Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vybrané diela reštaurované v TG 2017-2018

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: ZIMNÝ KRAJ
od autora: Ferdinanda Katonu

O 105 | Katona, Ferdinand | Zimný kraj | 1890 - 1900 | olej | preglejka | 34,0 x 51,5 cm

NÁZOV: Zimná krajina
INV.Č: O 105
AUTOR: Katona, Ferdinand
DATÁCIA: 1890 - 1900
TECHNIKA: Olejomaľba na preglejke
ROZMERY: výška: 34 cm x šírka: 51,5 cm
PODLOŽKA: Pôvodná preglejka

STAV DIELA PRED REŠTAUROVANÍM: Na povrchu maľby sú nečistoty a stmavnutý lak, ktorý do určitej miery skresľuje výraz maľby. V ľavej časti okraji je podložka popraskaná na viacerých miestach,v týchto miestach je poškodená i farebná vrstva. Po hmotnej i estetickej stránke,charakter diela vykazuje havarijný stav.

Dielo je olejomaľba na preglejke, ktorá ale vykazuje vážny stav poškodenia. V ľavej časti okraju sa na podložke nachádzajú tri výrazné asi 10 cm dlhé vodorovné praskliny. V týchto miestach je poškodená i farebná vrstva, ktorá je popraskaná a vypadaná. Po celej ploche sa nachádzajú drobné odreniny a oškretia vo farebnej vrstve. Na povrchu maľby sú nečistoty a stmavnutý lak (bližšie neurčený), ktorý do určitej miery skresľuje výraz maľby a mení jeho celkový kolorit. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela vykazuje havarijný stav a nespĺňa parametre pre prezentačné účely.

Obraz je rozdelený do štyroch horizontálnych plánov, namaľovaný jemnými pastelovými farbami v odtieňoch fialovej, bielej, šedej, hnedej a zelenej farby. V spodnej časti obrazu sa nachádza snehom pokrytá plocha a druhý plán tvorí rad domov pred ktoré autor umiestnil
drevený horizontálny plot a stromy so svetlými korunami. Za nimi sa nachádza z ľavého okraja zvažujúci sa svah a jednoliata obloha zelenkavej farby. Katona obmedzil detailné zobrazenie pozorovanej krajiny, ktoré ustúpilo zjednodušenému zobrazeniu pokojnej
tichej zimnej dediny.

POSTUP: Maľba
 1. Kompletný reštaurátorský výskum.
 2. Vybratie obrazu z rámu.
 3. Rozobratie trojvrstvovej podložky.
 4. Očistenie od povrchového depozitu a nečistôt.
 5. Odstránenie stmavnutého laku najvhodnejším činidlom.
 6. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 5% roztokom želatíny.
 7. Celoplošný ochranných prelep farebnej vrstvy.                                                                   8. Hmotné spevnenie pôvodnej podložky, nahradenie poslednej časti podložky, ktorá je nevyhovujúca.
 9. Zlepenie všetkých častí podložky.
 10. Odstránenie ochranného prelepu.
 11. Doplnenie absentujúcich vrstiev podkladu vhodným tmelom.
 12. Začistenie a izolovanie tmelov.
 13. Opticko-estetické scelenie farebnej vrstvy reverzibilným spôsobom najvhodnejšou retušou.
 14. Záverečné ošetrenie maľby ochranným lakom.
Vonkajší rám
 15. Očistenie vonkajšieho rámu od povrchových nečistôt.
 16. Doplnenie úbytkov kriedovej vrstvy na ráme kriedovým tmelom.
 17. Retuš doplnených miest.
 18. Záverečná povrchová úprava.
Papierové štítky
 19. Sňatie papierových štítkov z reverznej strany poškodenej dýhy.
 20. Proces suchého a mokrého čistenia štítku, neutralizácia papiera.
 21. Hmotné scelenie podlepením japonským papierom a doglejením.
 22. Optické scelenie papierového štítku pastelkami.
 23. Opätovné nalepenie na novú podložku z reverznej strany diela škrobovým lepidlom s thylózou.
 24. Vyhotovenie písomnej a fotografickej dokumentácie priebehu reštaurovania.

Vypracovala a realizovala: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 


 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: ČERVENÉ KANAPE a ŽENA V INTERIÉRI
od autora: Juraja Collinásyho

O 107 | Collinásy, Juraj | Červené kanape | 1953 - 1963 | olej | lepenka | 24,5 x 23,0 cm

NÁZOV: Červené kanape
INV.Č: O 107 
AUTOR: Collinásy, Juraj 
DATÁCIA: 1953 - 1963
TECHNIKA: Olejomaľba 
ROZMERY: výška: 24,5 cm x šírka: 23 cm
PODLOŽKA: Kartón

STAV PRED REŠTAUROVANÍM: Maľba menšieho formátu, pravdepodobne olej, je na hrubšej kartónovej podložke. Farebná vrstva je v dobrej kondícii, na povrchu sú prachové nečistoty a mierne zožltnutý lak. Z reverznej strany diela je viditeľné poškodenie podložky mikroorganizmami a škrabance, ktoré sú viditeľné i na prednej strane diela. Podložka vykazuje teda havarijný stav a dielo si vyžaduje reštaurátorský zásah.

O 288 | Collinásy, Juraj | Žena v interiéri | 1959 - 1962 | olej | lepenka | 28,5 x 38,5 cm

NÁZOV: Žena v interiéri
INV.Č: O 288
AUTOR: Collinásy, Juraj 
DATÁCIA: 1959 - 1962
TECHNIKA: Olejomaľba 
ROZMERY: výška: 28,5 cm x šírka: 38,5 cm
PODLOŽKA: Kartón

STAV PRED REŠTAUROVANÍM: Maľba, pravdepodobne olej je na hrubšej kartónovej podložke. Farebná vrstva je v dobrej kondícii, na povrchu sú prachové nečistoty a depozit. Najvýraznejším poškodením je práve podložka, ktorú tvorí kartón poškodený mikroorganizmami. Podložka vykazuje havarijný stav a dielo si vyžaduje reštaurátorský zásah.

Technikou reštaurovaných diel sú olejomaľby na pôvodných podložkách, jedná sa o lepenkovú podložku v zlom degradovanom stave s viditeľnou prítomnosťou mikroorganizmov. Špecifikácia použitých materiálov, laková a farebná vrstva s podkladom - jej rezistencia voči polárnym i nepolárnym rozpúšťadlám a bližšia charakteristika je predmetom ďalšieho chemicko-technologického výskumu.
Diela sú zanesené prachovým depozitom a nečistotami. Na niekoľkých miestach je farebná vrstva poškodená, lokálne poškriabaná s drobnými úbytkami. Voľným okom nie sú viditeľné lokálne sekundárne úpravy, premaľby a retuše, tento fakt bol upresnený pozorovaním diel v UV luminiscencii.
Po hmotnej i estetickej stránke tak charakter diel vykazuje stav poškodenia, v ktorom nie je možné diela prezentovať ani deponovať, najmä kvôli prítomnosti mikroorganizmov na podložkách. Tieto poškodzujú nielen konkrétnu podložku vybraných diel, ale predstavujú aj riziko kontaminácie iných diel prítomných v blízkosti poškodených malieb. Preto je potrebné plesnivé kartónové podložky z malieb eliminovať.
Druhotným poškodením kartónových podložiek je samotné materiálové zloženie týchto materiálov, prítomnosť lignínu a drevoviny v lepenke, ktorá spôsobuje degradovanie podložky a nízke pH. Z tohto hľadiska je vhodné, kyslú podložku eliminovať a nahradiť vhodnou archivačnou lepenkou s alkalickou rezervou a maľbu tak konzervovať.
Farebná vrstva je v celkom dobrej kondícii, jedná sa pravdepodobne o olejomaľbu, ktorá je lokálne pastóznejšieho charakteru, na iných miestach v tenkej vrstve až presvitá kartónová podložka. Farebná vrstva je bez podkladu priamo nanesená na lepenke. Na povrchu maľby sa nachádza tenká súvislá laková vrstva.

O 107 - Červené kanape 1953 - 1963, olej, lepenka, 24,5 x 23,0 cm
Olejomaľba vyobrazuje frontálne zobrazenie ženy sediacej na kanape červenej farby s jemným leskom oranžovej farby, kanape vytvára jasný kontrast s pozadím kombinovaným tmavomodrou a bielou farbou ukladanou v nánosoch škvŕn. Žena, s rukami v lone, v strede obrazu je vytvorená pastóznymi nánosmi žltej farby, ktoré vytvárajú blúzku a jemná ružová farba dotvára spodnú časť odevu ženy s hnedými krátkymi vlasmi. Vlasy sú náznakom na ľavej strane hlavy doplnené o ozdobu okrovej farby. V popredí obrazu sa nachádza stôl s pruhovaným obrusom v kombinácii modrej a hnedej farby, na stole sa nachádzajú váza a šálka bielej farby. Na ohraničenie objektov, ktoré nie sú výrazne plastické, bola využitá hrubá čierna línia.
O 288 – Žena v interiéri 1953 - 1963, olej, lepenka, 28,5 x 38,4 cm
Olejomaľba zobrazuje nahú postavu ženy z profilu v centrálnej časti výjavu. Sediaca postava ženy je situovaná v interiéri izby (ateliéru). Po okrajoch z pravej i ľavej strany sa nachádzajú kvety väčších rozmerov vo vázach (kvetináčoch.) Žena sedí na farebných vankúšoch na pohovke. Farebnosť maľby je fauvistická, výrazná. Postava ženy je v studených modrých odtieňoch na pozadí červenej plochy pozadia – tapety, čo vytvára dramatický kontrast maľby.

POSTUP:

1. Kompletný reštaurátorský výskum.
2. Vybratie obrazov z vonkajších rámov.
3. Očistenie od povrchového depozitu, nečistôt a zvyškov pliesní, povrchová dezinfekcia.
4. Odstránenie zožltnutého laku najvhodnejším činidlom.
5. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 3% roztokom želatíny.
6. Ošetrenie farebnej vrstvy pred dublovaním prelepením povrchu japonským papierom a 3% roztokom želatíny.
7. Očistenie malieb z reverznej strany diel, stenšenie poškodenej kartónovej podložky na minimum.
8. Deacidifikácia podložky – úprava pH zvyšného kartónu do optimálnej hodnoty.
9. Hmotné scelenie a stabilizácia podložky – podlepenie lepenkou s alkalickou rezervou.
10. Lisovanie malieb pod tlakom.
11. Odstránenie ochranného prelepu z prednej strany diel.
12. Optické scelenie reverzibilným spôsobom najvhodnejšou retušou podľa potreby.
13. Záverečné ošetrenie obrazov ochranným lakom.
14. Vhodná adjustácia diel (vloženie diel do paspárt a rámov).
15. Vyhotovenie písomnej a fotografickej dokumentácie priebehu reštaurovania.

Vypracovala a realizovala: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.


 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: PREDAVAČKA SLIEPOK
od autora: Jozefa Theodora Moussona

O 270 | Mousson, Jozef Theodor | Predavačka sliepok | 1915 - 1935 | olej | plátno | 74,5 x 60,5 cm

NÁZOV: Predavačka sliepok
INV.Č: O 270 
AUTOR: Mousson, Jozef Theodor 
DATÁCIA: 1915 - 1935
TECHNIKA: Olejomaľba 
ROZMERY: výška: 74,5 cm x šírka: 60,5 cm
PODLOŽKA: Pôvodné plátno

STAV PRED REŠTAUROVANÍM: Dielo je kompaktné, v celkom dobrej kondícii. Na povrchu maľby sa ale nachádzajú nečistoty a mierne zožltnutý lak, farebná vrstva je lokálne uvoľnená. Na okrajových častiach diela sa nachádzajú viaceré perforácie v podložke, v týchto miestach je farebná vrstva aj s podkladom vypadaná. Po hmotnej i estetickej stránke teda charakter diela vykazuje poškodenie.

Dielo je olejomaľba na plátennej podložke, ktorú tvorí hrubšie ľanové plátno. Plátno je kompaktné bez trhlín a úbytkov v dobrej kondícii. Na plátne sa nachádza súvislá vrstva tenkého kriedového podkladu s olejovou farebnou vrstvou, ktorá je miestami tenšia, len lokálne pastóznejšia. Na povrchu maľby sa nachádza vrstva depozitu a tenká laková vrstva. Lokálne, najmä v spodnej časti formátu diela sa na maľbe nachádzajú úbytky farebnej vrstvy. Ďalej dielo vykazuje dve perforácie v hornej časti plátna, ktoré narušujú aj farebnú vrstvu. Tá je v okolí perforácií uvoľnená a vypadaná. Dielo nevykazuje sekundárne úpravy viditeľné v dennom svetle a bude ďalej pozorované v UV luminiscencii. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela teda vykazuje stav poškodenia. Špecifikácia použitých materiálov, ich rozpustnosť a rezistencia voči polárnym i nepolárnym rozpúšťadlám, bude ďalej predmetom chemicko-technologického výskumu.
Táto olejomaľba zachytáva atmosféru trhov na námestí, čo bola autorova obľúbená téma. Obraz pôsobí príjemne a čisto, vyskladaný je z plôch a škvŕn farieb svetlých tónov. V pozadí obrazu môžeme vidieť biely kostol s tmavou vežou, pred ktorým sú náznakovo zobrazené postavy, a zelené stromy, ktoré vytvárajú zhluky škvŕn svetlej a tmavej zelenej farby. V popredí je figurálna kompozícia ôsmych postáv v dobovom oblečení, kráčajúci muž v klobúku so ženou v bielom odeve doplneným žltou zásterou a šatkou na hlave. Veľa nich je vyobrazený stánok so špicatou strieškou sivo-bielej farby, zakrytou tieňom stromu, pri ňom stoja farbou naznačené osoby. Na ľavej strane je zobrazená žena s mužom stojací v tieni stromu mimo obrazu, ktorý je naznačený len tmavšími odtieňmi farieb odevu a stánku, žena je odetá v bielom odeve s ružovými šatami a muž ma čierny klobúk a okrový plášť s červeno-modrou šatkou. Vpredu vpravo je starý muž v hnedom klobúku a okrovom plášti, opierajúc sa o palicu pozoruje dvojicu žien v centre obrazu, sú v bielych šatách, na hlave majú biele šatky, žena bližšie k pozorovateľovi drží platený okrový košík. Obe ženy majú výraznejšie detaily tváre ako ostatné postavy na obraze. Sú zobrazené v pohybe, kupujúce sliepky od predavačky čupiacej na zemi napravo od nich v bielej blúzke a v tyrkysovo-belasej sukni a čepci. pred ňou je postavený pletený okrovo-hnedý kôš a vedľa nej môžeme vidieť štyri sliepky hnedej a bielej farby. V obraze je jasná priestorovosť a svetelnosť. Autor zachytával pohyb a taktiež je prítomná výrazná plasticita obrazu, ktorú preniesol hrou svetla a tieňa.

POSTUP:

1. Vyrámovanie diela.
2. Kompletný reštaurátorský výskum.
3. Očistenie od povrchového depozitu a nečistôt.
4. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 3% roztokom želatíny.
5. Očistenie plátna z reverznej strany diela.
6. V prípade potreby sňatie z podrámu a dublovanie na nové plátno, napínania na nový podrám.
7. Tmelenie absentujúcich častí farebnej vrstvy a začistenie a odizolovanie tmelov.
8. Opticko-estetické scelenie farebnej vrstvy reverzibilným spôsobom napodobivou retušou.
9. Záverečné ošetrenie obrazu ochranným lakom.
10. Ošetrenie rámu.
11. Vyhotovenie písomnej a fotografickej reštaurátorskej dokumentácie.

Vypracovala a realizovala: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.


 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

reštaurovanie obrazu: POPRADSKÉ PLESO
od autora: Antonína Hudečka

O 315 | Hudeček, Antonín | Popradské pleso | 1920 - 1926 | olej | plátno | 100,0 x 200,0 cm

NÁZOV: Popradské pleso
INV.Č: O 315 
AUTOR: Hudeček, Antonín 
DATÁCIA: 1920 - 1926
TECHNIKA: Olejomaľba
ROZMERY: výška: 100 cm x šírka: 200 cm
PODLOŽKA: Plátno 

STAV PRED REŠTAUROVANÍM: Dielo je poškodené po hmotnej i estetickej stránke. Na povrchu maľby sú nečistoty a stmavnutý lak, ktorý do určitej miery skresľuje výraz maľby. Farebná vrstva je skrakelovaná, krehká a lokálne na viacerých miestach uvoľnená a popraskaná, s tendenciou vypadávať. Po okrajoch je oškretá s početnými odreninami.

Veľkorozmerné dielo, olejomaľba na pôvodnej hrubšej plátennej (ľanovej) podložke je výrazne poškodené po hmotnej i estetickej stránke. Na povrchu maľby sú nečistoty a stmavnutý lak, ktorý do určitej miery skresľuje výraz a pôvodný kolorit maľby. Najvýraznejším poškodením maľby je uvoľnená a miskovito skrakelovaná farebná vrstva, ktorá má tendenciu odpadávať od podložky. Krakeláž je výrazná, maľba krehká, miestami s väčšími i menšími úbytkami farebnej vrstvy aj s podkladom. Vyskytuje sa najmä v strednom obrazovom pláne. Plátno je napnuté na podráme, ktorý je ale v dobrej kondícii, bez viditeľných poškodení. Ďalším pozorovaním diela v UV luminiscencii bude viditeľný rozsah lokálnych sekundárnych úprav, ktoré sú na povrchu maľby predpokladané. Po hmotnej i estetickej stránke, charakter diela vykazuje havarijný stav a nie je vhodné s ním neodborne manipulovať.

Olejomaľba zobrazujúca Popradské pleso je rozdelená do troch častí, pričom prvá časť obrazu pozostáva s pozadia, zamračenej oblohy, tvorenej sivou, bielou a modrou farbou, tak aby vytvárala husté oblaky, v ktorých sa strácajú vrcholky štítov. Druhá časť pozostáva z dominantného mohutného štítu, maľovaného fialovou, sivou a modrou farbou, ktorá dokonale vystihuje povahu kameňa. Dotvorený je bielymi zasneženými a zelenými zalesnenými časťami. Spodná časť hory je lemovaná tmavozeleným pásom lesu. V popredí obrazu sa nachádza pleso, centrované na stred obrazu a štítu. Z oboch strán sa nachádza breh delený na hornú a dolnú časť. Horná je pásom trávy, tvorená tmavou a svetlozelenou farbou, končiacou okrovo-hnedou líniou piesku. Dolnú časť tvorí nános bielej farby, neroztopeného snehu.

POSTUP:

1. Vyrámovanie diela.
2. Kompletný reštaurátorský výskum.
3. Očistenie od povrchového depozitu a nečistôt.
4. Stenšenie lakovej vrstvy.
5. Upevnenie uvoľnených častí farebnej vrstvy 3% roztokom želatíny.
6. Očistenie plátna z reverznej strany diela.
7. Zažehlenie krakelov. (prípadne celoplošný prelep japonským papierom.)
8. Tmelenie absentujúcich častí farebnej vrstvy a začistenie a odizolovanie tmelov.
9. Opticko-estetické scelenie farebnej vrstvy reverzibilným spôsobom napodobivou retušou.
10. Záverečné ošetrenie obrazu ochranným lakom.
11. Vyhotovenie písomnej a fotografickej reštaurátorskej dokumentácie.

Vypracovala a realizovala: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka