Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vybrané diela reštaurované v TG 2016 – 2017

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: VEČER POD GERLACHOM
od autora: Ľudovíta Križana

O 672 | Križan, Ľudovít | Večer pod Gerlachom | 1943 | olej | plátno | 76,0 x 70,0 cm
NÁZOV: Večer pod Gerlachom
INV.Č: O 672
AUTOR: Križan, Ľudovít
DATÁCIA: 1943
TECHNIKA: Olejomaľba na plátne
ROZMERY: výška: 76 cm x šírka: 70 cm.
PODLOŽKA: Pôvodné plátno.
STAV DIELA PRED REŠTAUROVANÍM:
Olejomaľba je zanesená povrchovým depozitom, na povrchu maľby je stmavnutý lak, ktorý do určitej miery znejasňuje čitateľnosť výjavu. Na viacerých miestach je maľba poškodená, poškriabaná, uvoľnená, skrakelovaná a vypadaná. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela vykazuje stav výrazného poškodenia.
Dielo je olejomaľba na plátennej podložke, ktorú tvorí ľanové plátno. Na plátne sa nachádza farebná vrstva s fialovým, miestami modrofialovým kriedovým podkladom. Olejomaľba na plátennej podložke bola napnutá na podráme bez profilových líšt, čo bolo viditeľné na pretlačení podrámu do maľby. Na povrchu maľby bola vrstva depozitu a nános stmavnutého laku (bližšie nešpecifikovaný), ktorý mierne znejasňoval čitateľnosť námetu v detailoch, no najmä estetické vizuálne kvality diela a jeho celkový kolorit. Na viacerých miestach bola maľba poškodená, poškriabaná, uvoľnená, skrakelovaná a vypadaná a to najmä po okrajoch. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela vykazoval stav výrazného poškodenia.
Zámerom reštaurovania bolo vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálu, ktorý bol danými deštrukciami znehodnotený, ako i podčiarknuť autenticitu času, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diela. Zároveň bolo cieľom reštaurovania stabilizovať jeho hmotnú podstatu a eliminovať znečistenie a poškodenie, ktoré znehodnocovalo jeho skutočnú výtvarnú i významovú kvalitu.
Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu s rešpektovaním zámeru a požiadaviek na reštaurovanie, ako i rešpektovaním umelecko–historickej pôvodnosti diela, bolo dielo technologicky a výtvarne prehodnotené a bol realizovaný tento postup reštaurátorských prác:
1. Kompletný reštaurátorský výskum.
2. Sňatie obrazu z nevhodného podrámu.
3. Očistenie od povrchového depozitu a nečistôt.
4. Odstránenie stmavnutého laku.
5. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 5% roztokom želatíny.
6. Očistenie plátna z reverznej strany diela.
7. Odstránenie časti olejového náteru na reverznej strane diela, kde sa objavila druhá maľba.
8. Príprava nového plátna a realizovanie podlepenia plátna na okrajoch – tzv. striplaying.
9. Tmelenie absentujúcich častí farebnej vrstvy a začistenie tmelov.
10. Povrchová úprava nového podrámu včelím voskom.
11. Napnutie obrazu na nový klinový profilovaný podrám.
12. Opticko-estetické scelenie farebnej vrstvy reverzibilným spôsobom napodobivou retušou.
13. Záverečné ošetrenie obrazu ochranným lakom.
Vypracovala a realizovala: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 


 

Križan - detail pred reštaurovaním a po reštaurovaní

bez názvu
bez názvu

 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: Belanské Tatry
od autora: Karola Polónyiho

O 231 | Polónyi, Karol | Belanské Tatry | 1930 - 1940 | olej | plátno | 60,0 x 74,0 cm
NÁZOV: Belanské Tatry
INV.Č: O 231
AUTOR: Polónyi, Karol
DATÁCIA: 1930 - 1940
TECHNIKA: Olejomaľba na plátne
ROZMERY: výška: 60 cm x šírka: 74 cm.
PODLOŽKA: Pôvodné plátno.
STAV DIELA PRED REŠTAUROVANÍM:
Olejomaľba vykazuje sekundárne úpravy, prelepy trhlín a nevhodné sekundárne retuše. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela vykazuje stav poškodenia.
Dielo je olejomaľba na plátennej podložke, ktorú tvorí ľanové plátno. Na plátne sa nachádza kriedový podklad s olejovou farebnou vrstvou. Na povrchu maľby bola vrstva depozitu a vrstva zožltnutého laku (bližšie nešpecifikovaný), ktorý mierne znejasňoval celkový kolorit diela. Dielo vykazovalo sekundárne úpravy viditeľné v dennom svetle ale i v UV luminiscencii. Plátno bolo na viacerých miestach pretrhnuté, s výpadkami farebnej vrstvy a podkladu v okolí týchto trhlín. Z reverznej strany bolo dielo na týchto miestach prelepené sekundárnym plátnom. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela teda vykazoval stav poškodenia.
Zámerom reštaurovania bolo vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálu, ktorý bol danými deštrukciami znehodnotený, ako i podčiarknuť autenticitu času, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diela. Zároveň bolo cieľom reštaurovania stabilizovať jeho hmotnú podstatu a eliminovať znečistenie a poškodenie, ktoré znehodnocovalo jeho skutočnú výtvarnú i významovú kvalitu.
Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu s rešpektovaním zámeru a požiadaviek na reštaurovanie, ako i rešpektovaním umelecko–historickej pôvodnosti diela, bolo dielo technologicky a výtvarne prehodnotené a bol realizovaný tento postup reštaurátorských prác:
1. Kompletný reštaurátorský výskum.
2. Sňatie obrazu z nevhodného podrámu.
3. Očistenie od povrchového depozitu a nečistôt.
4. Odstránenie stmavnutého laku.
5. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 3% roztokom želatíny.
6. Očistenie plátna z reverznej strany diela.
7. Odstránenie sekundárnych úprav, prelepov kúskov plátna z reverznej strany.
8. Spojenie trhlín v plátne vláknami ľanového plátna s polyamidovým práškom.
9. Príprava nového plátna a realizovanie podlepenia plátna na Beva fóliu - dublovanie.
10. Tmelenie absentujúcich častí farebnej vrstvy a začistenie a odizolovanie tmelov.
11. Povrchová úprava nového podrámu včelím voskom.
12. Napnutie obrazu na nový klinový profilovaný podrám.
13. Opticko-estetické scelenie farebnej vrstvy reverzibilným spôsobom napodobivou retušou.
14. Záverečné ošetrenie obrazu ochranným lakom.
Vypracovala a realizovala: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.


 

Polónyi detail pred reštaurovaním a po reštaurovaní

bez názvu
bez názvu

 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: Tatranská krajina
od autora: Karola Polónyiho

O 254 | Polónyi, Karol | Tatranská krajina | 1930 - 1940 | olej | plátno | 60,0 x 77,0 cm
NÁZOV: Tatranská krajina
INV.Č: O 254
AUTOR: Polónyi , Karol
DATÁCIA: 1930 - 1940
TECHNIKA: Olejomaľba na plátne
ROZMERY: výška: 60 cm x šírka: 77 cm.
PODLOŽKA: Pôvodné plátno.
STAV: Najvýraznejším poškodením je natrhnutie plátna v tvare „H“ v pravej dolnej časti formátu diela, kde dielo vykazuje úbytky farebnej vrstvy aj s podkladom. Na niektorých miestach je maľba uvoľnená, skrakelovaná. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela vykazuje stav poškodenia.
Olejomaľba na plátennej podložke, túto tvorí pôvodné ľanové plátno. Na plátne sa nachádza biely pravdepodobne kriedový podklad s olejovou farebnou vrstvou. Povrch maľby bol zanesený výraznou vrstvou depozitu, fľakmi, spórami pliesní a mierne zožltnutého laku. Najvýraznejším poškodením diela bolo natrhnutie plátna, uvoľnenie a úbytky farebnej vrstvy v okolí trhliny. Na viacerých miestach bola maľba lokálne uvoľnená a skrakelovaná. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela teda vykazoval stav výrazného poškodenia.
Zámerom reštaurovania bolo vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálu, ktorý bol danými deštrukciami znehodnotený, ako i podčiarknuť autenticitu času, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diela. Zároveň bolo cieľom reštaurovania stabilizovať jeho hmotnú podstatu a eliminovať znečistenie a poškodenie, ktoré znehodnocovalo jeho skutočnú výtvarnú i významovú kvalitu.
Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu s rešpektovaním zámeru a požiadaviek na reštaurovanie, ako i rešpektovaním umelecko–historickej pôvodnosti diela, bolo dielo technologicky a výtvarne prehodnotené a bol realizovaný tento postup reštaurátorských prác:
1. Kompletný reštaurátorský výskum.
2. Sňatie obrazu z nevhodného podrámu.
3. Očistenie od povrchového depozitu, nečistôt a pliesní, dezinfekcia.
4. Odstránenie stmavnutého laku.
5. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 3% roztokom želatíny.
6. Očistenie plátna z reverznej strany diela.
7. Spojenie trhlín v plátne vláknami ľanového plátna s polyamidovým práškom.
8. Príprava nového plátna a realizovanie podlepenia plátna na Beva fóliu - dublovanie.
9. Tmelenie absentujúcich častí farebnej vrstvy a začistenie a odizolovanie tmelov.
10. Povrchová úprava nového podrámu včelím voskom.
11. Napnutie obrazu na nový klinový profilovaný podrám.
12. Opticko-estetické scelenie farebnej vrstvy reverzibilným spôsobom napodobivou retušou.
13. Záverečné ošetrenie obrazu ochranným lakom.
Vypracovala a realizovala: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.


 

Karol Polónyi snímok pred reštaurovaním a po reštaurovaní

bez názvu
bez názvu

 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: Tatranská krajina
od autora: Antona Jasuscha

O 168 | Jasusch, Anton | Tatry | 1940 - 1945 | olej | plátno | 69,0 x 89,5 cm
NÁZOV: Tatry
INV.Č: O 168
AUTOR: Jasusch, Anton
DATÁCIA: 1940 - 1945
TECHNIKA: Olejomaľba na plátne
ROZMERY: výška: 69 cm x šírka: 89,5 cm.
PODLOŽKA: Pôvodné plátno.
STAV: Najvýraznejším poškodením maľby je uvoľnená a skrakelovaná farebná vrstva s tendenciou odpadávať od podložky, miestami s väčšími i menšími úbytkami. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela vykazuje havarijný stav.
Dielo je olejomaľba na plátennej podložke, ktorú tvorí hrubé a pevné ľanové plátno v dobrom stave. Na plátne sa nachádza farebná vrstva na bielom kriedovom podklade. Na povrchu maľby bola vrstva depozitu a nános zožltnutého laku (pravdepodobne šelaku). Charakter a kolorit maľby však mení najmä vrstva zožltnutého vosku, ktorý je v hrubých nánosoch použitý nielen ako tmel v miestach, kde podklad s farebnou vrstvou absentuje, ale v značnej miere i na originálnej maľbe. Farebná vrstva bola výrazne poškodená, sekundárnymi zásahmi, retušami, tmelmi a na početných miestach uvoľnená, skrakelovaná a s tendenciou odpadávať od podložky. Po hmotnej i estetickej stránke, teda charakter diela vykazoval havarijný stav.
Zámerom reštaurovania bolo vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálu, ktorý bol danými deštrukciami znehodnotený, ako i podčiarknuť autenticitu času, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diela, no hlavne stabilizovať jeho hmotnú podstatu a eliminovať sekundárne zásahy, ktoré znehodnocovali jeho skutočnú výtvarnú i významovú kvalitu.
Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu s rešpektovaním zámeru a požiadaviek na reštaurovanie, ako i rešpektovaním umelecko–historickej pôvodnosti diela, bolo dielo technologicky a výtvarne prehodnotené a bol realizovaný tento postup reštaurátorských prác:
1. Kompletný reštaurátorský výskum.
2. Sňatie obrazu z nevhodného podrámu.
3. Očistenie od povrchového depozitu a nečistôt.
4. Odstránenie stmavnutého laku.
5. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 5% roztokom želatíny.
6. Odstránenie premalieb a voskových tmelov.
7. Tmelenie absentujúcich častí farebnej vrstvy a začistenie tmelov.
8. Opticko-estetické scelenie farebnej vrstvy reverzibilným spôsobom napodobivou retušou.
9. Záverečné ošetrenie obrazu ochranným lakom.
Vypracovala a realizovala: Mgr. art Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 


 

Anton Jasusch detail diela pred reštaurovaním a obraz po reštaurovaní

bez názvu
bez názvu

 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka