Pre Katarínu sa stala umelecká fotografia cestou, ktorou môže zaznamenávať svoje vizuálne a citové zážitky.
Fotografickým obrazom uchováva tváre blízkych priateľov, mnohých slávnych umelcov, s ktorými ju spája obdiv k umeniu i skutočné priateľstvo. I napriek tomu, že niektorí už opustili tento svet, na fotografiách Kataríny žijú a prihovárajú sa k nám doteraz. To je čaro a moc fotografie. Pravdivej fotografie.
Svedčia o tom mnohé portréty Stelly Zázvorkovej , Geraldine Chaplinovej, Jiřího Mencla alebo Annie Girardotovej, Ivy Janžurovej, Petra Dvorského, Eleny Obrazcovovej, ...plné vzájomnej dôvery.
V portrétovaných tvárach hľadá podobnosť s príbuznými, ktorých životy drasticky ukončili v koncentračných táboroch.
Katarína si v sebe nesie rodinnú stigmu vojnového násilia. Určite aj toto dedičstvo ju priviedlo k téme Nie vojnu, ale lásku. Sama už nezažila hrôzy vojnových krutostí, ale osud chcel, aby sa jej druhou krajinou, v ktorej striedavo žije, stal Izrael. Krajina, kde ľudia i v dnešných dobách poznajú strach z vojnového ohrozenia a kde najvzácnejšou hodnotou je život a mier.
Citát opernej speváčky Lucie Popp „listy zo stromov padajú ku koreňom“ motivuje vodiacu líniu dlhodobej Kataríninej témy hľadania vlastných koreňov. Veľmi citlivo vníma osud celej „ľudskej rodiny“, tragické príbehy národov. V návrate k ľudskosti, k vzájomnému porozumeniu, k prírode ktorú symbolizuje prameňom čistej vody, vidí nádej pre súčasný i budúci život...
Doterajšie výstavy :
1997 - Nie vojnu, ale lásku / Bratislava, Kaviareň Berlínka /
1998 - Amerika – Iní podobní / Bratislava /
1999 - Návrat k prameňom / Viedeň, Slovenský inštitút /
1999 - Nie vojnu, ale lásku / Trnava , Galéria J.Koniarka /
2000 - Návrat k prameňom / Bratislava, SNM Harmincova sieň /
2001 - Návrat k prameňom / Trenčín /
2001 - Album pre Annie Girardot / Paríž, UNESCO / za prítomnosti umelkyne Annie Girardot
2010 - Kráľovstvo korálov / Bratislava, Fotogaléria Podolský /
2010 - Eilat – Piešťany / Piešťany, Galéria Fontána /
2011 - Obchod na Korze / Bratislava , Fotogaléria Podolský /
2011 - Návrat k prameňom / Sabinov /
2011 - Hommage a Annie Girardot / Piešťany, Galéria Fontána /
2012 - Nie vojnu, ale lásku / Sabinov, Pamätný deň obetiam holokaustu /
2012 - Jubilantky – B.Turzonovová, M. Vášáryová, Z.Krónerová / Bratislava , Fotogaléria Podolský /


 

1. 3. 2013

Maliar a grafik Andrej Doboš


Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
Vernisáž: 08.03. 2013 o 17. 00
Termín výstavy: 08.03.2013 – 14.04.2013
Kurátorka výstavy: prof. Eva Kapsová
Andrej Doboš (4. 11. 1911 – 31. 8. 1997) pochádzal z Novosadu pri Trebišove, kde prežil útle detstvo. Ako jedenásťročného ho rodičia poslali na gymnaziálne štúdiá do Košíc. Vzdialenosť od domova v tomto mladom veku nedobre znášal, a tak po čase prešiel študovať do Michaloviec. Stredoškolské štúdiá (gymnázium s učiteľským zameraním – tzv. učiteľský ústav) absolvoval v Užhorode (1926 – 1930). V týchto rokoch zároveň študoval i na súkromnej škole Vojtecha Erdélyiho, zakladateľa užhorodskej školy kreslenia a maľovania.
Prijatý bol na Akadémiu výtvarného umenia v Prahe (1932 – 1933); v čase veľkej hospodárskej krízy však musel štúdium pre nepriaznivé finančné podmienky prerušiť a napokon i zanechať.
Začal sa živiť maľovaním a tiež pedagogicky pôsobiť – učil kreslenie v Mukačeve (Podkarpatská Rus, 1938 – 1944). V nepriaznivých vojnových rokoch si ďalej dopĺňal pedagogické i umelecké vzdelanie na pedagogickom inštitúte v Segedíne (1940 – 1942). Počas vojny bol odvedený na front (Volgograd, 1944), zranený sa vrátil ešte pred ukončením vojny. Za dramatických okolností opustil Mukačevo (1945) a neskôr sa spolu s rodinou (manželka a tri dcéry) natrvalo usadil v Košiciach (1946). Košice poskytli autorovi zázemie pre bohatú tvorbu i súkromný a spoločenský život – v kruhu umelcov, ktorí prirodzene mohli nadväzovať na najlepšie tradície Košickej školy moderného maliarstva (Július Jakoby, Juraj Collinásy, Jozef Bendík, Ľudovít Feld, Ján Mathé, neskôr Juraj Bartusz). Andrej Doboš bol neustále aktívny v spolkovej činnosti (Spolok podkarpatskorusínskych výtvarných umelcov, Svojina, Spolok maďarských výtvarníkov, Zväz slovenských výtvarných umelcov), venoval sa pedagogickému pôsobeniu, ale realizoval sa predovšetkým ako umelec v slobodnom povolaní.
Autorova tvorba zahŕňa široký okruh maliarskych námetov a grafických prístupov. Popri portréte a zátiší najrozsiahlejšiu časť tvorí krajinomaľba. V nej uplatnil postupy od realistického, postimpresionistického, cez expresívnu a neoexpresívnu maľbu až po stopy informelovej poetiky. Často je súčasťou krajiny a obrazov slovenského vidieka človek, ktorého autor podal so zrejmou sociálnou empatiou. Doboš bol súčasne maliar mestského prostredia, významnú časť tvorby zahŕňajú veduty Košíc, v ktorých umelec prežil takmer celý svoj život.
Originálnymi prístupmi zvlášť v grafike, ale i v maľbe prekročil Andrej Doboš priestor regiónu. Jeho diela sú súčasťou zbierok galérií na Slovensku, v Čechách i v zahraničí.
Tatranská galéria vlastní niekoľko diel tohto umelca, výstava je pripomenutím nedávneho 100.výročia narodenia umelca.


 

28. 11. 2012

100 rokov budovy Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade


Tlačová správa

Miesto konania : Tatranská galéria v Poprade
Vernisáž : 14.decembra 2012 o 17.00

Podujatie
Výstavy pri príležitosti podujatia 100 rokov budovy Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade
Daniel Libeskind Architektúra je reč
Unikátna výstava jedného z najvýznamnejších architektov súčasnosti žijúceho v New Yorku a tvoriaceho po celom svete
OSA atelier
Výstava architektonickej tvorby dvojice popradských architektov Miloslav Dulík, Branislav Rzyman

Elektráreň TG 1992 - 2012
z histórie výstavnej činnosti a rekonštrukcie Tatranskej galérie v Poprade

Kurátori výstav Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Jiří Jůza, Jerzy Ilkosz, Rastislav Udžan, Anna Ondrušeková

Hlavný organizátor
Tatranská galéria v Poprade
Spoluusporiadatelia:
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Poprad
Spolku pro ostravskou kulturu SPOK
Kabinet architektury Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě / GVUO,
Muzeum Architektury we Wroclawiu / MAW
Studio Daniel Libeskind / SDL

S podporou Ministerstva kultúry SR
Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a primátora mesta Poprad Antona Danka

Hudobný hosť vernisáže Orchester Hot Serenades Bratislava

Výstavy potrvajú do 3. marca 2013

Tatranská galéria v Poprade, pri príležitosti storočnice budovy Elektrárne – jej terajšieho sídla, pripravila rozsiahly medzinárodný projekt venovaný architektúre, filmu, fotografii a hudbe, pod tradičným názvom FactoryArt 2012. Otvoreniu súbežne niekoľkých výstav predchádzala náročná niekoľkoročná príprava a organizácia, do ktorej boli zapojené významné medzinárodné inštitúcie v USA, Poľsku a v Čechách.
Budova bývalej parnej elektrárne, kultúrna pamiatka a zároveň jedna z najkrajších zachovaných stavieb „ technickej secesie“ zo začiatku 20.storočia v podtatranskom regióne, ožije na 3 mesiace súčasnou architektúrou. Pôjde o prezentáciu architektúry domácich popradských tvorcov, ale predovšetkým o výstavu jedného z najvýznamnejších svetových architektov – Daniela Libeskinda. Tento popradský sviatok architektúry bude poďakovaním všetkým tým, ktorí verili vízii Tatranskej galérie pretvorenia starej továrenskej budovy určenej na zbúranie, na atraktívny kultúrny stánok.

Daniel Libeskind
Daniel Libeskind je jednou z najväčších osobností súčasnej svetovej architektúry a urbanizmu. Preslávil sa vďaka prehodnocovaniu tradičných prístupov k architektúre a jej vnímaním v celej jej komplexnosti. Rozmanité spektrum jeho projektov zahŕňa významné kultúrne i komerčné inštitúcie. Libeskindov rukopis nachádzame na projektoch viacerých galérií. Tento fakt je aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Tatranská galéria rozhodla pre inštaláciu výstavy Daniela Libeskinda – Architektúra je reč.
Daniel Libeskind, B.Arch. M.A. BDA AIA je uznávanou autoritou v architektonickej praxi a urbanistickom plánovaní. Narodil sa 12. mája 1946 v povojnovom poľskom meste Lodž. V roku 1957 odišiel spolu s rodičmi do Izraela. Po troch rokoch sa rodina presťahovala do New Yorku. V roku 1965 získal americké štátne občianstvo. Pôvodne prostredníctvom štipendia Americko-izraelskej kultúrnej nadácie študoval v Izraeli hru na klavír a v New Yorku sa stal virtuóznym hráčom na akordeón. Po čase však hudbu zanechal a rozhodol sa pre štúdium architektúry, ktorú absolvoval na newyorskej Cooper Union for the Advancement of Science and Art. V roku 1972 získal diplom z postgraduálneho štúdia dejín a teórie architektúry na Fakulte komparatistiky Essex University v Anglicku. Je známy predovšetkým za vklad kritickej diskusie do architektúry a multidisciplinárnemu prístupu.
V roku 1989 Daniel Libeskind zvíťazil v súťaži na projekt židovského múzea v Berlíne, ktoré bolo oficiálne otvorené v roku 2001. Za túto stavbu zožal uznanie ako v architektonických kruhoch, tak i u širokej verejnosti. Ešte pred získaním tejto zákazky bola dokončená realizácia Múzea Félixa Nussbauma v Osnabrücku. Medzi ďalšie Libeskindove realizované projekty patria: Imperial War Museum North, Manchester; Atelier Weil, súkromý ateliér s galériou, Mallorca; Graduate Student Centre na Londýnskej metropolitnej univerzite; Danish Jewish Museum, Kodaň; pamätník obetiam 11. septembra v talianskej Padove; Frederic C. Hamilton Building, prístavba múzea umenia, súčasne s bytovým komplexom Denver Museum Residences, v Coloradskom Denveri a mnohé ďalšie.
Po víťazstve v súťaži o projekt World Trade Center vo februári 2003 bol menovaný hlavným architektom pre zástavbu tohto priestoru v New York City. Predseda poroty John Whitehead nazval Libeskindov návrh „geniálnym, dych vyrážajúcim, vynikajúcim a zároveň praktickým“. Projekt reflektuje optimizmus mesta New York.
Daniel Libeskind vyučuje a prednáša na niekoľkých univerzitách po celom svete. Je držiteľom mnohých ocenení, vrátane Hiroshima Art Prize z roku 2001 – táto cena, udeľovaná umelcom, ktorých dielo podporuje porozumenie a mier medzi národmi, nebola do tej doby nikdy udelená architektovi. Je tiež nositeľom Deutsche Architekturpreis za rok 1999 za projekt židovského múzea v Berlíne a Goethe Medallion (2000) za prínos kultúre, roku 1996 získal American Academy of Arts and Letters Award for Architecture a v tom istom roku Berlin Cultural Prize, v roku 1990 mu bolo udelené členstvo v European Academy of Arts and Letters, v roku 1997 čestný doktorát na Humboldtovej univerzite v Berlíne a mnohé iné. Dve zo stavieb Daniela Libeskinda získali v roku 2004 cenu RIBA: London Metropolitan University Graduate Centre a Imperial War Museum North, kráľovské múzeum bolo tiež nominované na Stirlingovu cenu. V tomto istom roku menovalo americké ministerstvo zahraničia v rámci programu CultureConnect Daniela Libeskinda prvým kultúrnym ambasádorom pre architektúru.
Dielo Daniela Libeskinda bolo vystavované v mnohých významných múzeách a galériách po celom svete a dočkalo sa i knižného spracovania v niekoľkých jazykoch. Libeskindova prax je rôznorodá. Orientuje sa najmä na kultúrne a komerčné inštitúcie, od múzeí, galérií, divadiel a koncertových hál až po kongresové centrá, univerzity, hotely, nákupné centrá či obytné budovy. Architektonické Štúdio Daniela Libeskinda sídli v New Yorku.


OSA atelier
OSA atelier je mladý regionálny architektonický ateliér, ktorý spočiatku ako voľné zoskupenie založili v r. 2005 dvaja autorizovaní architekti - Ing. arch. Miloslav Dulík a Ing. arch. Branislav Rzyman. Obaja pred založením spoločného ateliéru pôsobili v iných regionálnych ateliéroch, kde ako členovia autorských kolektívov získali aj niekoľko ocenení v slovenských architektonických súťažiach (CE-ZA-AR, Stavba roka). V r. 2008 sa OSA atelier pretransformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).
OSA atelier sa zaoberá tvorbou architektúry, interiérov a dizajnu. Projekčne rieši všetky stupne projektovej dokumentácie - urbanistické a architektonické štúdie vrátane 3D vizualizácií, projekty pre územné rozhodnutie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, projekty interiéru. Rukopis OSA atelieru sa vyznačuje jasnou definíciou hmôt, ich kompozičnou vyváženosťou, štýlovou čistotou, prevádzkovou funkčnosťou, strohosťou dekórov a súčasným prejavom s ambíciou osobitosti a nadčasovosti. Za 6 rokov svojej existencie má ateliér za sebou viacero zaujímavých realizácií - novostavieb aj rekonštrukcií - objektov aj interiérov, ktoré sú výsledkom spolupráce s regionálnymi i vzdialenejšími investormi. V súčasnosti okrem niekoľkých rozostavaných bytových domov (Poprad, Levoča) rieši viaceré projekty občianskych, bytových stavieb a interiérov prevažne v podtatranskom regióne. Tvorba v domácom regióne mala a vždy bude mať pre OSA atelier zásadný význam - po stránke profesionálnej aj emocionálnej.
V posledných rokoch bola tvorba OSA atelieru ocenená aj v prestížnych slovenských architektonických súťažiach - v súťaži Stavba roka 2010 získala stavba "Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská Sobota" Cenu vydavateľstva Eurostav za komplexne progresívne riešenie architektonického diela, v súťaži CE-ZA-AR 2011 bola hlavnou cenou v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov ocenená stavba "Centrum sociálnych služieb, Poprad".
Ing. arch. Miloslav Dulík
narodený 1972 v Levoči
1996 Fakulta architektúry STU Bratislava
autorizovaný architekt od r. 2002
predchádzajúce pôsobiská :
Ateliér Barlok, Bratislava (1996)
Archstudio Poprad (1999,2003) - člen autorského kolektívu ocenenej stavby "Športová hala Aréna Poprad" (Nominácia CE-ZA-AR 2007 v kategórii Občianske a priemyselné budovy, hlavná cena Stavba roka 2007, cena Stavba roka 2007 - Cena slovenskej komory stavebných inžinierov)
CYBO Group, Clifton, New Jersey, USA (2002)
od 2005 OSA atelier
Ing. arch. Branislav Rzyman
narodený 1975 v Poprade
1999 Fakulta architektúry STU Bratislava
autorizovaný architekt od r. 2005
predchádzajúce pôsobiská :
Stavoprojekt Poprad (1999 - 2005) - člen autorského kolektívu ocenenej stavby Rekonštrukcia Sobotského námestia, MPR Spišská Sobota" (cena Stavba roka 2001 - Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva)
od 2005 OSA atelier

Vizitka OSA atelier (zoradené chronologicky od súčasnosti po vznik ateliéru) :
- Bytový dom Rubicon II, Poprad (spoluator Ing. arch. Martin Schaler, v realizácii)
- Radové domy, Sadová ul. Poprad (v realizácii)
- Prázdninový dom "Croatia House", Chorvátsko (v realizácii)
- Rodinné domy - Spišská Teplica, Gánovce, Spišská Nová Ves,... (realizácie, 2007 - 2012)
- Bytový dom Levoča - Sever (v realizácii)
- CityPark Bardejov (projekt, 2012)
- Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Podbanské, (realizácia, 2011)
- Rekonštrukcia centra obce Plaveč (realizácia, 2011)
- Detské ihrisko Poprad - Západ (realizácia, 2007)
- Centrum sociálnych služieb, Poprad (realizácia, 2010, CE-ZA-AR 2011)
- Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská Sobota (realizácia, 2009, Stavba roka 2010)
- Vzorková predajňa Aquaterm, Poprad (realizácia, 2009)
- Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Štrbské pleso, (realizácia, 2009)
- Ambulancia rehabilitácie Mediren, Poprad - interiér (realizácia, 2008)
- Čokolatéria Bon-Bon In, Poprad (realizácia 2007), Bon - Bon In Košice (realizácia, 2008)
- Spolcentrum Svit - rekonštrukcia objektu vrátane interiérov (realizácia 2007)
- Detské ihrisko Poprad - Západ (spoluautor Ing. Helena Sarvašová, realizácia, 2007)
- Čokolatéria Bon-Bon In, Poprad (realizácia 2007), Bon - Bon In Košice (realizácia, 2008)
- Viacúčelová športová hala, Písek (medzinárodná súťaž, I. odmena - architektonická štúdia, 2007)
- Múzeum vín, Prešov

 


 

10. 10. 2012

Venované Albínovi Brunovskému (1935 – 1997)

Miesto konania výstavy: Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad Otvorenie výstavy:štvrtok 18. októbra 2012, 17.00 hod.
Trvanie výstavy:18. október – 2. december 2012
Kurátor: Anna Ondrušeková


Tento rok uplynulo 15 rokov od smrti významného slovenského výtvarníka Albína Brunovského. Tatranská galéria v Poprade sa rozhodla pri tejto príležitosti usporiadať výstavu venovanú tvorbe tohto všestranného slovenského umelca. Výstava bude pozostávať z diel zo súkromnej zbierky Kláry Brunovskej, manželky profesora Albína Brunovského, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a Tatranskej galérie v Poprade. Na expozícii predstavíme široké spektrum grafík Albína Brunovského od začiatku 60-tych rokov 20. storočia až po posledné roky jeho tvorivej činnosti.
Albín Brunovský sa narodil 25. decembra 1935 v Zohore. Detstvo a mladosť, ktoré strávil v rovinatom prostredí Záhoria sa mnohokrát odzrkadľovali v jeho dielach. Veľký vplyv mali pre mladého Albína výlety do okolitej prírody. Ešte aj počas štúdií v Bratislave sa pri návratoch do rodiska venoval kresleniu a maľovaniu v tamojších lesoch. Návraty zrelého umelca k spomienkam na mladosť predstavujú atmosféru pokojného vidieka a do tohto prostredia zasadzoval príbehy svojich výtvarných diel, v ktorých dominuje ženská postava. Rutina mu pomohla stvárňovať precízne vypracované kompozície, čo prispelo k vykryštalizovaniu brunovského osobitého štýlu. Albín Brunovský tvoril v oblasti grafiky, maľby, či knižnej ilustrácie. Do povedomia slovenskej verejnosti sa zapísal tiež ako autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky. V období programového príchodu abstraktného umenia na našu výtvarnú scénu, začína rozvíjať princípy figuratívnej fantazijnej tvorby. Prvotné impulzy k tomuto trendu mu nepochybne vnuklo prostredie grafického ateliéru prof. Vincenta Hložníka, u ktorého študoval. Albín Brunovský patrí svojou tvorbou k najvýznamnejším postavám slovenského výtvarného umenia.
Súčasťou vernisáže bude koncert komornej hudby, ktorý predstaví Vivaldiho Štyri ročné obdobia.
Viac informácii na oficiálnej stránke TG v Poprade: www.tatragaleria.sk


 

10. 10. 2012

Daniel Brunovský – Slovenské ateliéry

Miesto konania výstavy: Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad Otvorenie výstavy:štvrtok 18. októbra 2012, 17.00 hod.
Trvanie výstavy:18. október – 2. december 2012
Kurátor: Anna Ondrušeková


Tatranská galéria v Poprade pripravila v spolupráci s autorom výstavu fotografií Daniela Brunovského pod názvom Slovenské ateliéry, ktorej súčasťou bude približne 60 fotografií predstaviteľov slovenskej výtvarnej scény niekoľkých generácií v ich domovskom ateliérovom prostredí. Koncepcia výstavy bude pozostávať z troch častí. Prvú časť expozície budú tvoriť snímky ateliérov, ktoré budú následne doplnené o originálne diela výberu umelcov predstavených na fotografiách. Treťou časťou výstavy bude prezentácia spoločnej publikácie Daniela Brunovského, ktorý takmer tri roky fotografoval slovenských umelcov v ich prirodzenom prostredí v snahe o čo najmenšiu štylizáciu a kunsthistoričky Denisy Gury Doričovej, ktorá doplnila portréty rozhovormi so 45 výtvarníkmi. Ich spolupráca sa zrodila náhodne, počas pobytu Daniela Brunovského na sympóziu v Poprade. V tom čase už pracujúc na portrétoch potreboval niekoho, kto by doplnil knihu textami, ktoré by odkryli myšlienky a výpovede spomenutých umelcov, ich spokojnosť, zatrpknutosť, tvorivé chvíle, či naopak ich pocity prázdnoty. Idea zmapovať miesta, kde sa rodia umelecké diela vznikla pôvodne spontánne z osobného záujmu Daniela Brunovského. Voľba výtvarníkov je čisto subjektívna, neriadi sa nijakými konkrétnymi zásadami.
Daniel Brunovský sa narodil v Bratislave, kde vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu. V štúdiách neskôr pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,na Academia di belle Arte v Ríme. Daniel Brunovský je jedným z predstaviteľov slovenskej postmoderny a jeho umelecká tvorba zahŕňa okrem grafiky, fotografie, keramickú a sklenenú plastiku. Pre prvotné umelcove diela je charakteristický vlastný výtvarný jazyk a hoci mnohé výtvarné prejavy postupne opustil, dodnes zostal verný maľbe.
Súčasťou vernisáže bude výnimočný koncert komornej hudby Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia v zložení Muchovho kvarteta z Bratislavy (Juraj Tomka, Andrej Matis, Veronika Prokešová, Pavol Mucha) aAgnes Ferienčíková (čembalo), Marián Vavro (kontrabas) a sólista Alexander Jablokov (husle).

Viac informácii na oficiálnej stránke TG v Poprade: www.tatragaleria.sk


 

9. 7. 2012

Vyšné Ružbachy – genius loci

Termín:
9. - 21. júla 2012
Miesto konania:
Areál Medzinárodného sochárskeho sympózia Vyšné Ružbachy
Autor projektu:
Anna Ondrušeková, riaditeľka TG

V rámci podujatia uvidíte:
Reštaurovanie plastík a úprava Areálu MSS (9. - 20. júla 2012)
Stretnutie sochárov, účastníkov MSS s verejnosťou 21. júla 2012 o 16.00
Večerný koncert 21. júla 2012 o 18.00


Významným prínosom pre širší región východného Slovenska je skutočnosť, že sa Košice stali hlavným mestom kultúry. Tento fakt využila Tatranská galéria v Poprade zorganizovaním podujatí v Areáli bývalého medzinárodného sochárskeho sympózia. Podujatia sú nasmerované na začatie obnovy unikátnych umeleckých diel, sochárov dnes už svetového významu, vytvorených počas dlhoročnej tradície konania sochárskych sympózií. Zabudnutý a zdevastovaný Areál MSS v Ružbachoch žiaľ dnes pripomína doslova cintorín soch a nie národnú kultúrnu pamiatku.
Tatranská galéria urobila niekoľko pokusov o revitalizáciu Areálu MSS vo Vyšných Ružbachoch. Areál predstavuje doležitý bod na kultúrnej mape slovenského umenia, ojedinelú zbierku diel na jednom mieste. Košice – EHMK 2013 tento fakt ešte viac aktualizujú. TG v spolupráci s obcou Vyšné Ružbachy, reštaurátorskou firmou PEGAS B.E.K.D., v zastúpení akademickým sochárom Štefanom Kovaľom, dlhoročným komisárom MSS v osemdesiatych rokoch 20.st. organizuje s podporou MK SR projekt pod názvom Vyšné Ružbachy – GENIUS LOCI, podujatia v troch sférach.
1. Obnovu – záchranu soch najvýznamnejších účastníkov sympózia s perspektívou pokračovania v nasledujúcich rokoch. Ide o reštaurovanie vandalmi zničených soch a o ošetrenie, zakonzervovanie plastík proti poveternostným vplyvom. Zreštaurujeme tak plastiky účastníkov z rokov 1964, 1965 a 1967. Sú to diela renomovaných svetových sochárov: Karl Prantl z Rakúska, zakladateľ najstaršieho sochárskeho sympózia v Európe v Sant Margarethen a spoluzakladateľ sympózia vo Vyšných Ružbachoch, Yasuo Mizui z Japonska, zo Slovenska to budú diela Rudolfa Uhera, zakladateľa sympózia a Andreja Rudavského, jedného z prvých účastníkov sympózia.
2. Spropagovanie a uvedenie MSS do širšieho celoeurópskeho povedomia pre kultúrnu verejnosť bude spočívať v umiestnení informačných panelov o MSS, vydaní informačného bulletinu, plagátov a pohľadníc.
3. Zorganizovanie živých podujatí priamo v Areáli MSS: stretnutie s umelcami, účastníkmi predchádzajúcich ročníkov MSS a slávnostný koncert na záver podujatia (21.júla )

Podujatie v Ružbachoch predstavuje v konfrontácii s inými aktivitami, viažúcimi sa na Košice ako hlavné mesto kultúry, výnimočnú príležitosť na manifestáciu mimoriadnej kultúrnej úrovne regiónu, ktorého historickým centrom sú Košice. Sympoziálny areál v Ružbachoch je v Európe bez analógie, potvrdzuje to aj fakt, že tu tvorili sochári zo 16 krajín sveta.

Tlačovú správu podávame médiám nielen ako informáciu o pripravovanom podujatí, ale chceme upozorniť celú novinársku obec na žalostný stav kultúrnej pamiatky (Areál MSS), ktorá chátra vinou nezáujmu, nekultúrnosti samosprávy, verejnej správy aj ďalších kompetentných.

Anna Ondrušeková, autorka projektu
 


 

28. 6. 2012

Poézia vesmíru v tvorbe Jána Zoričáka, Martiny Minárikovej
a fotografiách NASA, ESA a Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Elektráreň, Hviezdoslavova 12, Poprad
Kurátor: Anna Ondrušeková, riaditeľka TG
Aleš Kučera, riaditeľ AÚ SAV
Vernisáž: 28. 6. 2012 o 17.00
Termín výstavy: 28. 6. 2012 - 30. 9. 2012
Hudobný hosť: Henry Tóth


Po trojročnej príprave všetkých zainteresovaných – umelcov a inštitúcií , 28. júna Tatranská galéria otvára rozsiahly umelecko- edukatívny projekt pod názvom Poézia vesmíru.
Projekt pozostáva z výstavy jedného z najznámejších európskych sklárov – Jána Zoričáka. Jeho diela , vytvorené počas posledných troch rokov, sú príspevkom k iluzívnemu zobrazeniu rozmerných priestorov. Tento (kozmický) aspekt svojej tvorby autor často zdôrazňuje vo svojich explikáciách. Výstava je aj prihlásením sa slovenskej kultúry k uznávanému umelcovi, Rytierovi čestnej légie a rodákovi z neďalekého Ždiaru.
Druhú časť tvorí výstava Poézia vesmíru - expozícia veľkoplošných fotografií z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, NASA a ESA, pripravená v koncepcii Aleša Kučeru, riaditeľa Astronomického ústavu SAV. Jeho explikatórne sprievodné texty upozorňujú na vnútorné i vonkajšie štrukturálne zhody medzi vesmírnymi a Zoričákovými objektami.
Tretiu časť tvorí výstava pod názvom Stvorenie , ktorej autorkou je Martina Mináriková. Pozostáva z originálnych šperkov, ktorých tvary korešpondujú s témou vesmíru a galaxií.
Ďalšími sprievodnými podujatiami projektu budú prednášky pracovníkov Astronomického ústavu v mesiaci september a na záver pripravujeme odborný seminár pod názvom Imaginácia vo vede a v umení. Medzinárodný seminár, ktorého účastníci poukážu na úlohu predstavivosti človeka pri výskume mikro a makro-kozmu v prepojení s umením.
Podujatie je multi-aspektové. Vo výslednom súznení svojich parciálnych aktivít prispeje k popularizácii umenia a vedeckých poznatkov, obohatí široké publikum o nové horizonty súčasného estetického nazerania.

Kontakt:
Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
e-mail: tatragaleria@tatragaleria.sk
www. tatragaleria.sk
 


 

4. 4. 2012

Hry s umením 2012: pro_ART-tech

re_cykl_art
Miesto konania: Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Vernisáž výstav: piatok 13. apríla 2012, 17.00
Trvanie výstavy: 13. apríl – 24. jún 2012
Kurátorská koncepcia: Anna Ondrušeková

Tatranská galéria v Poprade pripravila na tento rok už 16. ročník podujatia Hry s umením. Tentokrát sú jeho nosnými témami recyklácia, digitálna technika a inšpiratívne príklady využitia digitálneho i moderného technického odpadu od umelcov a predstaviteľov žánrov ako fusionart, recyklart, techart alebo streetart. Dominantou Hier s umením 2012 budú tri výstavy.
Unikátnou a bezpochýb svetovou výstavou sa bude prezentovať významný americký predstaviteľ fusionartu Shalom Thomas Neuman. "Talking at You 2012 - Amerika series" so súborom hovoriacich tvárí, ľudských portrétov z rôzneho odpadu. Autor, pôsobiaci v New Yorku, sa zameriava na multidisciplinárne a multisensorické umenie a na vernisáž prizval aj svojich kolegov z rôznych kútov sveta. Katedra úžitkového umenia VŠVU v Bratislave sa predstaví svojimi absolventmi a pedagógmi z ateliérov keramiky - MgA. Daniel Piršč, skla - Mgr. art. Patrik Illo a kovu a šperku - prof. akad. arch. Karol Weisslechner. V ich spoločnom projekte pod názvom "...nanovo ináč..." sa cez svoje výtvarné médiá venujú procesu recyklácie surovín, materiálu ale aj historických predlôh. Do tretice sa výstavou "material nature" uvedie Annamária Mikulik s kolekciou umeleckého šperku. Druhotným využitím plastu, gumy a textilu transformuje matériu do rozličných rastlinných podôb, čím uzatvára pomyselný kruh materiál - recyklácia - príroda.
Uvedené tri výstavy piatich umelcov budú počas celého podujatia dopĺňané tradičnými workshopmi, performance a súťažnou prehliadkou mladých módnych dizajnérov - Módne inšpirácie 2012, vďaka čomu Elektráreň TG v Poprade aj v tomto roku ožije inovatívnym, netradičným a pútavým umením. Vernisáž výstav v piatok 13. apríla o 17.00 hodine za účasti viacerých svetových umelcov a autorov bude obohatená o koncert kapely Badge (v zložení M. Lucký, F. Frešo, P. Szapu a J. Tvrdík), recyklujúcej hudbu 60. rokov.
 


 

14. 2. 2012

ObraSKov – súčasná slovenská maľba

Výstavný projekt: ObraSKovo nanovo (súčasná slovenská maľba)
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad
Termín konania: 17. Február 2012 – 11. apríl 2012

Zoznam umelcov: Blažej Baláž, Mária Balážová, BinderFresh (Erik Binder, Viktor Frešo), Marko Blažo, Ivan Csudai, Michal Czinege, Michal Černušák, Lucia Dovičáková, Jana Farmanová, Daniel Fischer, Ladislava Gažiová, Bohdan Hostiňák, Monogramista T.D., Vladimír Popovič, Veronika Rónaiová, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Adam Szentpétery, Erik Šille, Ján Vasilko

V rámci svojej výstavnej dramaturgie prezentácie súčasného slovenského umenia Tatranská galéria v Poprade zaradila na mesiace február-apríl 2012 reprezentatívnu prehliadku súčasnej slovenskej maľby pod názvom „ObraSKovo nanovo“. Ide o ambiciózny projekt zmapovania stavu aktuálnej maľby na slovenskej scéne v podobe vybraných 23 umelcov. Zároveň ide o obmenu výstavného konceptu, ktorý sa úspešne realizoval v uplynulom roku vo Wannieck Gallery v Brne (ObraSKov, 21. 6. - 25. 9. 2011).
Hlavným zámerom výstavy je predstaviť širokej kultúrnej verejnosti ucelenú kolekciu slovenskej maľby a jej hlavné vývojové tendencie za posledné desaťročie (hlavne po roku 2005). Ide o prezentáciu silných osobností a ich programov ako aj o potrebný medzigeneračný dialóg, nakoľko výstava predkladá aktuálne podoby slovenskej maľby od staršej bratislavskej generácie (prof. Vladimír Popovič (1939), prof. Rudolf Sikora (1946)), po najmladších absolventov košickej fakulty umení (Lucia Dovičáková (1981), Boris Sirka (1981)).
Výstava prináša nosné polohy dnešnej maľby na Slovensku, jasne ukazuje jej smerovania a špecifiká v stredo-európskom priestore. Predstaví základné spektrum tendencií od dominantnej figurálnej maľby (M. Černušák, L. Dovičáková, B. Hostiňák, V. Rónaiová, B. Sirka) po geometrickú abstrakciu (M. Balážová, A. Szentpétery, J. Vasilko); od expresívnych prejavov ( E. Binder, J. Farmanová), cez post-konceptuálne prístupy (B. Baláž, M. Blažo, Monogramista T.D., R. Sikora), vstupy technických obrazov a manipulácií (I. Csudai, D. Fischer, M. Czinege, E. Šille) až po mediálne presahy a de-konštrukciu maľby (BinderFresh, L. Gažiová, V. Popovič).
Výstava potrvá do 10. apríla 2012.


 

26. 1. 2012

Odkryté hodnoty
Prvá stála expozícia Tatranskej galérie v poprade

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Elektráreň, Hviezdoslavova 12, Poprad
Kurátor: Anna Ondrušeková
Vernisáž: 26. 1. 2012 o 16.00

Odkryté hodnoty
Pod týmto jednoduchým názvom uvádza Tatranská galéria v Poprade svoju prvú stálu expozíciu.
Definitívne vyriešenie priestorov (ktoré trvalo takmer 50 rokov)
- presťahovanie galérie do zrekonštruovanej budovy bývalej parnej elektrárne -
umožnilo Tatranskej galérii inštalovať prvú trvalú expozíciu umeleckých diel zo svojho depozitu.

TG vo svojom depozite uchováva dvetisíctristo umeleckých diel, ktoré cieľavedomým výberom a nákupom zhromaždila počas päťdesiatich rokov svojej existencie.
Zbierkový fond TG tvorí päť zberateľských okruhov:
• umenie s tatranskou tematikou
• tvorba regionálnych spišských umelcov
• tvorba súčasných východoslovenských umelcov
• výber slovenského umenia od roku 1900
• tvorba súčasných slovenských a zahraničných umelcov


Novootvorená expozícia svojim obsahom a skladbou odzrkadľuje dlhoročnú akvizičnú činnosť TG. Zatiaľ čo s niektorými z vystavovaných obrazov sa naša verejnosť už stretla, s inými má možnosť zoznámiť sa po prvý raz. Reprezentatívny výber diel tvorí kolekciu 115 diel, z toho 65 olejomalieb, 15 kresieb, 24 grafík a 11 plastík.
V úvodnej časti stálej expozície sú prezentované diela s tatranskou tematikou, v duchu pôvodnej tatranskej koncepcie galérie. Vytvorili ich autori, ktorí ako prví prišli s myšlienkou založenia Tatranskej galérie. Sú to Jaroslav Votruba, Otakar Štáfl, Ján Hála a ďalší. Českí majstri Ferdinand Engelmüller, Antonín Hudeček, Bedřich Kostřánek, Bohumil Kozina, Ľudmila Hynková a ich diela s tatranskou tematikou, patria k najpôsobivejším v zbierkovom fonde TG.
Druhá časť stálej expozície predstavuje klenoty výtvarného umenia, ktoré boli vytvorené predovšetkým majstrami slovenskej moderny akými boli Martin Benka, Mikuláš Alexander Bazovský, Gustáv Malý, Janko Alexy, Anton Jasusch, Peter Július Kern.
Ďalší priestor vypĺňajú najstaršie diela v depozite - cyklus olejomalieb Štyri ročné obdobia od neznámeho autora z konca 18 storočia, gvaš od Karola Tibélyho z roku 1834, séria litografií od Rudolfa Alta na motívy Karola Ľudovíta Libaya z roku 1860 – 1865 a diela Ferdinanda Katonu.
Pozoruhodnú kolekciu tvorí výber olejomalieb so ženskou tematikou Juraja Collinássyho.
Domáci umelci, tvoriaci v súčasnosti v Poprade a okolí sú zastúpení menším výberom. Vystavili sme diela Michala Trembáča, Ondreja Ivana, Štefana Hudzíka, Imricha Svitanu, Viliama Pirchalu, Štefana Kovaľa, Mariána Čižmárika, Annu Fedákovú, Evu Končekovú, Petra Trembáča.
Mnoho významných slovenských umelcov má korene na Spiši. Spišská skupina umelcov je v depozite galérie počtom najbohatšia. V expozícii ju zastupujú Peter Pollág, Emil Sedlák, Mária Rudavská, Andrej Rudavský.
Expozícia kresieb a grafických prác je dôkazom univerzálneho záujmu TG o výtvarné umenie. Obsahom tejto časti výstavy sú grafické diela staršieho aj najnovšieho dáta, v širokom diapazóne žánrovej pestrosti. Pozornosti návštevníka by nemali ujsť dobové kresby Ladislava Medňanského, Maxa Kurtha, staršie grafiky Ľudovíta Fullu, Alexandra Eckerdta, ale ani unikátne diela významných slovenských grafikov ako sú Albín Brunovský, Igor Rumanský, Jozef Haščák.
Posledná časť výstavy je dramaturgickým vyústením celej expozície. Po oblúku sa tematicky vracia k Tatrám a otvára výstavný priestor pre súčasný umelecký prejav majstrov palety, moderných maliarov ako sú Július Jakoby, Ernest Spitz, Július Koller, Dušan Srvátka, Vladimír Popovič a ďalší.

Výstava Odkryté hodnoty je v poradí prvou natrvalo inštalovanou výstavou v Tatranskej galérii v Poprade. V sprístupňovaní výtvarného bohatstva, ukrývajúceho sa v depozite, mienime systematicky pokračovať.
Cieľom trvalých výstav – a permanentného odkrývania trvalých hodnôt – Tatranskej galérie je, aby umelecký poklad, ktorý sa v jej útrobách skrýva, neostal nepoznaný, ale aby vstúpil do povedomia obyvateľov podtatranského regiónu i návštevníkov Tatier, a aby sa tak stal majetkom celej našej kultúrnej verejnosti.


 

16. 12. 2011

Anna Fedáková - Otváranie

Predložený projekt "Stopy za svetlom zhmotnený" do výstavy pod názvom "Otváranie" je prezentáciou vyše dvadsaťročnej tvorivej cesty Anny Fedákovej (nar. 1961), absolventky ateliéru prof. D. Fischera na VŠVU v Bratislave. Predstavuje sumárny prierez hlavnými bodmi jej záujmu a zvolenými stratégiami. Na začiatku jej cesty stojí samostatná výstava v Synagóge GJK v Trnave (1996), na konci zatiaľ posledná individuálna výstava v GUS v Spišskej Novej Vsi (2009). Už počas bratislavských štúdií vytvárala A. Fedáková rad citlivých a krehkých diel osobitými výtvarnými technikami, v ktorých naznačovala svoje ďalšie smerovanie: vysiate zrno na vrecovine (Špirála, 1990), odlievanie zrezaných kmeňov stromov do papieroviny (1990). Jej výtvarné smerovanie sa stáva súčasťou širšieho prúdu duchovnej cesty i vlastnej filozofie. Nevyhnutným je dopátranie sa istého stupňa poznania, istej energetickej hladiny, či vnútorného hľadania a poriadku na ceste za „svetlom poznania“.
Na výstave budú dominovať predovšetkým tri série prác – maľby, práce z vosku a papieroviny a objekty - knihy. Pri maliarskych dielach uprednostňuje motív prenikania svetla, či jeho vyžarovania, od jemných vrstvených pastelov (Tušenie, 1995 - 1997), cez prežiarené energetické kruhy (Bez názvu, 2002 - 2005) až po veľkorozmerné plátna alebo diptychy s meditatívnym účinkom (Prieniky svetla, 1994; Modlitby, 2000 - 2006; Otváranie dverí dovnútra, 2009 - 2010). Osobitou technikou je práca s voskom. Či už ide o zalievanie krajinárskych pastelov (Krajiny svetla, 2000), odlievanie rúk do vosku a ich nasvietenie (Dotyky, od r. 2006), či v nosnej sérii prác Oči (od r. 1995) autorka maľuje oči ľudí ako „okná do duše“ a následne ich zalieva do vosku. Matné, vyhasnuté oči spod vrstvy vosku sa nám prihovárajú akoby z druhej strany. Paralelne Fedáková rozvíja práce s liatou papierovinou a knižnou kultúrou – ide o maľbu bielou papierovinou „biele na bielom“ (Z hmoty do svetla, 1997), slepotlačou základných tvarov (Tušenie, 1996), či vytváranie autorských kníh - objektov s ručnou väzbou a vstupom svetla (Kniha s vypálenou dierou, Presvetlená kniha (1995 - 1997).
Fedáková napĺňa svoje diela tajomným, melancholickým tušením. Jej práce v bielom obrazovom poli sú väčšmi ako klasické obrazy akýmisi duchovnými cvičeniami, ktoré očisťujú a prežarujú. Majú v sebe niečo liečivé, tiché, aj mocné zároveň, ako silná dávka duchovných vitamínov. Autorka sa stáva v tomto procese citlivým médiom a dôležité je uvedomenie si, že biela plocha nemusí vždy znamenať prázdnotu.
Súčasťou výstavného projektu budú aj sprievodné aktivity a tvorivé dielne (práca s netradičnými technikami - odlievanie do vosku, sadrové odliatky, práca s vodou a so sypanými pigmentami, koncerty duchovnej hudby a iné). K výstave bude vydaný prvý autorkin katalóg, ktorý mapuje jej doterajšie dielo. Na slávnostnej vernisáži popradskej autorky sa v piatok 16. decembra o 17. hod. predstavia a vystúpia aj Tomáš Hulka + 6 báb, Zuzana Krupková, Tereza Novotná, Laco Dateľ a Robo Friesz so svojim kultúrnym programom. Výstava potrvá do 5. februára 2012.
 

Miesto konania výstavy: Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Vernisáž výstavy: piatok 16. decembra 2011 o 17.00
Trvanie výstavy: 16. december – 5. február 2011
Kurátor: Vladimír Beskid


 

3. 11. 2011

FactoryArt made in Slovakia - Festival súčasného slovenského umenia

Nositelia tradícií. Hommage à Vladimír Kompánek
Miesto konania výstavy: Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Sympózium umelcov veľkého formátu od 3.11. do 11.11.2011
Trvanie výstav: 11. november – 12. december 2011
Kurátorská koncepcia projektu: Anna Ondrušeková
Tatranská galéria v Poprade v gescii Prešovského samosprávneho kraja a s podporou Ministerstva kultúry SR pripravila na záver roka 2011 svoje tradičné a nosné autorské podujatie pod názvom FactoryArt. Už IV. ročník Festivalu súčasného slovenského umenia nesie tentokrát tematický podnázov "Nositelia tradícií" a venovaný je pamiatke významného slovenského výtvarníka Vladimíra Kompánka (28. 10. 1927 - 20. 1. 2011). Umelec je jednou z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Jeho rozsiahla sochárska a maliarska tvorba sa bytostne dotýka domáceho slovenského prostredia, vidieka a ľudovej architektúry. Projekt začne v dňoch 3. - 11. novembra obvyklým sympóziom "Umelci veľkého formátu 2011" na tému Hommage à Vladimír Kompánek Výsledkom sympózia budú štyri súbežné výstavy. Prvá z nich, Vladimír Kompánek ( kurátor Milan Mazúr) - Výber tvorby z galérií, je poctou tejto ústrednej osobnosti celého podujatia. Inšpirovaní jeho tvorbou sa predstavia výstavami Ivan Kelly Köhler - Vladimír Kompánek vo fotografii (1970 - 1990) a tiež Impresie Ivana K. venované Vladimírovi K., Marek Ryboň - Cez drevo a Juraj Poliak & Andrej Kalinka - Hravo a netradične. Vernisáž týchto výstav bude otvorená 11. novembra o 17.00 hodine, v tento deň jej bude dopoludnia o 11.00 hodine predchádzať ArtstrítšouinPopradsity.
Festival FactoryArt okrem hlavnej výtvarníckej ponúka aj ďalšie sekcie. Bezprostredný kontakt s vynikajúcimi umelcami umožňuje divadelná sekcia projektu. 8. novembra uvedie prešovské Divadlo Alexandra Duchnoviča hru M. J. Saltykova-Ščedrina O dvoch generáloch (18.00 hod., úprava a réžia S. Sprušanský, hrajú V. Rusiňak, J. Tkáč, J. Libezňuk). Do TG v Poprade zavíta aj prvá dáma slovenskej monodrámy, 10. novembra sa predstaví Milka Zimková ako Katarína Veľká (19.00 hod.). Napokon, sprievodnou akciou vernisáže 11. novembra bude vystúpenie Bábkového divadla Žilina s namieru šitým predstavení Performance Hommage à Vladimír Kompánek.
Nemenej podstatnou a zaujímavou bude pre tento ročník aj filmová sekcia festivalu. Na 24. novembra (17.00 hod) je pripravený Večer Eduarda Grečnera - premietanie jeho filmu Drak sa vracia (1968) a beseda s autorom. V podobnom duchu bude aj Večer Petra Dimitrova s uvedením jeho polohranej dokumentárnej novinky Čas grimás (hrajú M. Vašut, A. Mokoš, Fr. Kovár), rovnako s besedou s režisérom. Napokon, v hudobnej sekcii to bude Veni ensemble a ich koncert s videoprojekciou J. Šicka pod názvom Before And After Silence 7 (25. 11. o 18.00 hod.).
FactoryArt 2011 vo svojej širokej koncepcii a programovej bohatosti takto ponúka kvalitné umenie nielen z výtvarných oblastí, ale aj hudby, divadla a filmu, to všetko v podaní špičkových umelcov, autorov a interpretov. Festival súčasného slovenského umenia FactoryArt 2011 potrvá do 12. decembra 2011, niektoré výstavy až do 5. februára 2012.

Factory Art 2011
Nositelia tradícií
3. novembra – 12. decembra 2011
Hommage à Vladimír Kompánek
Festival súčasného slovenského umenia

3. – 11. novembra 2011
Sympózium
Umelci veľkého formátu 2011
účastníci :::
Ivan Kelly Köhler
Marek Ryboň
Juraj Poliak & Andrej Kalinka

11. novembra 2011 o 11.00
ArtstritšouinPopradsity

11. novembra 2011 o 17.00
Vernisáž výstav
Vladimír Kompánek ::: Výber tvorby z galérií
Ivan Köhler ::: Vladimír Kompánek vo fotografii (1970 – 1990)
::: Impresie Ivana K. venované Vladimírovi K.
Marek Ryboň ::: Cez drevo
Juraj Poliak & Andrej Kalinka ::: Hravo a netradične

8. novembra 2011 o 18.00
Divadlo Alexandra Duchnoviča
O dvoch generáloch
(M. J. Saltykov-Ščedrin)

10. novembra 2011 o 19.00
Divadlo jedného herca
Milka Zimková ako
Katarína Veľká
(Kristina Jung, Milka Zimková)

11. novembra 2011 o 17.00
Bábkové divadlo Žilina
Performance Hommage a Vladimír Kompánek

24. novembra 2011 o 17.00
Večer Eduarda Grečnera
premietanie filmu Drak sa vracia
a beseda s autorom

25. novembra 2011 o 18.00
VENI ensemble
Before And After Silence 7
koncert s videoprojekciou Jána Šicka

6. decembra 2011 o 17.00
Večer Petra Dimitrova
premietanie filmu Čas grimás
a beseda s autorom

 


 

10. 10. 2011

 Karol Ľudovít Libay | Aegypten. Reisebilder aus dem Orient.

Tatranská galéria v Poprade v spolupráci so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici (SSG) pripravila výstavu diel Karola Ľudovíta Libaya. Predstavuje súbor litografických listov zo zbierky grafického umenia (SSG) - veduty z cestopisného albumu Aegypten. Reisebilder aus dem Orient. – Egypt. Obrázky z ciest po Oriente. Album vydaný v r. 1857, bol vytvorený podľa pôvodných kresbových záznamov vedutistu K. Ľ. Libaya (1814-1888). Ten sa v sprievode mecéna grófa Josepha Breunnera a orientalistu Alfreda von Kremera zúčastnil študijnej výpravy po trase Nílskeho údolia - od Alexandrie až po katarakty v oblasti Núbie. V kompletnom vydaní obsahoval album 60 kolorovaných litografických listov, doplnených o mapy trás a sprievodný text orientalistu Kremera s popismi uvádzajúcimi jednotlivé výjavy. Bohatý obrazový dokument mapoval prírodné, civilizačné a kultúrne špecifiká exotickej krajiny.
Výstava ponúka k nahliadnutiu 15 obrazových listov albumu v rozmanitom zastúpení z kompletného radu zaznamenaných krajinných lokalít a pohľadových motívov. Grafické listy zachytávajú scenérie nílskych brehov, pohľady na monumenty dávnej civilizácie ako aj dobové mestské interiéry a charakter života miestneho obyvateľstva feláhov. K. Ľ. Libaya, nadaného syna známeho banskobystrického zlatníka Samuela Libaya, orientovali kresliarske schopnosti a pestované zručnosti v precíznosti rodinného remesla na kresliarske štúdiá, ktoré absolvoval na Viedenskej akadémii, v triede krajinárskej kresby u prof. Josepha Mössmera. Libayovo dielo programovo rozvíjajúce tvorbu krajinárskej kresby a veduty, zodpovedá dobovým umeleckým snahám v duchu idealizujúceho realizmu viedenského biedermeieru.
V stredoeurópskom umení 1. polovice 19. storočia boli krajinárstvo a veduty už pevne ukotvené a rozvinuté. Snahy vedutistov v silnejúcich realistických tendenciách smerovali k vierohodnejšiemu a objektívnejšiemu zachyteniu charakteru krajiny ako dokumentu pozorovaného okolitého sveta. Za lákavými námetmi a atraktívnymi pohľadmi sa vydávali na študijné, niekedy objavné cesty v sprievodoch zámožnejších mecénov v úlohe akýchsi výtvarných „reportérov“. Pre Libaya znamenala cesta do Egypta veľmi významnú príležitosť. Práce vedutistov sa totiž posudzovali nielen ako kresliarske diela, ale aj na úrovni významných topografických dokumentov tej doby, ktoré sa po ďalšom spracovaní grafickým prevedením vo forme albumov, či knižných vydaní mohli šíriť ďalej pre vzdelávacie účely. Najvhodnejšiu grafickú techniku tu poskytoval nový objav litografie. V tejto technike bol prevedený aj prezentovaný album, pod ktorý sa medzi grafických rytcov zapísal tiež známy rakúsky vedutista Rudolf Alt.
Predstavené ukážky Libayovej tvorby vo výbere a spracovaní kurátorky SSG Kataríny Baraníkovej reprezentujú vedutovú tvorbu 19. storočia na vysokej kvalitatívnej úrovni. Zaradenie K. Ľ. Libaya k významným prácam svojho druhu potvrdzujú aj získané ocenenia, medzi inými aj Humboldtova cena. Cenné práce autora s tatranskou tematikou sú zastúpené aj v zbierkach TG, ktoré touto formou obohacujeme o ďalší, priam exotický rozmer umelca. Výstava Aegypten. Reisebilder aus dem Orient. bude sprístupnená v pondelok 10. 10. 2011 vo výstavných priestoroch Elektrárne TG v Poprade, potrvá do 8. 11. 2011.

Miesto konania výstavy: Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad Otvorenie výstavy: pondelok 10. októbra 2011
Trvanie výstavy: 10. október – 8. november 2011
Kurátor: Katarína Baraníková


 

9. 9. 2011

Dimenzie Jozefa Kornucika

Jozef Kornucik (1938 – 1977), umelec, dnes takmer neznámy, je stále zahalený do rúška tajomstva svojím nevyjasneným životom. Jeho meno pomaly zapadá do prachu zabudnutia. Je to aj preto, že sám umelec sa vo veku 39 rokov doslova stratil. Bola to osobnosť obdarená jednak zložitosťou, tajomnosťou, vnútornou slobodou, ale aj veľkou citovou rýdzosťou, fantáziou, originalitou a osobným čarom.
Maliarovi Jozefovi Kornucikovi patrí dôležité miesto vo vynikajúcej generácii matejkových žiakov. Ide o maliara, ktorý posunul slovenské výtvarné myslenie smerom k monumentalite a smerom k expresívnej i geometrickej abstrakcii . Plné docenenie jeho tvorby je stále otvorené. Tatranská galéria týmto projektom ( výstavou, katalógom a memoriálnym seminárom 27.10.2011) chce znovu pripomenúť tvorbu umelca, ktorý výrazne zasiahol do diania na našej výtvarnej scéne.
Výstava pozostáva zo 150 diel zo súkromného majetku z rodinnej zbierky a z depozitu Východoslovenskej galérie v Košiciach, mnohé z nich vystavené po prvýkrát.
Životopis umelca
Jozef Kornucik sa narodil 20.1.1938 v Snine. V rokoch 1954 - 1958 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, grafický odbor. V tomto období končilo na škole viacero vynikajúcich osobností (Havetta, Jakubisko, Sládek, Mravec a iní) . Po skončení štúdia na SŠUP pokračoval v rokoch 1958 - 1964 v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u profesora Petra Matejku.
Po absolvovaní školy sa mladý umelec usadil a tvoril v Košiciach. Externe pôsobil aj ako pedagóg na SUPŠ v Košiciach.
V roku 1976 sa Kornucik odrazu, vo veku 39 rokov, fyzicky stratil. Akékoľvek pátranie po ňom bolo zbytočné. Deň 20.1.1977 ustanovil Mestský súd v Košiciach za deň jeho smrti.
Ocenenia
Kornucik počas štúdia na VŠVU v Bratislave dosiahol významné úspechy a ocenenia.
V roku 1964 získal odmenu v celoslovenskej súťaži za kompozíciu „Motív zo SNP" a v roku 1965 získal 1. cenu na celoštátnej súťaži s protivojnovou tematikou v Prahe.
Reprezentoval slovenskú časť tvorby na XXXIII. Bienále výtvarného umenia v Benátkach v roku 1966 spolu s osobnosťami ako boli - Bazovský, Fulla, Chmel, Kompánek, Laluha, Matejka, Uher, Paštéka ,so svojou školskou prácou gobelínom „Dedinská matka".
Charakteristika tvorby
Kornucik pod vplyvom profesora Matejku počas štúdia dospel k slobodnej, uvoľnenej tvorbe, kde uplatnil výrazné jednoznačné kontúry, veľké farebné plochy, figurálnu skratku a racionalitu kompozície. Od počiatku inklinoval k veľkorozmerným plátnam a tematicky sa viazal k ľudovým tradíciám (jánošíkovské témy, témy dedinských žien).Približne v druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia po odchode do Košíc, Kornucik vytvoril celý rad „veľkých geometrií". Ide o novú dimenziu jeho tvorby - racionálnu polohu geometrie. Kompozície tohto obdobia sú výnimočné nielen svojou monumentalitou, ale aj skrytou expresivitou, čím sa odlišujú od chladnej geometrie iných autorov. Kornucik aby úplne vylúčil individuálny rukopis používal pri maľovaní týchto obrazov techniku striekania farby pištoľou.
Okolo roku 1967 vytvoril Kornucik cyklus kresieb s názvom Záznamy 1- 60. Sú to kresby uhľom na papieri, alebo sú vytvorené kombinovanou technikou. Dospel v nich k inštinktívnemu stvárneniu mestského podvedomia.
Približne okolo roku 1973 sa začal zaoberať krajinomaľbou. V týchto prácach niekdajšiu expresiu vystriedal skôr lyrizmus videnia.
Kornucik sa okrem voľnej maľby venoval aj monumentálnej tvorbe pre architektúru, ako sú tkané závesy; mozaikové, keramické, smaltované, betónové kompozície; práce z leptaného skla.
Jeho tvorba ako život zostali neukončené, prerušené.
Touto výstavou splácame dlh jednému z najtalentovanejších osobností slovenského výtvarného umenia 60. a 70. rokov.

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Elektráreň, Hviezdoslavova 12, Poprad
Kurátor: Anna Ondrušeková
Vernisáž: 09. 09. 2011 o 16.30 
Termín výstavy: 9. 9. – 6. 11. 2011


 

11. 6. 2011

Trienále umenia knihy Martin

Oživený projekt Turčianskej galérie v Martine spred pätnástich rokov, známy ako Bienále knižného umenia (5 úspešných ročníkov), bol po istej odmlke nanovo a veľkolepo preformovaný do projektu Trienále umenia knihy Martin 2010. Nová dramaturgia a koncepcia okrem kvalitnejšej prípravy, väčšieho rozsahu i medzinárodnej účasti, umožnili podujatie po jeho premiére ponúknuť aj iným galériám a výstavným priestorom. Pre Tatranskú galériu v Poprade je cťou a kultúrnym sviatkom hostiť výsledok celého projektu vo forme výstavy, na ktorú srdečne pozýva všetkých milovníkov knihy a výtvarného umenia.
Umenie knihy, autorská kniha a kniha ako objekt. To sú tri zásadné problémy tohto Trienále, ktoré sa podujalo riešiť viac ako šesť desiatok výtvarníkov zo štyroch krajín Vyšehradskej štvorky. Všetci sa fenoménu knihy a jej najrôznejších podôb dlhodobo venujú, a na tomto základe popri svojej erudovanosti a profesionalite boli aj pre projekt vybraní. Kto očakáva knižnú ilustráciu alebo iné bežné, priam sprofanované až komerčné chápanie estetiky kníh, treba ho vopred varovať. Trienále umenia knihy ďaleko presahuje tento jej aspekt. Kniha je tu inšpiráciou, vlastným umeleckým a výtvarným dielom, neraz nie je určená na čítanie, teda nie na čítanie v primárnom slova zmysle. Ba dokonca, ako zdôraznil jeden z autorov osnovy Jiří Olič slovami básnika Vladimíra Holana: „jsou také knihy k líbání...“
Prijmite teda pozvanie a vstúpte otvorenými dverami do ďalších dimenzií zaujímavej problematiky. Využite príležitosť pre tvorivé konfrontácie, diskusiu s umelcami aj ich dielami, ktoré sa tu nástojčivo núkajú. Trienále umenia knihy Martin bude v Elektrárni TG v Poprade otvorené slávnostnou vernisážou v sobotu 11. júna o 16.00 hodine. Výstava potrvá počas letných mesiacov až do 28. augusta 2011.

Miesto konania výstavy:
Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Vernisáž výstavy: sobota 11. júna 2011, 16.00
Trvanie výstavy: 11. 6. – 28. 8. 2011
Kurátori: Jarmila Kováčová a Jiří Olič


 

11. 6. 2011

Laura Pitscheider | Ikony bytia (Le icone delle´essere)

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave a Tatranská galéria v Poprade si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy renomovanej talianskej maliarky, poetky a novinárky Laury Pitscheider pod názvom Ikony bytia/Le icone delle´essere.
Držiteľka mnohých ocenení, spomedzi všetkých uveďme aspoň cenu Únie európskych kritikov umenia “Temoignage de' Honneur“, je zároveň od mladosti nositeľkou svetla a tradície veľkej benátskej a lombardskej školy. Prirodzene, Pitscheiderovej maľba už odzrkadľuje modernú existenciálnu podmienenosť a jej chápanie umenia zodpovedá skôr procesu, predovšetkým nepretržitému hladaniu, putovaniu a strácaniu, ale aj hľadaniu seba samej. Nastoľuje tak otázku, „čo sú v umení hranice moderny“ (Teresa Triscari), ako aj problém presahu výtvarníčky do iných umení, hlavne poézie, a kultúr. Obsahom svojich diel chce tiež nahliadnuť do filozofie i teológie, keď hľadá Pravdu a Boha - aj „toto je tanec malieb L. Pitscheider, poetky náznakov“ (Tommaso Trini). Na popradskej výstave okrem hlavného titulu Ikony bytia nájdeme tieto koncepty a zámery autorky už vo veľavravných názvoch cyklov malieb: Básnikova záhrada, Abeceda (z) prachu a Nevýslovné mystérium.
Výstava v Elektrárni TG v Poprade je súčasťou osláv 150. výročia zjednotenia Talianska a festivalu Taliansky kultúrny jún. Záštitu nad podujatím prevzali minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda, minister kultúry Daniel Krajcer a primátor mesta Poprad Anton Danko. Vernisáže sa zúčastní autorka L. Pitscheider a na pozvanie organizátorov aj J. E. veľvyslankyňa Talianskej republiky Brunella Borzi Cornacchia. Výstava potrvá do 3. júla 2011.
Miesto konania výstavy:
Elektráreň TG v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Vernisáž výstavy: sobota 11. júna 2011, 16.00
Trvanie výstavy: 11. 6. – 3. 7. 2011
Kurátor: Marco Gerbi


 

1. 6. 2011

50 rokov Tatranskej galérie | Z archívu a depozitu I.

Tatranská galéria v Poprade oslávila vlani polstoročnicu svojej existencie sériou kultúrno-spoločenských podujatí, vydaním jubilejného súborného katalógu a v neposlednom rade aj výstavou venovanou tomuto významnému výročiu. Práve táto výstava bude v obohatenej a o nové exponáty doplnenej repríze inštalovaná aj vo Vile Flóra. Týmto spôsobom sa TG v Poprade symbolicky vráti k miestu a svojmu pôvodnému poslaniu - do Vysokých Tatier.
Zámerom výstavy 50 rokov Tatranskej galérie - Z archívu a depozitu I. je bilancovať päťdesiatročnú činnosť jedinečnej podtatranskej galerijnej inštitúcie. Jej počiatky a vznik sú prezentované ukážkami ustanovujúcich dokumentov TG, príkladom prvého reverzu k výstave alebo dobovými novinovými článkami. Činnosť galérie predostierajú vystavené katalógy ako ukážka a prierez jej publikačnou činnosťou. Prvé obdobia fungovania mapujú najstaršie plagáty, ktoré kontinuálne predstavujú aj ostatné desaťročia výstavnej činnosti, a ktoré už dnes možno považovať aj za výtvarné artefakty. S vystavenými plagátmi korešpondujú obrazy a plastiky diel z depozitu TG, ktoré reprezentujú tak zbierkotvorné ako aj staršie výstavné aktivity.
Výstava 50 rokov Tatranskej galérie – Z archívu a depozitu I. bude sprístupnená v stredu 1. júna 2011 vo výstavných priestoroch Vily Flóra v Starom Smokovci. Potrvá do 30. 7. 2011.

Miesto konania výstavy:
Vila Flóra, Starý Smokovec
Otvorenie výstavy: streda 1. júna 2011
Trvanie výstavy: 1. 6. – 30. 7. 2011
Kurátor: Anna Ondrušeková


 

17. 3. 2011

Edukatívne podujatia v Tatranskej galérii v Poprade
(apríl - máj 2011)

Jedným z hlavných poslaní, cieľov a obsahu činnosti Tatranskej galérie v Poprade je popri výstavnej a zbierkotvornej činnosti aj edukatívny program. TG tak okrem svojich expozícií ponúka odbornej, školskej ako aj širokej laickej kultúrnej verejnosti pomerne významný priestor venovaný rozličným aktivitám vzdelávania a osvety v oblasti umenia. Rad podujatí akými boli a priebežne sú i naďalej organizované odborné konferencie, kurzy kreslenia, metodické semináre alebo besedy (a pod.) aktuálne dopĺňajú dva aktualizované cykly špecifických akcií. Sú nimi Tvorivé dielne a cyklus odborných prednášok pod názvom Z dejín umenia a kultúry Spiša.
Tvorivé dielne TG predstavujú sériu podujatí určenú deťom od primárneho vzdelávania (MŠ) až po stredoškolský vek. Východiskom pre ne sú aktuálne výstavy a ich cieľom je podporiť a rozvíjať tvorivú činnosť detí. Účastníci dielní sa v jednotlivých blokoch oboznámia a prakticky aj zrealizujú vybranú tému či zvolenú techniku tak, aby sa u nich rozvíjalo kretívne myslenie, tvorivá činnosť, vybudoval pozitívny vzťah k umeniu, k estetičnu. Aby výtvarné umenie nebolo vzdialeným, dôležitým je tu nápad, kompozícia, myšlienka, využitie rôznych výrazových prostriedkov v danom dielku mladého výtvarníka.
Oproti Tvorivým dielňam, vyžadujúcim výtvarnú aktivitu, ponúka TG aj iný, nový typ edukatívneho podujatia. Cyklus odborných prednášok Z dejín umenia a kultúry Spiša sa sústreďuje na prezentáciu dejín výtvarného umenia a kultúry v regionálnom kontexte s dôrazom na Spiš a tvoria ho viaceré témy od gotiky až po 20. storočie. Tento projekt je okrem škôl venovaný a určený aj širokej kultúrnej verejnosti, oslovení sú naň viacerí historici umenia. Témou úvodnej prednášky sú Počiatky spišskej architektúry a problém tzv. „prechodového románsko-gotického slohu“. Referujúci odborný pracovník TG Mgr. Ján Endrődi Vás srdečne ako spoluorganizátor pozýva na celý cyklus a predovšetkým na prvú uvedenú prednášku, ktorá sa uskutoční v utorok 22. marca o 16.30 hodine v budove Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade, na Hviezdoslavovej ulici č. 12.


 

15. 3. 2011

Michala Vaněka | Kaukazskí židia - Azerbajdžan

Tatranská galéria v Poprade, SNM - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a mesto Poprad Vás pozývajú na vernisáž a výstavu fotografií Michala Vaněka Kaukazskí židia - Azerbajdžan.
Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Vernisáž výstavy: 24. marec 2011, 17.00 hod.

Tatranská galéria v Poprade pripravila v spolupráci so SNM - Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a s mestom Poprad jedno zo svojich už tradičných podujatí. Smutné výročie prvého transportu židovského obyvateľstva, presnejšie slobodných dievčat zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz aj v tomto roku prípomína výstava v TG spojená s pietnym podujatím a spomienkou. Takmer tri desiatky fotografií Michala Vaněka (1978) bez akéhokoľvek sentimentu prezentujú svet židov v zakaukazskom regióne. Ich život, architektúra a kultúra historicky zasadené do prostredia čarokrásnej krajiny Azerbajdžanu sú pre nás viac než mementom a pripomenutím komunity, ktorú spomínaný transport a udalosti po ňom bezmála zlikvidovali. Autor zachytáva svoje snímky ako pracovník Múzea židovskej kultúry venujúci sa problematike holokaustu a zároveň aj ako cestovateľ. Krajina nesmiernych kontrastov, pestrá paleta farieb, čaro hôr a stále prítomnej histórie, koexistencia modernej architektúry a chatrčí, luxusných áut a starých žigulákov a mnohé iné momenty prinášajú autentický fotozážitok.
Vernisáži výstavy Kaukazskí židia - Azerbajdžan predchádza o 16.00 hodine pietna spomienka s kladením vencov pri pamätnej tabuli obetí holokaustu na železničnej stanici v Poprade, za účasti veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku Jeho Excelencie Alexandra Ben-Zviho a primátora mesta Poprad Antona Danka. Spomienkové podujatie bude pokračovať o 17.00 hodine v Elektrárni TG vernisážou výstavy, ktorú uvedie prof. Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry. Jej súčasťou bude predstavenie súboru Trma-vrma pôsobiaceho pri ZUŠ na Letnej ulici v Poprade. V réžii Aleny Váradyovej a s hudbou Zbyňa Džadoňa uvedie súbor autorsky vlastný (námet a scenár) divadelný kus pod názvom V polovici vety. Mladí divadelníci na základe faktov ako aj svojho umeleckého stvárnenia prerozprávajú príbeh svojich rovesníkov spred 70 rokov. Príbeh, ktorý zostal nedopovedaný uprostred vety…

Výstava Kaukazskí židia - Azerbajdžan potrvá v Elektrárni Tatranskej galérie v Poprade do 13. apríla 2011.


 

27. 1. 2011

Gedeon Majunke – architekt Tatier
Kurátor výstavy: Maroš Semančík

Tatranská galéria Poprad, Múzeum v Kežmarku
vernisáž 27. januára 2011 vo vile Flóra v Starom Smokovci

Jedným z najaktívnejších architektov 2. polovice 19. storočia bol Gedeon Majunke (1854 – 1921) zo Spišskej Soboty, po ktorom ostalo na Spiši a najmä v Tatrách množstvo pozoruhodných realizácií jeho vlastných architektonických návrhov.
Majunke absolvoval na slovenské pomery neobyčajne solídnu študijnú prípravu. V rokoch 1872 – 1877 bol mimoriadnym poslucháčom na Vysokej škole technickej vo Viedni. Po jej skončení študoval do roku 1880 na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u Theofila Hansena a po jej absolvovaní ešte jeden semester u Friedricha Schmidta. Po absolutóriu krátko pôsobil na panstve svojho podporovateľa grófa Emanuela Andrássyho v Betliari. Po získaní objednávok od Kežmarskej banky na výstavbu Dolného Smokovca sa natrvalo usadil vo svojom rodisku v Poprade – Spišskej Sobote, kde pôsobil nielen ako architekt, ale aj ako stavebný podnikateľ (vlastnil aj parnú pílu). Okrem architektúry sa výrazne angažoval aj v oblasti spoločenského a komunálneho života.
V priebehu dvadsiatich rokov navrhol a zrealizoval minimálne jednu tretinu stavieb v tatranských strediskách, pričom v niektorých (Dolný Smokovec, Tatranská Polianka, Vyšné Hágy) bol aj ich generálnym projektantom a zhotoviteľom. Okrem tatranskej oblasti projektoval budovy pre kúpele Kvetnica pri Poprade, Turzovské kúpele a ďalšie.
V kúpeľných a turistických strediskách projektoval stavby v rôznych polohách švajčiarskeho štýlu, v mestskom prostredí sa inšpiroval renesanciou a manierizmom.

Repríza prvej výstavy diela tohto významného predstaviteľa architektúry obdobia historizmu bola pripravená v spolupráci s Archívom Národnej banky Slovenska v Bratislave, Štátnym archívom v Levoči, Štátnym archívom v Levoči – pobočkou v Levoči, Štátnym archívom v Levoči – pobočkou v Poprade, Múzeom ŠL TANAP-u v Tatranskej Lomnici, Podtatranským múzeom v Poprade a Krajským pamiatkovým úradom v Prešove - pracoviskom v Poprade.
Svojimi súkromnými zbierkami prispeli Ing. Zdeněk Baliga z Kežmarku a JUDr. Ján Gašpar z Košíc. Modely budov vytvoril Ing. Oto Jalčovik z Trebišova.
Na výstave budú prezentované plány, maľby, dobové fotografie, dekoratívne prvky budov a novodobé modely.
Výstava potrvá do 26.2.2011.


 

4. 1. 2011

Ivan Šafranko – Rekapitulácia

Tatranská galéria Poprad a autor vás srdečne pozývajú na vernisáž a výstavu diel Ivana Šafranka pod názvom Rekapitulácia.
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Dátum: 14. január 2011, 17.00 hod.
Kurátorka: Marta Hrebíčková.

Reprezentatívna prehliadka celoživotného diela jedného z najzaujímavejších východoslovenských umelcov 2. pol. 20. storočia je zaujímavou príležitosťou predstaviť v TG autora patriaceho medzi osobnosti, ktoré výrazným spôsobom poznamenali umenie nielen východného Slovenska. Jeho stále živé a svieže dielo zaujalo pri svojej premiére v Šarišskej galérii v Prešove, na reprízach vo Východoslovenskej glérii v Košiciach, v poľskom Krosne a v Dome umenia v Bratislave.
Ivan Šafranko (nar. 1931) je absolventom Akadémie výtvarných umení v Prahe u prof. Minářa. Po štúdiách najprv pôsobil v Košiciach a neskôr v Prešove, kde celé desaťročia vyučoval na Katedre výtvarnej výchovy PdF UPJŠ (neskôr PdF PU) ako profesor maľby. Významný umelec má na svojom konte takmer tri desiatky individuálnych výstav a množstvo účastí na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, niekoľko účastí na Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach, na výstavách v Poľsku, Rusku, Maďarsku, Francúzsku, Kanade, Indonézii, USA, Nemecku, Rakúsku a inde. Výtvarné aktivity I. Šafranka obsahujú a presahujú viaceré výtvarné žánre i druhy. Patril k prvým abstrakcionistom na východnom Slovensku, pracoval s ready-made, vytváral trojrozmerné objekty, uplatňoval prvky lettrizmu, dripping, koláž, asambláž... Okrem maľby a grafiky sa venoval tvorbe smaltov, keramike, tapisériám, objektom, monumentálno-dekoratívnym dielam pre architektúru. V celom svojom výtvarnom snažení uplatňuje odvážne invenčné riešenia, charakterizované tvorivým nepokojom, neúnavným hľadaním, ako aj potrebou ustavičnej konfrontácie vlastných snažení v ucelených kolekciách vždy najnovšej tvorby v pravidelných intervaloch. Svojou tvorbou narúša predsudky, popiera normované predstavy i o sebe a svojom vlastnom vývoji. Neváha zrieknuť sa toho, k čomu dospel ešte len včera a začínať odznova. Absorbuje minulosť, aby ju mohol prehodnotiť, poprieť a dospieť tak k aktuálnejšej skutočnosti. Vyjadruje tak paradox snahy o dôslednú výtvarnosť a na strane druhej snahy poprieť čistú výtvarnosť. Integrácia týchto protikladov je typická najmä pre najnovšiu Šafrankovu tvorbu. Od dramatických dejov farby a tvaru smeruje k vnútornej dramatike myšlienky.
Na výstave Rekapitulácia sa I. Šafranko prezentuje prierezom svojej polstoročnej tvorby. Prechádzka desaťročiami jeho tvorivých úsilí konfrontuje najnovšie práce so staršími tak, ako to robieva on sám. Vypovedá o kontinuite i posune nových diel, najnovšie obrazy majú okrem niektorých znakov predchádzajúcich etáp novú ľahkosť a sviežosť podania. S pôvodnou maľbou komunikuje aj po rokoch, púšťa sa do konfrontácie a hľadá silu, ktorá ho kedysi viedla. Akoby sa búril proti uzavretosti, ukončenosti diel. On je stále otvorený, stále ochotný a schopný prijímať i odovzdávať. Len nič definitívne! Jeho diela majú obyčajne prinajmenšom dva krajné dátumy – rok vzniku diela a rok zásahov doň. Kolekciu tvoria najmä obrazy, ale jej významnou súčasťou sú aj objekty od 60-tych rokov po dnešok. Výstava potvrdzuje, že obraz, obzvlášť dobrý obraz a dobrá maľba nekončia ani na začiatku 21. storočia. Stále očarúvajú a majú schopnosť sprostredkovať jedinečnosť zážitku z mystéria maľby.
Výstava Tatranskej galérie a Ivana Šafranka „Rekapitulácia“ bude otvorená 14. 1. 2011 vernisážou v Elektrárni TG o 17.00 hodine, potrvá do 10. apríla 2011. Výstava prezentuje 120 umeleckých diel - dvojrozmerných obrazov i trojrozmerných objektov rozličných žánrov a techník na takmer všetkých výstavných plochách TG v rozsahu viac ako 900 m².
 


 

23. 11. 2010

50. výročie Tatranskej galérie v Poprade

Tatranská galéria Poprad, oslavujúca v tomto roku polstoročnicu svojej existencie, si pripomenula a oslávila svoje jubileum slávnostným galavečerom, tematickou výstavou k päťdesiatinám a vydaním súborného katalógu.
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Dátum: 23. november 2010, 17.00 hod.

V náročnej a neustále problémovej oblasti kultúry sa máloktorá inštitúcia na Slovensku môže pochváliť niekoľkými decéniami svojej nepretržitej činnosti. V prípade Tatranskej galérie je toto výročie významné úspešným dosiahnutím rovnej polstoročnice. Pri tejto príležitosti bol pre pozvaných hostí ako aj pre širokú verejnosť zorganizovaný slávnostný galavečer. TG v ňom dôstojne prezentovala svoju výstavnú, zbierkotvornú a ostatnú bohatú činnosť. Hovorené slovo a projekcie sprevádzal bohatý kultúrny program. Spev Terézie a Jána Babjakovcov striedali husle A. Jablokova v klavírnom doprovode D. Buranovského, doplnené boli Štúdiom tanca z Banskej Bystrice a napokon jedinečnými Funny felows – Old time band počas slávnostnej recepcie.
Bilanciu päťdesiatročnej činnosti a jej ukážky predstavuje výstava TG pod názvom 50 rokov Tatranskej galérie – Z archívu a depozitu I. (1960 – 1990), ktorá potrvá až do 9. 1. 2011. Výstava mapuje prvé obdobia fungovania galérie najstaršími plagátmi, ktoré už dnes možno považovať aj za výtvarné artefakty. S vystavenými plagátmi korešpondujú obrazy a plastiky diel z depozitu TG, ktoré reprezentujú tak zbierkotvorné ako aj staršie výstavné aktivity. Výstava je doplnená ukážkami ustanovujúcich dokumentov TG alebo príkladom jej prvého reverzu k výstave. Ďalšiu činnosť galérie predostierajú vystavené katalógy ako ukážka a prierez publikačnou činnosťou.
Z príležitosti jubilea bol vydaný aj súborný katalóg 50 rokov Tatranskej galérie v Poprade. 1960 – 2010. Viac ako stostranová publikácia obsahuje základný prehľad histórie a osudov TG, správy z reštaurovania deponovaných diel, prehľad súčasných publikačných aktivít, edukatívnych projektov, ako aj organizovanie sympózií a medzinárodné aktivity galérie. Dôležitá informačná hodnota katalógu tkvie v prvýkrát publikovanom úplnom zozname diel v zbierkovom fonde TG, v sumárnom prehľade všetkých doterajších výstav TG (do roku 2010 je to 980 výstav!) ako aj v prehľade pracovníkov.
Výstava 50 rokov Tatranskej galérie – Z archívu a depozitu I. (1960 – 1990) je prístupná do 9. 1. 2011 v priestoroch Elektrárne TG. Slávnostným galavečerom bol do predaja uvedený aj zmienený katalóg TG.


 

4. 10. 2010

Výstava fotografií Karola Kállaya Franz Kafka a Praha

Tatranská galéria Poprad a autor vás pozývajú na otvorenie výstavy fotografií Karola Kállaya pod názvom Franz Kafka a Praha.
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Dátum a čas: 13. október 2010, 17.00 hod.

Podujatia III. ročníka Factory Art Tatranskej galérie Poprad začne výstava nestora slovenskej fotografie Karola Kállaya pod názvom Franza Kafka a Praha. Tohtoročný Factory Art je venovaný práve fenoménu Franz Kafka v modernom umení a výstava sa dá považovať za nosné podujatie celého programu tak svojou témou ako aj prominentným autorom. K. Kállay (nar. 26. 4. 1926 v Čadci) svojou tvorbou, kariérou a celkovým zástojom patrí k špičke slovenskej fotografie nielen pre dĺžku času (fotí už od 14-tich rokov), ktorý sa venuje svojej profesii, ale predovšetkým pre svoju kvalitu. Tú preukázal v desiatkach samostatných výstav doma i v zahraničí, vo viac ako tridsiatich knihách, spoluprácou s renomovanými zahraničnými časopismi akými sú Geo, Stern, Spiegel, či Focus, alebo agentúrou Bildberg.
Výstava K. Kállaya v TG má ambíciu predstaviť sugestívny až magický pražský svet Franza Kafku okom fotoobjektívu majstra. Vzťah mesta na Vltave a veľkého spisovateľa bytostne s týmto mestom spojeného fotograficky znázornil vskutku zasvätený znalec a milovník Prahy, ako aj života a diela Kafku. Fenomén sa tu rozširuje o ďalší typický stredoeurópsky jav - svet židovského literáta píšúceho po nemecky v českom veľkomeste videný očami slovenského fotografa. Táto rôznosť v jednote a celistvá rozmanitosť charakterizujú aj svet Fr. Kafku. Výstava bola uvedená vo viacerých európskych mestách a tiež v Židovskom múzeu B´ Nai B´ Rith v New Yorku. Za knihu Kafka und Prag zostavenú z fotografií tejto výstavy získal K. Kállay cenu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1995.
Súčasťou vernisáže je aj Otvárací koncert projektu Factory Art made in Slovakia venovaný Franzovi Kafkovi, pod názvom Livingroom. V „zoskupení pre súčasné umenie Cluster“ účinkujú: Ivan Šiller, Zuzana Biščáková, František Király, Dalibor Kocian a Eunjoo Noh. Vernisáž výstavy K. Kállaya Franz Kafka a Praha sa začína 13. októbra o 17.00 hodine v Elektrárni TG Poprad na Hviezdoslavovej 12. Výstava potrvá do 5. decembra 2010.


 

4. 10. 2010

Living room zoskupenia Cluster

Tatranská galéria Poprad Vám dáva do pozornosti hudobné predstavenie - projekt Living room voľného zoskupenia pre súčasné umenie Cluster.
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Dátum a čas: 13. október 2010, 17.00 hod.

Tatranská galéria Poprad pripravila aj v tomto roku projekt Faktory Art 2010. Jeho tretí ročník je venovaný fenoménu Franz Kafka, reflektovanom v modernom umení. Séria podujatí začína hudobnou sekciou a jej Otváracím koncertom, presnejšie hudobným predstavením ensemblu Cluster pod názvom Living room. Jednoduché a trefné označenie Cluster pomenúva voľné zoskupenie hudobníkov, architektov, výtvarníkov a tanečníkov. Hlavným zámerom Clustru je realizovať multimediálne predstavenia, ktoré spájajú rôzne druhy umenia a reflektujú súčasnosť, čo plne zodpovedá zámerom Factory Art. Napriek krátkej existencii Clustru (od júna 2009) realizovalo toto zoskupenie pre súčasné umenie už päť svojich projektov - Six pianos, Studená vojna, Tichá noc, Architektúra a hudba a Livingroom music.

Performance (keďže nejde o koncert v klasickom ponímaní) Living room predstavuje klavíristov v netradičných umeleckých úlohách, pričom pri vystúpení striedajú nástroje a predmety ako štyri organy, dva marakasy, detský klavír, paličky, fľaše a iné predmety, ktoré sú súčasťou vašej domácnosti - z čoho je aj odvodený názov projektu „obývačková hudba“. Hudobníci sa počas predstavenia a interpretácie zároveň stávajú aj recitátormi, hercami a perkusionistami, pri hre použíjú tlieskanie, detskú hru, hovorené slovo, rytmiku a určitý spôsob meditácie oslovujúci poslucháčov. Účinkujú: Ivan Šiller, Zuzana Biščáková, František Király, Dalibor Kocian a Eunjoo Noh

Predstavenie Living room voľného zoskupenia pre súčasné umenie Cluster otvára 13. 10. 2010 o 17.00 hod. v Elektrárni TG Poprad tretí ročník podujatia Factory Art 2010, ktorého ďalšie sekcie budú pokračovať výstavou K. Kállaya, divadelným predstavením V. Benka Pastier a inými sprievodnými podujatiami.


 

11. 10. 2010

Divadelné predstavenie: V. Pankovčin - V. Benko: Pastier

Tatranská galéria Poprad pokračuje v projekte Faktory Art 2010 divadelným predstavením Smutnosmiešnej monodrámy Pastier.
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Dátum a čas: 18. október 2010, 19.00 hod.

Podujatia projektu Factory Art 2010 Tatranskej galérie Poprad pokračujú po výstave K. Kállaya a hudobnom predstavení Living room od Clustru aj svojou divadelnou sekciou. V rámci nej sa v TG Poprad predstaví prvý muž súčasného popradského divadla Vlado Benko so Smutnosmiešnou monodrámou Pastier. Viacerými reprízami overený (Scénická žatva, festival ZOQROD, Divadelná Šuňava... 2009) a vysoko hodnotený kus (Cena za tvorivý čin roka 2009, SŽ) predstavuje vďaka autentickému Benkovmu prejavu jedinečnú a výnimočnú udalosť i v porovnaní s radmi slovenských hereckých profesionálov. Dlhoročný člen Divadla Commedia Poprad sa tentokrát predstaví okrem vlastného hereckého vkladu aj dramatizáciou textu Václava Pankovčina, ktorý následne aj zrežíroval.
Monodráma Pastier je inšpirovaná článkom uverejneným v denníku Smena v roku 1991. Išlo o osobnú spoveď pastiera kráv, ktorý zažil pristátie UFO. Toľko východisko. Vlado Benko umne vyriešil neuralgický bod každej monodrámy: za akých okolností je možné, že sa človek sám spovedá pred inými? Využíva to na neformálne nadviazanie rozprávania s divákom. Akoby nehovoril sám, ale bol v dialógu s publikom či návštevníkom. Hovorí novoglotštinou, akousi zmesou nárečia, spisovnej slovenčiny a pastierskeho slangu s výrazným spišským akcentom, čo dodáva postave svojskú emocionalitu. Pastier je sústredený, absolútne koncízny tvar, od začiatku až do konca, ponúka zábavu i zamyslenie, priestor na rozmýšľanie i plač vo vnútri. Benko s Péchym zdivadelnili akýsi vnútorný dialóg vstupom insitnej lyriky v predeloch, prestavbách, zakomponovaním detí, zakomponovaním živlov... O hereckých schopnostiach Vlada Benka netreba viac hovoriť, iba asi to, že je veľmi sugestívny, veľmi presný, dokáže udržať pozornosť diváka od začiatku do konca. Scénickú hudba k představenou zložil Vincent Jaš.

Monodrámou Pastier sa uzatvára Factory Art v TG Poprad. Divadelné predstavenie sa začína v pondelok 18. októbra 2010 o 19.00 hod. v Elektrárni, Hviezdoslavova 12.


 

27. 9. 2010

Marián Čižmárik: Studn

Tatranská galéria Poprad Vás pozýva na vernisáž a výstavu diel Mariána Čižmárika pod názvom Studne.

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Vernisáž výstavy: 8. október 2010 o 17.00

Tatranská galéria Poprad pripravila výstavu diel spišskosobotského rodáka, výtvarníka a jubilanta Mariána Čižmárika (nar. 12. 10. 1960). Autor študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1985 - 1991), odbor monumentálna maľba v otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sýkoru. V r. 1990 absolvoval študijný pobyt na akadémii di Belle Arti Pietro Vannucci v Perugii a Paríži. Od roku 1991 je členom Slovenskej výtvarnej únie a voľného združenia výtvarných umelcov Modré hrušky. Žije, pôsobí a tvorí v Spišskej Sobote. Okrem komornej a monumentálnej voľnej maľby sa venuje tvorbe objektov z kovu a dreva v náväznosti na realizáciu interiéru a exteriéru. Participoval na mnohých výstavách doma (Modré hrušky) i v zahraničí vo Viedni, St. Pöltene, Aachene, Mníchove, Virgínii a Novom Targu. Uskutočnil samostatné realizácie v Slovenských olympijských domoch, na olympiádach a pri kandidatúre Tatier na olympiádu (Nagano ´98, Sydney 2000, Salt Lake Sity 2002, kandidátsky Soul ´99).
Osobnosť M. Čižmárika zaberá širokú oblasť výtvarných a umeleckých aktivít, ktorú nemožno stručne charakterizovať rôznymi -izmami, prúdmi alebo iným zaradením, napokon tomu bráni podnes chýbajúce ucelené teoretické zhodnotenie a na druhej strane otvorený a neustále prebiehajúci tvorivý proces. Počiatočné Čižmárikove ambície o vyjadrenie existenciálnej šifry človeka sa dostali do polemiky s aktuálnymi výzvami revolty mladej postmoderny začiatku deväťdesiatych rokov, ktorá bola (o. i.) namierená proti téme. Napriek tomu mal ambíciu byť „postmoderný“, a preto vnášal do snahy o maliarske postihnutie podstaty života, človeka, univerza... nálož skepsy, dešpektu voči pátosu námetu. Prekračovaním, či priamo rušením druhových hraníc si otváral priestor pre hravú interpretáciu životných podstát. Sám hovorí, že si tým dával možnosť akéhosi dodatočného prieniku ironických akcentov, banality, triviality. Rozhodujúcim sa tak stal štylistický postup, ktorý len ťažko možno nazvať číro postmoderným, čo je Čižmárikov originálny príspevok do súdobého tvorivého diskurzu. Do najvyššej možnej miery vyhrocuje lyrizáciu, sentimentalizáciu symbolov ľudského (a teda i jeho osobného) jestvovania. V podstate je to totálna naivizácia maliarskeho „prehovoru“.
Výstava TG Poprad ponúka Čižmárikov cyklus obrazov a objektov STUDNE, obdobnú sériu gestických snových kompozícií LYRIZOVANÁ PRÓZA, a napokon figurálne kresby HUMAN VERTICAL. Motív energetického víru - studne, spája človeka s vesmírom. Studňa - symbol ukrytých tajomstiev a tajomných síl mimo sveta človeka, cesta do iných svetov. Životodárny element vody, podmieňujúci existenciu človeka, jeho naviazanosť naň. Zrkadlo duše, predstava čistoty a očisty, spojivo tohto sveta so svetmi hore a dolu, vo vnútri. Človek je tu vlastne vertikálnou osou spájajúcou zem a oblohu. Chvejivá kresba figúry je symbolom ľudských snov a túžob na pozadí a v ráme umelo vytvoreného svetla a kovu (J. Abelovský). Súčasťou vernisáže je aj premiéra realizácie scénického obrazu „Ajel v studni“ (sic), filmový obraz „Studňa“ (réžia M. Kováč) a taktiež filmový dokument „Cieľ“ (M. Kováč, M. Čižmárik). Výstava predstavuje prierez tvorbou okrem iného aj scénografa, divadelníka (Divadlo Comedia Poprad) a galeristu (AnnoGallery06) M. Čižmárika.

Výstava TG diel Mariána Čižmárika „Studne“ kurátora Jána Abelovského bude otvorená vernisážou 8.októbra 2010 o 17.00 v Elektrárni, Hviezdoslavova 12, Poprad. Výstava potrvá do 9. januára 2011.


 

6. 9. 2010

Antonín Vojtek: Putovanie krajinou

Tatranská galéria Poprad Vás srdečne pozýva na vernisáž a výstavu diel Antonína Vojteka pod názvom Putovanie krajinou.
Miesto konania: Tatranská galéria, Vila Flóra, Starý Smokovec
Vernisáž výstavy: 9. september 2010 o 16.00

Výstava „Putovanie krajinou“ je pripravená ako výberová reprezentatívna expozícia diel známeho a renomovaného tvorcu krajinomalieb Antonína Vojteka. Umelec (nar. 10. 1. 1934, Horné Bojanovice, ČR) a absolvent Masarykovej univerzity v Brne (1964) sa v tomto obľúbenom žánri inovatívne presadil poetickou podobou „Vojtkovsky“ koncipovaného videnia krajiny s výrazným detailom rastlinného motívu a a svojským stvárnením tzv. „guľovitej kupovitostí“ krajinnej vegetácie. Jeho dielo si našlo značný okruh priaznivcov a úspešne sa etablovalo na viac ako 180 samostatných výstavách v Európe i v USA. Popri dominantnej krajinomaľbe (oleje a akvarely) sa A. Vojtek venuje aj kresbe, portrétnemu umeniu, grafike a knižnej ilustrácii. Nemenej významným je aj jeho organizačný zástoj. V roku 1972 stál pri zrode výtvarnej skupiny „Konfese“ (konfesia, vyznanie), ktorej je viceprezidentom. Už od roku 1979 je maliarom v slobodnom povolaní, po roku 1989 otvoril galérie v Podivíne, Břeclavi, Starej Břeclavi v Česku a v Žigovišči v Chorvátsku a získal tiež rad ocenení a čestných uznaní. Okrem výtvarnej činnosti je zároveň autorom vlastnej literárnej tvorby ako aj spoluautorom niekoľkých kníh.
Viac ako polstoročie tvorivej a výstavnej umeleckej aktivity dovoľuje zaradiť A. Vojteka k popredným českým maliarom. Poetika, metafory, symbolika a spor medzi reálnym a ireálnym z neho činia maľujúceho básnika. „Básnivosť a túžba po harmónii činia z jeho obrazov svet, do ktorého ak vkročíte, zostanete jeho zajatcom. Nie je to pritom svet nijako naparádený pre získanie diváka: všetko je tu vydobyté vážnosťou a úsilím, ktoré by mohlo byť vzorom presnej a zrelej maliarskej práce. Antonín Vojtek rozdáva svoju dušu okukujúcim. A verí, že nie sú neužitoční blázni....” (PhDr. Vilém Stránský).
Výstava Tatranskej galérie „Putovanie krajinou“ A. Vojteka bude otvorená 9. 9. 2010 vernisážou vo Vile Flóra v Starom Smokovci o 16.00 hodine. Diela budú vystavené do 23. 10. 2010. 


 

2. 9. 2010

Marika Gombitová v Tatranskej galérii

Tatranská galéria Poprad Vás pozýva na otvorenie výstavy fotografií Petra Procházku „Marika Gombitová“.
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12
Vernisáž výstavy: 10. september 2010, 17.00 hod.

Už polstoročia chodí, kedysi mladý chalan s foťáčikom a dnes dôstojný pán s prvotriednym fotoaparátom, po Bratislave a po širokom okolí a fotografuje, čo sa kde šuchne. Tento chalan zavadzal na koncertoch, stretávkach, literárnych večeroch, na vernisážach, na filmových festivaloch. Bol neželaným hosťom pred pódiom i za ním v zákulisí, v šatni alebo vo vestibule. Medzičasom sa situácia zmenila a dnes je Peter Procházka neodmysliteľnou súčasťou každého významnejšieho kultúrneho podujatia. Niekdajšie Procházkove outsiderské fotografie niekdajších outsiderov pozlátil čas a stali sa súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, našej kultúrnej pamäte. Niet iných. Vracajúc sa do minulosti, ani jedno naše printové médium sa bez nich nezaobíde. P. Procházka, ktorý začal fotografovať 21. augusta 1968, prišiel „do módy“ v súčasnosti. Stal sa nenahraditeľným nie tým, ako a čo práve teraz fotografuje, ale snímkami, ktoré si s uvzatosťou sebe vlastnou, celé desaťročia zhromažďoval v topánkových škatuliach.
Keď sa zapozeráme na Procházkove fotografie, veľmi skoro si uvedomíme ich spoločnú črtu: sú neznakové. Nie sú štylizované, nie sú kompozične premyslené ani svetelne prehodnotené, nič neznázorňujú, nič nesymbolizujú. Autor-fotograf sa v nich ukryl, ustúpil, rozplynul sa, na svojich záberoch ponúka nám strohé fakty spred objektívu: javy, udalosti, situácie a osoby. Také aké boli. Všetko vo všeobecnosti vyslovené platí aj špeciálne v prípade sady dokumentárnych fotografií vystavených v Tatranskej galérii, zachytávajúcich speváčku Mariku Gombitovú. Známa-neznáma hviezda, skromná aj rozmarná mladá žena, obdivovaná i zatracovaná a vari aj - Petrom Procházkom - milovaná Marika.
Autor, fotograf (nar. r. 1952), je na slovenskej kultúrnej scéne etablovaný nielen dĺžkou a množstvom svojej tvorby. Absolvoval rad spoločných i samostatných výstav, z ostatných sú to najmä Stratený čas? Slovensko 1969 - 1989, SNG, Bratislava 2007 (spoločná výstava) alebo Literárny život na Slovensku, Berlín 2005/Stuttgart 2007, či Portréty slovenských fotografov (2008) a Véčko – legendy klubu (2009), obe v Stredoeurópskom dome fotografie. Súbor a výstava fotografií pod jednoduchým a priamym názvom „Marika Gombitová“ má premiéru práve v Tatranskej galérii. Peter Procházka okrem výstavnej činnosti fotograficky dotvoril aj rad kníh T. Janovica, J. Satinského, Šeba, J. Štrassera a iných, jeho autorskou monografiou je kniha Vklub (Bratislava 2008).
Výstava Tatranskej galérie „Marika Gombitová“ fotografa Petra Procházku a kurátorky A. Ondrušekovej bude otvorená 10. 9. 2010 o 17.00. Vernisáž je zároveň súčasťou Hudobného putovného festivalu na ktorom sa predstavia Nu´clear trio, Trio BKK, Peter Lipa a Rugerro Robin. Výstava potrvá do 3. 10. 2010.


 

22. 6. 2010

Poľský umelec bude vystavovať v Elektrárni

Poprad – Elektráreň Tatranskej galérie v Poprade bude hostiť výnimočného poľského umelca. Marcin Berdyszak (r. 1964) s kurátorkou Elzbietou Kosćielakovou pripravili pre unikátne priestory popradskej galérie samostatnú výstavu s názvom Za horizontom umenia.
Výtvarník Marcin Berdyszak absolvoval akadémiu výtvarného umenia v Poznani v ateliéri sochárstva a maliarstva a v roku 1988. V tej istej škole zostal po štúdiách pôsobiť ako pedagóg. Hosťoval tiež na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je spoluzakladateľom umelecko-vzdelávacieho spolku Magazyn. V súčasnosti pôsobí ako rektor prestížnej Akadémie výtvarného umenia v Poznani. Vystavoval v mnohých poľských galériách, ale na svojom konte má aj výstavy v Nemecku, USA, Fínsku a Mexiku. Venuje sa inštaláciám, objektom a multimediálnym realizáciám.
„Marcin Berdyszak patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasného umenia v Poľsku. V našom regióne nie je neznámy, vystavoval už u nás a tiež sa zúčastnil sochárskeho sympózia, ktoré naša galéria organizuje každoročne v kúpeľoch v Novom Smokovci. Výstavné priestory Elektrárne Tatranskej galérie ho zaujali a rád prijal ponuku prezentovať u nás svoje práce,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. Ako dodala, Berdyszakove inštalácie zaujmú nápaditosťou a vtipom. „Reflektuje aktuálne témy a inšpiruje sa pritom významnými osobnosťami svetových dejín umenia. Robí parafrázy na ich diela s nadhľadom a vtipom. Jeho inštalácie zaujmú aj precíznym technickým spracovaním,“ dodala A. Ondrušeková.
Marcin Berdyszak sa v svojej tvorbe venuje skúmaniu hraníc kultúry a prírody, ich vzájomným vzťahom. V svojich inštaláciách často používa ovocie, plody, pracuje s vôňami. Zaujíma ho téma stereotypov, spotrebného konzumu a nových významov tradičných symbolov. Práce z posledného obdobia majú široký záber, reflektujú vzťahy medzi jednotlivými druhmi umenia a kultúry.
Výstava Za horizontom umenia prezentuje jeho tvorbu z posledných šiestich rokov. V Tatranskej galérii ju otvoria vernisážou za účasti autora 25. júna o 17. hodine. Milovníci umenia môžu Berdyszakovu tvorbu v Poprade obdivovať do 3. októbra.


 

22. 6. 2010

Galéria vydáva knihu o Andym Warholovi

Poprad – Povesť nemravníka a zároveň úprimného kresťana. Originálneho tvorcu aj šikovného kšeftára s umením. Ešte aj štvrťstoročie po smrti zostáva najslávnejším americkým umelcom všetkých čias. O kom je reč? O Warholovi, Andym Warholovi. Práve jemu je venovaná nová publikácia, ktorú vydala Tatranská galéria v Poprade. Jej prezentáciu pripravila na 25. júna.
„Nie je náhoda, že takúto publikáciu o jednej z kľúčových osobností umenia druhej polovice 20. storočia vydáva práve naša galéria. Prepojenie s menom, tvorivým duchom a osobnosťou Andyho Warhola je zrejmé. Súvislosť medzi jeho povestnou Factory v New Yorku a našou Elektrárňou je očividná. Aj my sa snažíme, aby priestory Elektrárne pôsobili ako „umelecká továreň“. Warhol nás inšpiroval k viacerým projektom,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Ako spomenula, okrem výstavy fotografií Billyho Namea ako dokumentaristu warholovskej Factory pripravili v roku 2002 medzinárodný projekt Play Andy! Play Art, počas ktorého sa Tatranská galéria pokúsila pomenovať nosnosť i aktuálnosť niektorých warholovských prístupov k tvorbe. „Vlani sme v zrekonštruovaných priestoroch Elektrárne rozbehli projekt Factory Art, kde sme dali priestor súčasným umelcom rôznych žánrov. Bola to symbolická spomienka aj pocta Warholovej Factory. Súčasťou projektu bolo aj vydanie tejto publikácie,“ spresnila A. Ondrušeková.
Autorom knihy Warhol, ten druhý Andy je profesor Ivan Stadtrucker. K napísaniu publikácie pristúpil po vyše dvadsaťročnej príprave. O Warhola sa začal zaujímať v roku 1986 ako hosťujúci profesor na City University of New York. Aby získal dôveryhodné informácie, absolvoval viaceré súkromné študijné cesty do USA, navštívil popredné americké múzeá, galérie a knižnice, stretol sa s Warholovými najbližšími spolupracovníkmi a príbuznými. Získané poznatky a skúsenosti zúročil vo viacerých odborných statiach, článkoch, aj pri príprave niekoľkých warholovských výstav a projektov.
Stadtruckerova kniha Warhol, ten druhý Andy je prvou takto rozsiahlou a komplexnou prácou z pera slovenského autora o fenoméne Warhol. Príťažlivou formou podáva portrét výnimočného umelca, aj rozporuplného človeka. V štrnástich kapitolách sleduje rast jeho kreativity, vplyv prostredia a doby na jeho myslenie i cítenie, podrobne skúma jeho filmársku tvorbu, upozorňuje na estetické i etické zvláštnosti jeho sieťotlačí.
Vyše dvestostranovú knihu v nápaditej grafickej úprave vydala Tatranská galéria v náklade tisíc kusov. Kniha vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a sponzorov z podtatranského regiónu. Záujemcovia o výtvarné umenie si ju môžu kúpiť priamo v Tatranskej galérii v Poprade.

 


 

15. 6. 2010

Elektráreň zastreší nezvyčajnú tvorbu
svetoznámeho talianskeho fotografa
 

Poprad – Elektráreň Tatranskej galérie v Poprade bude na pár dní hostiť dielo svetoznámeho talianskeho fotografa Settimia Benedusiho. Od 17. júna môžu milovníci umenia obdivovať jeho netradičnú fotografickú inštaláciu v unikátnom objekte Elektrárne. Svetoznámy módny fotograf Settimio Benedusi za dve desaťročia svojej profesionálnej kariéry pracoval pre prvotriedne značky ako napríklad Versace a Armani. K fotografovaniu sa dostal ako 12-ročný a úplne mu prepadol. Hoci začal študovať právo, vo veku 20 rokov štúdiá zanechal a odišiel do Milána robiť asistenta fotografa. Postupne sa vypracoval na post samostatného profesionálneho fotografa, pracoval pre prestížne časopisy GQ, Vogue a Elle, ale aj pre spravodajské denníky a odfotil vari celú taliansku smotánku. Jeho popradská výstava má názov Amnios. „Je to obrovská pocta a zároveň jedinečná príležitosť pre obyvateľov Popradu na vlastné oči vidieť medzinárodne uznávane dielo. Takúto šancu nemáme každý deň,“ uviedla Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade.
Svetoznámy fotograf prináša do Popradu podmanivý zážitok. Pohráva sa pôvodným významom slova fotografia – teda „písať, znázorňovať svetlom“. Benedusi zapojí návštevníka do výstavy aktívne, každý dostane baterku a vstúpi do malej miestnosti, kde sa ocitá v situácii objaviteľa. Osvetlí si deväť záberov, ktoré akoby si sám znovu odfotil. Nezvyčajná výstava predstavuje nepretržité prepojenie významov, ktoré sa prekrývajú – od písania svetlom po zrodenie, objav. Výstava vychádza z pojmu amnios – plodová voda. V Poprade zotrvá len jeden týždeň, teda do 23. júna.
Výstava je súčasťou tretieho ročníka Talianskeho festivalu na Slovensku s názvom Dolce Vitaj 2010. Festival sa začal 1. júna a potrvá celý mesiac, putuje po dvadsiatich dvoch rôznych inštitúciách v siedmich slovenských mestách. Celkovo ponúka vyše tridsať podujatí.  

 


 

31. 5. 2010

Hory očami muzikanta

Poprad/Starý Smokovec – Tatranská galéria v Poprade pripravila novú výstavu. V priestoroch vily Flóra v Starom Smokovci sprístupní 8. júna prezentáciu fotografických prác českého autora Viléma Veverku pod názvom Muž troch tvárí.
Vilém Veverka (nar. 1978) je predovšetkým muzikant. Patrí k svetovej špičke hráčov na hoboj. Je členom brnianskej filharmónie a popri tom má na svojom konte každoročne desiatky sólových vystúpení so zahraničnými orchestrami. Hudobní kritici oceňujú predovšetkým jeho bravúrnu techniku a fenomenálny prednes so zápalom pre súčasnú hudbu.
Vilém Veverka sa však v Tatrách nepredstaví ako muzikant. Ukáže nám aj svoje dve zvyšné podoby. Veď aj samotný názov výstavy Muž troch tvárí: hobojista, fotograf, horolezec naznačuje obsah prezentovaných prác. Vilém Veverka sa totiž od mladosti zoznamoval s horami a práve Vysoké Tatry sú jeho srdcovou záležitosťou. Ich krásu si neodnášal len v svojom vnútri a spomienkach, ale motivovala ho k ďalšej záľube – k lezeniu i fotografovaniu. Ako horolezec nemá problém dostať sa do miest, kam bežný turista nezablúdi. Cez objektív svojho fotoaparátu zachytáva čarovné zákutia, živelnú krásu skalných brál, jednoduchú hru prírody. Okrem Tatier ponúka v prezentovaných prácach aj pohľad na horské masívy Álp, Kaukazu, ukáže tiež malebné kúty v Krkonošiach.
Výstava vo vile Flóra v Starom Smokovci potrvá do konca augusta.


 

13. 4. 2010

Umelci sa budú „hrať“ s premenami priestoru

Poprad - Po ročnej pauze, vynútenej rekonštrukciou výstavných priestorov, pokračuje Tatranská galéria (TG) v úspešnom projekte s názvom Hry s umením. Jeho 14. ročník sa nesie v znamení hlavnej témy: forma v časopriestore. Odštartuje v Elektrárni TG 23. apríla o 17. hod vernisážou troch nosných výstav.

„Toto výstavné a edukačné podujatie predstaví rôzne podoby sochárskej tvorby – od klasiky až po súčasné intermediálne a konceptuálne formy. Chceme upriamiť pozornosť na vývoj priestorového umenia. Téma – forma v časopriestore - je možno na prvé počutie ťažko dešifrovateľná, v zásade však chceme ukázať, ako sa menilo samotné umelecké dielo a jeho formy v závislosti od premien priestoru, v ktorom existovalo,“ spresnila autorka projektu a riaditeľka TG Anna Ondrušeková. Podľa jej slov mali predchádzajúce ročníky Hier s umením vždy jasne špecifikovanú tému – či už vo forme konkrétneho materiálu (sklo, papier, hlina, textil), alebo výraznej osobnosti umenia (Jules Verne, Andy Warhol...). Tento rok sa umelci pohrajú s rébusom priestorového umenia. Naznačia nám, ako sme sa postupne dostali od kamenných plastík až k dnešným 3D technológiám a videoinštaláciám.

Hry s umením tento rok v sebe zahŕňajú okrem iného tri nosné výstavy. Prvá z nich pod názvom 5 x v priestore predstaví tvorbu doktorandov z Ateliéru socha a aplikované médiá Akadémie umení v Banskej Bystrici (Ivana Sláviková, Nina Šošková, Vladimír Kovařík, Matúš Pšenko a Jozef Suchoňa). Pätica autorov predstaví nielen svoje vnímanie priestorových médií, ale ich prezentáciu možno považovať aj za aktuálnu sondu do tvorby najmladšej generácie výtvarníkov. Pre nižšiu vekovú kategóriu bude zvlášť atraktívnou výstava v réžii bratislavskej Bibiany Kam... kam... kameň (alebo Čo sa skrýva v kameni). Predstaví kameň ako súčasť neživej prírody v širšom kontexte ľudského života. Hravou, zábavnou formou priblíži poznatky o spôsoboch využitia kameňa, ale predstaví aj kamenárske remeslo, architektúru či sochárske prístupy k tomuto materiálu. Výstava chce návštevníkom ukázať cestu kameňa od horniny k soche. A do tretice, výstava s názvom Acháty a minerály z lokality Kvetnica pri Poprade zaujme nielen milovníkov umenia, ale aj obdivovateľov okolitej prírody. Ponúka nezvyčajný pohľad na minerály a horniny ako umelecké diela prírody.

„Projekt Hry s umením má za tie roky už svojich skalných fanúšikov a nadšencov. Darí sa nám zapájať doň nielen profesionálnych umelcov, ale priestor tu tradične nachádzajú aj študenti umeleckých odborov a žiaci výtvarných škôl,“ uviedla autorka projektu a riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. Podľa jej slov sa v rámci projektu budú prezentovať samostatnou výstavou aj študenti odboru kameňosochárstva Strednej priemyselnej školy zo Spišskej Novej Vsi, Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave a poslucháči katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení AVU v Banskej Bystrici. Hry s umením oživia aj tradičné tvorivé dielne a chýbať nebudú ani súťažné módne inšpirácie. 14. ročník projektu Hry s umením potrvá v popradskej Elektrárni Tatranskej galérie do polovice júna.


 

12. 4. 2010

Moskva je ďalšou zastávkou tatranskej výstavy

V utorok 13. apríla otvoria v Slovenskom inštitúte v Moskve výstavu, ktorú pripravila Tatranská galéria v Poprade pod názvom Tatry v umení. Moskva je jej druhou ruskou zastávkou, predišlo ju mesto Vologda.
„Tatry v umení je našou putovnou výstavou, ktorá je v rôznych obmenách práve teraz už v štvrtej krajine. Videli ju milovníci umenia v Maďarsku, Portugalsku a v Česku,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Podľa jej slov výstava prezentuje nielen rôzne osobnosti výtvarného umenia, ale predovšetkým rôzne formy stvárnenia Tatier od 18. storočia až po súčasnosť. V samotnom depozitári Tatranskej galérie je okolo 2 500 diel, z nich asi 600 je venovaných priamo Tatrám. Takáto kolekcia je svojím monotematickým zameraním výnimočná aj v európskom kultúrnom kontexte.
„Zaujímavosťou je, že okrem samotného sprístupnenia výtvarných diel prezentujeme aj prírodné a historické zaujímavosti nášho regiónu. Dá sa povedať, že cez umenie propagujeme aj možnosti cestovného ruchu. Aj v Moskve, podobne ako predtým v Prahe, Budapešti a Lisabone, máme pripravené propagačné materiály a prezentačné filmy – napríklad o Vysokých Tatrách,“ dodala riaditeľka.
Po skončení výstavy v Moskve plánuje Tatranská galéria predstaviť Tatry v umení aj severným susedom. Poľskí milovníci umenia ju uvidia pravdepodobne v Krakove.


 

23. 2. 2010

Farby Oravcových malieb sú poslami pocitov

Poprad – Tatranská galéria Poprad pripravuje novú výstavu. V spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne predstaví aktuálnu tvorbu Juraja Oravca, ktorý patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Výstava s názvom Juraj Oravec: O pocitoch IV. v Poprade odštartuje v piatok 5. marca.
„Rozhodli sme sa tento veľkorysý výstavný priestor ponúknuť prezentácii diel Juraja Oravca z viacerých dôvodov. Prvým bol fakt, že s naším regiónom je do istej miery spätý, veď sa narodil v neďalekom Kežmarku. Druhým je skutočnosť, že Juraj Oravec patrí k najvýznamnejším autorom súčasnej monumentálnej maľby,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.
Juraj Oravec (r. 1956) študoval najprv v Prahe na strednej škole grafickej, umelecké vzdelanie si potom doplnil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa maľbe, grafike a kresbe. Ilustroval aj niekoľko kníh. Na svojom konte má 50 samostatných výstav doma i v zahraničí, jeho diela sú zastúpené v slovenských galériách i v súkromných zbierkach vo svete.
„Už názov výstavy naznačuje, že ambíciou umelca je vyjadriť škálu vlastných pocitov a zároveň vytvoriť spätnú väzbu – vyprovokovať diváka k dešifrovaniu skrytých významov a odkazov. Prezentované diela sú veľkorozmerné a veľkoryso pôsobiace. Sú plné farieb, štruktúr a emócií o zmysloch a nezmysloch tohto sveta. Odkrývajú bizarné podoby ľudskej existencie a hľadajú nadčasové hodnoty,“ uviedla kurátorka výstavy Danica Lovišková. Ako dodala, Oravcova maľba je eruptívna, dynamická, plná svetla a energie. Podstatnú úlohu zohráva farba, senzuálna a magická, jemne vrstvená do rafinovaných štruktúr a textúr, znásobujúca sugestívnu atmosféru nepokojných a tajuplných posolstiev. Sám autor sa vyznal, že jeho „srdcovkou“ je maľba, v nej reflektuje protiklady, skúma vzťah zraniteľného človeka so symbolmi zla. Pri veľkorozmerných olejoch ho fascinuje, že sa môže viac sústrediť na pocity a nemusí až tak dôsledne dbať na detail. Rozšafnosť pri monumentálnych abstraktných plátnach si potom kompenzuje disciplinovanou prácou s grafikou.
Popradská výstava predstaví Oravcovu monumentálnu maliarsku tvorbu z ostatných piatich rokov. Vernisáž bude v priestoroch Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade 5. marca o 17. hodine. Výstava potrvá do 18. apríla.


 

22. 2. 2010

Publikácia ako pocta tatranskému portrétistovi Borúthovi

Tatranská galéria v Poprade vydala nedávno novú publikáciu, ktorá má ambície osloviť nielen erudovaných znalcov, ale i bežných milovníkov výtvarného umenia. Jej názov – Tatranský portrétista Andor Borúth – predznamenáva samotný obsah a náplň. Vyše 70-stranový plnofarebný katalóg je venovaný dielu pôvodne budapeštianskeho maliara, ktorý svoj druhý domov našiel pod štítmi Vysokých Tatier. Katalóg obsahuje nielen fotografie jeho najznámejších diel, ale aj odbornú štúdiu, ktorá predstavuje tvorbu tohto umelca v rámci európskeho kontextu. Autorkou textu je historička umenia Jitka Haaková.
Keď sa Andor Borúth (1873 – 1955) priženil v roku 1911 do Tatranskej Polianky (vzal si sestru šéflekára tunajšieho sanatória Michala Guhra), bol už uznávaným umelcom. Mal za sebou úspechy v európskych metropolách i doma v Budapešti. Citlivo vnímal aktuálne umelecké tendencie z prelomu 19. a 20. storočia, no zostal verný tradicionalizmu: jeho doménou bola ateliérová figurálna a portrétna maľba a krajinomaľba. Borúthovu tvorbu dodnes umelecká história oceňuje pre kultivovanosť a psychologickú presvedčivosť prejavu. „Borúth po presídlení do Tatranskej Polianky maľoval už takmer výhradne iba portréty. Nachádzame v nich všetky finesy dobrého maliarskeho remesla, občas aj ohlasy modernistických názorov,“ komentuje autorka štúdie o Borúthovi Jitka Haaková. Podľa jej slov je Borúthova tvorba z tatranského obdobia bohato zastúpená v zbierkach slovenských galérií a múzeí.
„Borúth bol jedným z mála umelcov, ktorí žili priamo vo Vysokých Tatrách. Je prirodzené, že naša galéria viackrát prezentovala jeho tvorbu na výstavách. Pri jednej z nich sme sa stretli s nadšencom a obdivovateľom Borúthovej tvorby, ktorý sám na vlastné náklady v Maďarsku vydal publikáciu o ňom. Bol to podnet, aby sme sa o Borútha intenzívnejšie zaujímali – chceli sme jeho dielo zhodnotiť najmä profesijne, z hľadiska umeleckej histórie a zaradiť ho do dobového kontextu. Tejto práce sa ujala naša dlhoročná kolegyňa Jitka Haaková, ktorá sa systematicky venovala tatranskej tematike vo výtvarnom umení, “ vysvetlila riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.
Galérii sa podarilo na vydanie katalógu získať finančný príspevok od ministerstva kultúry. Reprodukcie diel Andora Borútha zapožičala galérii Maďarská národná galéria Budapešť, Slovenská národná galéria Bratislava, Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Východoslovenská galéria Košice, Šarišská galéria Prešov a Múzeum TANAPu Tatranská Lomnica. Publikácia tak tvorí súčasť výstavy, ktorá bude po celý rok putovať po Slovensku. Po premiére vo výstavných priestoroch galérie v Starom Smokovci je momentálne inštalovaná v Spišskej Novej Vsi, následne pôjde do Michaloviec a Prešova. Ambíciou galérie je predstaviť dielo Andora Borútha ako tatranského portrétistu na budúci rok aj v Slovenskom inštitúte v Budapešti.
Katalóg vyšiel v náklade 500 kusov a je v predaji priamo v Tatranskej galérii v Poprade. Dá sa kúpiť aj na miestach, kde bude výstava Tatranský portrétista Andor Borúth práve inštalovaná.

 


 

5. 2. 2010

Elektráreň dáva opäť šancu tvorivým žiakom

Predovšetkým žiakom základných, ale aj stredných škôl popradského regiónu sú určené tvorivé dielne, ktoré pravidelne pripravuje Tatranská galéria v Poprade. Vo februári je nosnou témou dielní Zimná krajina.
„Dielne tradične koncipujeme v nadväznosti na aktuálnu výstavu. Tento raz sa žiaci budú inšpirovať výstavou Insitné, ale naše. Adekvátne k tomu sme volili aj klasickú techniku – akvarel,“ spresnila Kamila Tilová, ktorá v Tatranskej galérii tvorivé dielne vedie. Podľa jej slov žiaci si najprv pozrú výstavu, v krátkej teoretickej časti sa dozvedia viac informácií o téme, jej hlavných predstaviteľoch a technikách. Potom dostanú materiál a pracujú na vlastnom zobrazení danej témy. „Zámerom Tatranskej galérie pri organizovaní dielní je najmä vytváranie priestoru pre tvorivosť, jej podpora a rozvíjanie už v mladom veku. Chceme dať šancu najmä deťom, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať umelecké školy či krúžky, nemajú šancu vyskúšať si, čo sa v nich skrýva. Snažíme sa v mladých ľuďoch pestovať vzťah k umeniu,“ dodala Kamila Tilová.
Tvorivé dielne navštevujú najmä žiaci popradských základných škôl, záujem prejavili aj stredné školy. „Sympatické je, že k nám chodia aj deti napríklad z Kravian, zo Žakoviec, z obcí, kde nemajú veľa príležitostí bežne rozvíjať výtvarný talent a pravidelne sa stretávať s umením,“ skonštatovala na záver Kamila Tilová.
Februárové tvorivé dielne budú trvať v Elektrárni Tatranskej galérie do 28. 2. Záujemcovia sa môžu telefonicky dohodnúť na vhodnom termíne.


 

2. 2. 2010

Krajinomaľba hlavnou témou nových výstav

Tatranská galéria sprístupnila začiatkom februára vo výstavných priestoroch vo vile Flóra v Starom Smokovci dve nové výstavy. Prvá z nich dostala názov Krajina Slovenska zo zbierok Tatranskej galérie, druhá predstavuje tvorbu Štefana Jakubca pod názvom Variácie krajiny Spiša.
Prvá výstava prezentuje obrazy zo zbierkového fondu Tatranskej galérie, ktoré mapujú staršiu i súčasnú krajinomaľbu. „Vybrané diela približujú krajinu z rôznych regiónov Slovenska, no vo väčšej miere sú zastúpené diela s vyobrazením Tatier. Práve na túto tematiku je zbierkový fond Tatranskej galérie predovšetkým orientovaný,“ uviedla kurátorka výstavy Kamila Tilová. Ako dodala, milovníci krajinomalieb si môžu vo vile Flóra vychutnať práce Ferdinanda Katonu, Maximiliána Schurmanna, Miloša Alexandra Bazovského, Gustáva Mallého, ale zastúpenie tu majú aj mladší autori, napríklad František Veselý či Július Koller.
Druhá výstava v tých istých priestoroch predstavuje menej známu tvorbu spišského rodáka, kamenosochára Štefana Jakubca (1927 – 1971). Hoci sa mu z politických dôvodov nepodarilo vyštudovať sochárstvo na pražskej Akadémii výtvarných umení, jeho talent a schopnosť zručne pretlmočiť umeleckú ideu do kameňa mu otvárali dvere k pracovným príležitostiam. Realizáciou svojich diel ho poverovali významní českí i slovenskí sochári. Azda najznámejšia je jeho spolupráca s Rudolfom Uherom, pre neho vytvoril sochu na Svetovú výstavu v japonskej Osake v roku 1970. Zaujímavé sú aj jeho vlastné diela (Baník, Dievča s knihou, Milenci a iné...). „Okrem sochárskej tvorby zanechal aj množstvo štúdií – predovšetkým spišskej krajiny. V kresbách ceruzou sa prejavuje jeho vzťah k rodnému regiónu. Krajinu Spiša približuje v jej nedotknutej kráse. Jeho štúdie vyžarujú pokoj a harmóniu, v mnohých variáciách zvečnil aj tatranskú prírodu,“ spresnila kurátorka Kamila Tilová.
Obe výstavy v smokoveckej vile Flóra potrvajú do konca apríla.
 


 

22. 1. 2010

Poprad – Do nového roku vstupuje Tatranská galéria v Poprade hneď dvomi atraktívnymi výstavami.
V unikátnych a nedávno zrekonštruovaných priestoroch bývalej parnej elektrárne môžu milovníci výtvarného umenia vidieť pohľad insitných umelcov na svet okolo nás a fotografie mladého filmového dokumentaristu, popradského rodáka Lukáša Roganského z Afganistanu.
Výstava s názvom Insitné, ale naše pozostáva zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a Tatranskej galérie v Poprade. Jej cieľom je prezentácia umeleckých hodnôt tzv. „neštudovaného“ výtvarného prejavu. „Časť prezentovaných diel je majetkom Vihorlatského múzea, ktoré systematicky pracuje na budovaní plenérovej galérie insitnej rezbárskej a maliarskej tvorby. Každoročne tiež pripravuje projekt INSITA, kde prezentuje práce domácich aj zahraničných autorov. Tatranská galéria má tiež v svojom zbierkovom fonde diela insitného umenia, ktoré bude na výstave prezentovať,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková (spolu s Vasilom Fedičom aj kurátorka výstavy). Podľa jej slov sa naivné umenie začalo výraznejšie objavovať v 19. storočí. Pestovali ho autori bez odpornej prípravy a škôl. „Pojmom naivné, insitné umenie sa označuje tvorba, ktorá nepredstavuje nijaký vyhranený umelecký smer, neprináša estetický program, má výrazne individualistický charakter, ale aj pôvab a krásu naivného realistického názoru,“ dodala kurátorka. Vo výtvarnom svete preslávil čaro naivného umenia francúzsky maliar Henri Rousseau, prezývaný Colník. Popradská výstava Insitné, ale naše predstaví predovšetkým diela slovenských autorov, no nebudú chýbať ani tvorcovia z Maďarska, Talianska, Ukrajiny, Poľska, Francúzska.
Druhá výstava s názvom Afganistan očami dokumentaristu je z iného súdka. Prezentuje fotografickú tvorbu dokumentaristu Lukáša Roganského (nar. 1983), absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici. Po štúdiu filmovej dokumentárnej tvorby pracuje ako kameraman spravodajstva v Českej televízii v Prahe. Zameriava sa predovšetkým na Balkán a Afganistan. Práve z tejto krajiny pochádza aj cyklus vystavených dokumentárnych fotografií. „Poznala som ho už počas jeho študentských čias, spomedzi ostatných vynikal vitalitou, záujmom o filmovú tvorbu a dnes viem, že k jeho vlastnostiam treba pridať ešte jednu – je ňou odvaha,“ predstavila svojho niekdajšieho študenta kurátorka výstavy Anna Ondrušeková. Podľa jej slov sa Roganského osudovým predurčením stal Afganistan. Ako spravodajský kameraman tam bol už sedemnásťkrát. Fotografie, ktoré Roganský v Afganistane vytvoril, sú zábermi frontového dokumentaristu. „Vyznačujú sa vystihnutím kontrastov prostredia a situácií, v akých sa táto krajina nachádza. Roganský má zmysel pre detail, vyvážene pracuje s kompozíciou,“ dodala Anna Ondrušeková.
Obe výstavy v Elektrárni Tatranskej galérie v Poprade otvoria vernisážou 22. januára o 17. hodine, ktorú obohatí jazzový koncert basgitaristu Oskara Rózsu s kapelou Partnership unlimited (Ondřej Štveráček saxofón, Ondrej Krajňák klavír a Martin Janočko bicie).


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

utorok– piatok:
9.00 – 18.00
sobota – nedeľa:
11.00 – 18.00
(posledný vstup o 17.30)

dospelí | 6,00 €
študenti, dôchodcovia | 3,00 €
deti do 15 r. | 2,00 €
žiaci v skupinách | 2,00 €
rodinná vstupenka | 12,00 €

k prehliadke výstavy Terakotová armáda nie je možné uplatniť kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka