Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty 2016

 

Podporené projekty zo zdrojov FPU

V roku 2016 Fond na podporu umenia podporil dotáciou osem projektov Tatranskej galérie v celkovej hodnote 41 500 €.


 

TATRY – perla hôr Strednej Európy v umení štyroch krajín
(Slovenska, Poľska, Čiech a Maďarska)
výška dotácie 8000 €

V rámci projektu Tatranská galéria 14.12. 2016 otvorila vo svojich priestoroch výstavu Umenie Tatier – Tatry perla hôr strednej Európy v umení štyroch krajín, ktorá následne bude inštalovaná v partnerských organizáciách v ČR, Poľsku a Maďarsku. 
Výstava zobrazujúca pohľad najmä slovenských, ale aj českých, poľských a maďarských umelcov na Tatry obsahovala približne 300 diel od 18. stor. až po súčasnosť. V rámci projektu vyšla publikácia Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie. Súčasťou projektu je však aj vydanie rozsiahlej publikácie s rovnomenným názvom výstavy, ktorá bude vydaná v spolupráci s takmer 50 inštitúciami zo SR, ČR, Poľska a Maďarska. 
 


 

TATRY – perla hôr Strednej Európy v umení štyroch krajín

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Katarína Vavrová & Milan Vavro – Zamknuté slová
výška dotácie 1000 €.

Výstava v priestoroch Tatranskej galérie v mesiacoch jún – júl 2016 predstavila návštevníkom tvorbu Kataríny Vavrovej, významnej predstaviteľky súčasného  slovenského umenia s pre ňu typickým poeticko – imaginatívnym rukopisom. Súčasťou projektu bola tiež výstava obrazov jej otca, Milana Vavru. Zaujímavé pre diváka je sledovať paralely, kontexty a rozdiely ich výtvarného štýlu.  Výstava Zamknuté slová prezentovala originálnu maliarsku tvorbu Kataríny Vavrovej a to najmä z obdobia posledných 10 rokov, realizovanú na špeciálnom ručnom japonskom papieri, jej kolorované grafické diela a výber z kolekcie ex libris. Maľby jej otca Milana Vavru sú permanentnými dialógmi o ľudskom odcudzovaní sa a približovaní, ale tiež o pozitívnych hodnotách a kvalitách ľudskej existencie.  V rámci projektu vydala Tatranská galéria skladačku rozoberajúcu tvorbu týchto dvoch významných slovenských autorov. 
 


 

Katarína Vavrová & Milan Vavro – Zamknuté slová

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Patrik Illo – Viac-Menej
výška dotácie 1000 €

Tatranská galéria 5. augusta 2016 otvorila výstavu súčasného slovenského vizuálneho umelca venujúceho sa sklárskej tvorbe Patrika Illa. Výstava predstavila návštevníkom v retrospektívnom pohľade to najlepšie z tvorby Patrika Illa. Jednalo sa o ukážky tvorby dokumentujúce postupný vývoj Illovho dizajnérskeho jazyka v oblasti komerčného dizajnu určeného predovšetkým pre sklársky priemysel. Dizajnérstva tvorba Patrika Illa je zameraná najmä na funkčnosť a ergonómiu tvaru. Súčasťou projektu bolo vydanie odborného katalógu mapujúceho sklársku tvorbu Patrika Illa.
K výstave bol natočený 4 minútový záznamový videofilm zverejnený na youtubovskom účte Tatranskej galérie.  
 


 

Patrik Illo – Viac-Menej

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

TA-tri Juraj Meliš, Rastislav Biarinec, Ľubomír Purdeš
(výstava generačného pedagogického procesu
z cyklu Učiteľ a jeho žiaci)
výška dotácie 2000 €

Výstava nesúca rovnomenný názov celého projektu inštalovaná v priestoroch Tatranskej galérie bola koncipovaná v rámci niekoľkoročného jarného projektu Hier s umením. Výstava návštevníkom predstavila tvorbu inšpirovanú krajinou Tatier a ich symbolom Kriváňom Juraja Meliša a jeho dvoch žiakov Rastislava Biarinca a Ľubomíra Purdeša a následne ich žiakov, študentov Ružomberskej a Prešovskej univerzity. 
V rámci projektu bol vydaný informačný materiál formou galerijných novín, prezentujúci tvorbu spomenutých autorov. 
 


 

TA-tri Juraj Meliš, Rastislav Biarinec, Ľubomír Purdeš

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Akvizícia diel Ladislav Mednyánszky – Tulák s fajkou
výška dotácie 7000 €

rok vzniku – okolo 1900
technika – olej, plátno na kartóne
rozmery – 42 x 36 cm
značenie: vpravo dole Mednyánszky

Tatranská galéria v roku 2017 otvorí a návštevníkom sprístupní novú stálu expozíciu, do ktorej chce zaradiť vyššie spomenuté dielo. Keďže Ladislav Mednyánszky bol maliar pôsobiaci v tomto regióne, Tatranská galéria obohatila svoj zbierkový fond o dielo tohto významného autora vzhľadom na skutočnosť, že disponuje len pár menšími dielami.
 


 

Akvizícia diel Ladislav Mednyánszky – Tulák s fajkou

bez názvu
bez názvu

 

Reštaurovanie diel s tatranskou tematikou
z depozitu Tatranskej galérie
výška dotácie 10 000 €

Tatranská galéria vzhľadom na pridelenú dotáciu z Fondu na podporu umenia zreštauruje štyri diela z depozitu Tatranskej galérie s tatranskou tematikou.
Ľudovít Križan (1900 – 1979) O 672 Večer pod Gerlachom 1943, olej, plátno, 76,0 x 70,0 cm
Karol Polónyi (1894 – 1946) O 231 Belanské Tatry 1930 – 1940, olej, plátno, 60,0 x 74,0 cm
Karol Polónyi (1894 – 1946) O 254 Tatranská krajina 1930 – 1940, olej, plátno, 60,0 x 77,0 cm
Anton Jasusch (1882 – 1965) O 168 Tatry 1940 - 1945, olej, plátno, 69,0 cm x 89,5 cm
 


 

Reštaurovanie diel s tatranskou tematikou z depozitu Tatranskej galérie

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vybavenie depozitu
výška dotácie 5 500 €

Tatranská galéria v Poprade sídli v zrekonštruovanej budove bývalej parnej Elektrárne postavenej začiatkom 20. storočia. V roku 2014 bola definitívne ukončená rekonštrukcia budovy. Depozit Tatranskej galérie sa nachádza v prístavbe – administratívnej časti, do ktorej sa agenda spoločne so zbierkovým fondom a archívom presťahovala v roku 2009. 
Depozitné priestory sa nachádzajú v suteréne, diela sú zabezpečené kamerovým systémom. Vzhľadom na absentujúceho odborného zamestnanca vo funkcii reštaurátora Tatranská galéria kvôli najvyššej možnej ochrane zbierkových predmetov plánuje v roku 2016 dovybaviť depozit technickým vybavením umožňujúcim lepšie priestorové uloženie zbierkového fondu a súčasne väčšiu mieru ochrany pred možným poškodením – plesne, priepustnosť slnečných lúčov...
Tatranská galéria v roku 2017 nakúpila za pomoci finančných prostriedkov z FPU do priestorov depozitu nasledovné vybavenie, ktoré bude slúžiť nielen na ochranu zbierkových predmetov uložených priamo v depozite, ale aj na archívne fondy, knižnicu a ochranu zbierkových fondov počas inštalácie vo výstavných halách:

kovové skrine na uloženie grafík, kovovú skriňu na archívné fondy, reštaurátorskú UV lampu, muzeálny vysávač, odvlhčovač vzduchu s UV,  prezentačné vitríny, ochranné fólie, hodvábny papier, skalpely, sklenené tabule s UV a antistatické rukavice na wrapping. 


 

Vybavenie depozitu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Nová stála expozícia Odkryté hodnoty app
výška dotácie 7 000 €

Predchádzajúca stála expozícia Tatranskej galérie v Poprade bola inštalovaná v priestoroch Elektrárne počas trvania štyroch rokov. Z dôvodu digitalizácie bola stála expozícia deinštalovaná. Na základe požiadaviek verejnosti plánuje TG otvoriť novú rozšírenú stálu expozíciu s moderným interaktívnym sprievodcom - bedekrom pod názvom Odkryté hodnoty app. Predstavíme takmer 100 autorov, ktorých diela sú zastúpené v zbierkovom fonde TG v Poprade. Otvoreniu stálej expozície predchádza rozsiahla vedecko-výskumná činnosť a príprava katalógu - sprievodcu po stálej expozícii. Súčasťou projektu bude spustenie novej aplikácie určenej pre mobilné telefóny. Aplikácia je zameraná na modernizáciu stálych expozícií a na realizáciu virtuálnych expozícií a výstav prostredníctvom moderných a v súčasnosti čoraz intenzívnejšie využívaných technológii. Sprístupnenie viac-jazyčného digitálneho obsahu o zbierkových predmetoch ako nástroja pre vytvárania nových stálych expozícií a ich modernizáciu. Predstavenie vybraných zbierkových predmetov návštevníkom prostredníctvom aplikácie v smartfóne, či tablete.
 


 

Nová stála expozícia Odkryté hodnoty app

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka