Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Akvizícia 2016

Akvizícia 2016

Tatranská galéria v roku 2016 obohatila svoj zbierkový fond o 99 novozískaných umeleckých diel.

Cennou je najmä rozsiahla kolekcia diel významného slovenského výtvarníka Rudolfa Sikoru. Jedná sa o 30 grafík, serigrafií a ofsetovej tlače, na papieri a jednu veľkorozmernú digitálnu tlač na plátne pod názvom Štvorec pre Maleviča (z Cyklu Noosféra), datovanú medzi roky 1981 až 2015.

Tatranská galéria prostredníctvom svojej akvizičnej činnosti rozšírila tiež svoju zbierku plastiky o novonadobudnutých 30 diel. Jedná sa najmä o diela umelcov vystavujúcich v Tatranskej galérii v poslednom období.  Do jej zbierkového fondu pribudli diela regionálnych umelcov, kolekcia diel Imricha Svitanu, diela Štefana Hudzíka, Štefana Kovaľa, ale tiež mladšej generácie Ľubomíra Purdeša, Rastislava Biarinca, či Patrika Illa.

V rámci zbierky olejov je obzvlášť cenné dielo, ktoré Tatranská galéria zakúpila vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, Tulák s fajkou od Ladislava Mednyánszkeho.


G 553 | Sikora, Rudolf | Štvorec pre Maleviča (z Cyklu Noosféra) | 1981/2015 | digitálna tlač | plátno | 120,0 x 131,0 cm

G 554 | Sikora, Rudolf | Čas...priestor VIII. (Galéria času II.) | 1974 | serigrafia | papier | 53/65 | 49,5 x 69,5 cm; 43,0 x 58,5 cm

G 555 | Sikora, Rudolf | Čas...priestor VI. (Priestor života II.) | 1974 | serigrafia | papier | 29/65 | 49,5 x 69,5 cm; 41,5 x 57,5 cm

G 556 | Sikora, Rudolf | Výkričník VII. | 1974 | serigrafia | papier | 56/70 | 70,0 x 50,0 cm; 60,0 x 50,0 cm

G 557 | Sikora, Rudolf | Neznáma civilizácia? | 1979 | ofsetová tlač | papier | 42/70 | 69,5 x 49,5 cm; 44,5 x 30,5 cm

G 558 | Sikora, Rudolf | Sústredenie energií (Čierna diera V.) | 1979 | ofsetová tlač | papier | 51/90 | 69,0 x 49,0 cm; 41,0 x 30,0 cm

G 559 | Sikora, Rudolf | Sústredenie energií (Biela diera I.) | 1979 | ofsetová tlač | papier | 36/90 | 69,0 x 49,0 cm; 41,0 x 30,0 cm

G 560 | Sikora, Rudolf | Čierna diera XXI. | 1979 | ofsetová tlač | papier | E.A. | 70,0 x 50,0 cm; 51,5 x 39,0 cm

G 561 | Sikora, Rudolf | Z cyklu „Pozemšťan: Vstaň a choď!“ | 1996/2001 | ofsetová tlač, serigrafia | papier | 40/40 | 100,0 x 70,0 cm; 83,0 x 64,0 cm

G 562 | Sikora, Rudolf | Z cyklu „Hrob pre Maleviča I.!“ | 1996/2001 | ofsetová tlač, serigrafia | papier | 38/40 | 100,0 x 70,0 cm; 62,0 x 62,0 cm

G 563 | Sikora, Rudolf | Z cyklu „Hrob pre Maleviča II.!“ | 1996/2001 | ofsetová tlač, serigrafia | papier | 12/15 | 100,0 x 70,0 cm; 62,0 x 62,0 cm

G 564 | Sikora, Rudolf | Z cyklu „Malevičov hrob“ | 1996/2001 | ofsetová tlač, serigrafia | papier | E.A. | 100,0 x 70,0 cm; 62,0 x 62,0 cm

G 565 | Sikora, Rudolf | Z cyklu „Hrob suprematistov“ | 1994/2001 | ofsetová tlač, serigrafia | papier | 2/40 | 100,0 x 70,0 cm; 62,0 x 62,0 cm

G 566 | Sikora, Rudolf | Čas...priestor XII. | 1974 | serigrafia | papier | 54/65 | 62,5 x 47,5 cm; 48,5 x 47,5 cm

G 567 | Sikora, Rudolf | Habitat II. | 1975 | serigrafia | papier | 55/65 | 69,5 x 49,5 cm; 58,0 x 39,0 cm

G 568 | Sikora, Rudolf | Kolobeh života? (Jaskyňa) | 1976/1979 | ofsetová tlač, serigrafia | papier | 69/90 | 69,5 x 49,5 cm; 57,5 x 36,5 cm

G 569 | Sikora, Rudolf | Zaviata pyramída (Z cyklu sústredenie a rozpad energií) | 1979 | serigrafia, ofsetová tlač | papier | E.A (10) | 69,5 x 49,5 cm; 57,5 x 43,0 cm

G 570 | Sikora, Rudolf | Čas...priestor II. (Obloha – galéria minulosti) | 1971 | ofsetová tlač | papier | 70,0 x 43,0 cm; 64,0 x 36,0 cm

G 571 | Sikora, Rudolf | Čas...priestor XV. | 1974/1976 | serigrafia | papier | 103/150 | 61,0 x 43,0 cm; 44,5 x 31,5 cm

G 572 | Sikora, Rudolf | Čas... priestor I. | 1971 | ofsetová tlač | papier | 61,0 x 41,5 cm; 52,5 x 36,0 cm

G 573 | Sikora, Rudolf | Z mesta von I. | 1970 | ofsetová tlač | papier | 62/70 | 47,5 x 64,5 cm; 41,0 x 61,0 cm

G 574 | Sikora, Rudolf | Grafy a topografia | 1969 | ofsetová tlač | papier | 43/70 | 69,5 x 49,0 cm; 45,0 x 49,0 cm

G 575 | Sikora, Rudolf | Spomienka na Dalmáciu 1970 – topografický bazén | 1970 | ofsetová tlač | papier | 69,5 x 49,5 cm; 56,0 x 37,0 cm

G 576 | Sikora, Rudolf | Topografia XXVIII. | 1971 | serigrafia | papier | 44/200 | 69,5 x 49,5 cm; 57,5 x 24,5 cm

G 577 | Sikora, Rudolf | Z mesta von I. (detail) | 1970 | ofsetová tlač | papier | 172/200 | 69,5 x 49,5 cm; 56,5 x 37,5 cm

G 578 | Sikora, Rudolf | Z mesta von II. | 1970 | ofsetová tlač | papier | 172/200 | 69,5 x 49,5 cm; 35,0 x 42,0 cm

G 579 | Sikora, Rudolf | Z mesta von III. | 1970 | ofsetová tlač | papier | 152/200 | 69,5 x 49,5 cm; 51,0 x 41,5 cm

G 580 | Sikora, Rudolf | Time...space II. (Sky – gallery of past) | 1971 | ofsetová tlač | papier | 69,5 x 49,5 cm; 58,5 x 36,0 cm

G 581 | Sikora, Rudolf | Topografia XXXII. | 1971 | ofsetová tlač | papier | 60/70 | 69,5 x 45,5 cm; 59,0 x 45,5 cm

G 582 | Sikora, Rudolf | Rezy civilizáciou I. | 1972 | ofsetová tlač | papier | 67/70 | 69,5 x 49,2 cm; 57,5 x 49,2 cm

G 583 | Sikora, Rudolf | Rezy civilizáciou III. | 1972 | ofsetová tlač | papier | 67/70 | 69,5 x 49,5 cm; 51,5 x 49,5 cm

G 584 | Biarinec, Rastislav | Kriváňchefrén I. (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 585 | Biarinec, Rastislav | Kriváň v Gíze I. (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 586 | Biarinec, Rastislav | Chefrénkriváň (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 587 | Biarinec, Rastislav | Kriváň v Gíze II. (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 588 | Biarinec, Rastislav | Rez Kriváňom I. (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 589 | Biarinec, Rastislav | Rez Kriváňom II. (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 590 | Biarinec, Rastislav | Kriváňchefrén II. (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 591 | Biarinec, Rastislav | Kriváňchefrén III. (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová grafika | papier | 2/5 | 70,0 x 100,0 cm

G 592 | Purdeš, Ľubomír | Vynášanie červenej aury (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová vizualizácia | papier |  100,0 x 70,0 cm; 98,0 x 49,0 cm

G 593 | Purdeš, Ľubomír | Stéla a mraky (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová vizualizácia | papier |  100,0 x 70,0 cm; 98,0 x 56,0 cm

G 594 | Purdeš, Ľubomír | Srdcové záležitosti (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová vizualizácia | papier |  100,0 x 70,0 cm; 98,0 x 43,0 cm

G 595 | Purdeš, Ľubomír | Otvorené hora (z Cyklu Kriváň) | 2006 | počítačová vizualizácia | papier |  100,0 x 70,0 cm; 98,0 x 70,0 cm

G 596 | Vavrová, Katarína | Lúčenie | 1999 | ručne kolorovaná grafika, lept | papier | 1/1 |  71,5 x 62,5 cm; 59,0 x 49,5 cm

G 597 | Vavrová, Katarína | Isabel Allende I. | 2004 | ručne kolorovaná grafika, lept | papier | 1/1 |  51,5 x 44,5 cm; 30,0 x 25,0 cm

G 598 | Vavrová, Katarína | Isabel Allende II. | 2004 | ručne kolorovaná grafika, lept | papier |  1/1 | 44,0 x 37,5 cm; 30,0 x 24,5 cm

G 599 | Vavrová, Katarína | Jaromírov ateliér | 2000 | ručne kolorovaná grafika, lept | papier |  1/1 | 62,0 x 44,5 cm; 39,0 x 29,5 cm

K 523 | Vavrová, Katarína | Z Cyklu Noci a dni. Stvorenie sveta. | 1986 - 1990 | kombinovaná technika | papier | 69,0 x 103,0 cm

K 524 | Hanula, Jozef | Portrét ženy | 1914 | pastel | papier | 90,0 x 60,0 cm

P 60 | Biarinec, Rastislav | Cena Kriváň | 2008 | brúsenie, rezanie, zváranie, sekanie | kameň, železo | 45,0 x 50,0 x 13,0 cm

P 61 | Biarinec, Rastislav | Ampullinity - rez | 2014 | brúsenie, rezanie, zváranie, sekanie, odlievanie | betón, oceľ | 150,0 x 121,0 x 30,0 cm

P 62 a,b,c,d | Purdeš, Ľubomír | Všejedinosť (Hommage á CB) | 2014 | rezba, tesanie, brúsenie, leštenie | kameň, drevo, červené svetlo | 195,0 cm

P 63 | Patočka, František | Žena vo vetre | okolo 1960 | liatie | bronz | 28,0 cm

P 64 | Kovaľ, Štefan | Smery | 1997 | tesanie, leštenie | pieskovec | 40,0 x 90,0 x 40,0 cm

P 65 | Hudzík, Štefan | Pre päť svätých rán | 2011 | tepanie, rezba | bronz, drevo | 52,0 cm

P 66 | Hudzík, Štefan | Ferdinand Katona plaketa | 2012 | liatie | bronz | 45,0 cm

P 67 | Svitana, Imrich | Samovražedný atentátnik I. | 2008 | brúsenie, tepanie, leštenie, nájdené predmety | bridlica, kov, farba | 8,0 x 9,0 cm

P 68 | Svitana, Imrich | Samovražedný atentátnik II. | 2008 | brúsenie, tepanie, leštenie, nájdené predmety | bridlica, kov, farba | 10,5 x 8,5 cm

P 69 | Svitana, Imrich | Samovražedný atentátnik III. | 2008 | brúsenie, tepanie, leštenie, nájdené predmety | bridlica, kov, farba | 13,0 x 10,0 cm

P 70 | Svitana, Imrich | Väzenie s najprísnejším režimom stráženia | 2010 | brúsenie, tepanie, leštenie, nájdené predmety | bridlica, kov | 7,8 x 8,5 cm

P 71 | Svitana, Imrich | Obrana | 2006 | brúsenie, tepanie, leštenie, nájdené predmety | bridlica, kov | priemer 9,0 cm

P 72 | Svitana, Imrich | Ostreľovač | 2008 | brúsenie, tepanie, leštenie, nájdené predmety | bridlica, kov, farba | 9,0 x 8,0 cm

P 73 | Illo, Patrik | Láska v ruke | 2004 - 2016 | brúsenie, lepenie, gravírovanie | hutnícky tvarované sklo | 25,0 x 14,0 x 14,0 cm

P 74 | Illo, Patrik | Biela (Biela) | 2015 | brúsenie | hutnícky tvarované opálové sklo | 20,0 x 20,0 x 26,0 cm

P 75/a | Illo, Patrik | Smutné | 2009  | autorská technika | hutnícky tvarované sklo | 20,0 x 20,0 x 13,0 cm

P 75/b | Illo, Patrik | Smutné | 2009  | autorská technika | hutnícky tvarované sklo | 20,0 x 20,0 x 14,0 cm

P 76 | Svitana, Imrich | Bez slov I. | 1988 | odlievanie | bronz | 13,5 x 13,5 cm

P 77 | Svitana, Imrich | Bez slov II. | 1988 | odlievanie | bronz | 13,5 x 13,0 cm

P 78 | Hudzík, Štefan | Alojz Mária Chmel (Prechod nebeskou bránou) | 2012 | liatie, tepanie, rezba | drevo, kov, epoxid | 71,0  40,0 x 30,0 cm

P 79/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca k 50. výročiu Vylodenia spojencov v Normandii (averz) | 1994 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 79/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca k 50. výročiu Vylodenia spojencov v Normandii (reverz) | 1994 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 80/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca k 100. výročiu I. novodobých olympijských hier (averz) | 1996 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 80/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca k 100. výročiu I. novodobých olympijských hier (reverz) | 1996 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 81/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca Národný park – Slovenský raj (averz) | 1994 | odlievanie | sadra | priemer 25,5 cm

P 81/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca Národný park – Slovenský raj (reverz) | 1994 | odlievanie | sadra | priemer 25,5 cm

P 82/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca Clevelandská dohoda 1915 (averz) | 2015 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 82/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca Clevelandská dohoda 1915 (reverz) | 2015 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 83/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca Zubačka Štrba – Štrbské Pleso (averz) | 1996 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 83/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca Zubačka Štrba – Štrbské Pleso (reverz) | 1996 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 84/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca Vstup do Európskej únie (averz) | 2004 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 84/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca Vstup do Európskej únie (reverz) | 2004 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 85/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca Korunovácia Márie Terézie (averz) | 2016 | odlievanie | sadra | priemer 17,5 cm

P 85/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca Korunovácia Márie Terézie (reverz) | 2016 | odlievanie | sadra | priemer 17,5 cm

P 86 | Svitana, Imrich | Pamätná minca Predsedníctvo SR v Rade EÚ (averz) | 2016 | odlievanie | sadra | priemer 15,0 cm

P 87/a | Svitana, Imrich | Pamätná minca Slovenské povstanie 1848 (averz) | 1998  | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 87/b | Svitana, Imrich | Pamätná minca Slovenské povstanie 1848 (reverz) | 1998  | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

P 88 | Svitana, Imrich | Pamätná minca Československá federace (reverz) | 1988 | odlievanie | sadra | priemer 22,0 cm

O 713 | Mednyánszky, Ladislav | Tulák s fajkou | okolo 1900 | olej | plátno, kartón | 42,0 x 36,0 cm

O 714 | Vrzgula, Marko | Pulzary (Nad polom) | 2012 | akryl | plátno | 150,0 x 215,0 cm

O 715 | Kornúcik, Jozef | Pri mori | 1964 | olej | plátno | 40,0 x 50,0 cm

F 194 – F 210 | Česla, Jozef | Z cyklu Tatry trochu inak | 2002 | čierno – biela analógová fotografia | papier | 23,5 x 23,5 cm

 

 


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka