Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy - 2019

26.8.2018

Eduard Ovčáček  Expozícia univerza

Termín výstavy: 30.8.2019 – 10.11.2019
Vernisáž: 30.8. 2019 o 17. 00
Kurátor výstavy: PhDr.Jiří Jůza, riaditeľ GVUO v Ostrave
Organizátori: Galéria výtvarného umenia v Ostrave, autor Eduard Ovčáček a Tatranská galéria v Poprade
Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
Program vernisáže: koncert Ronalda Šebestu – Classic malts
Trvanie výstavy: od 30.8.2019  do 10.11.2019

Výstava Expozícia univerza predstaví tvorbu Eduarda Ovčáčka (1933), jednej z významných osobností česko-slovenskej umeleckej scény, ktorý sa osobne zúčastní vernisáže. Výstava vznikla na základe spolupráce Tatranskej galérie s Galériou výtvarného umenia v Ostrave(GVUO) a s autorom. Diela pochádzajú z depozitu GVUO a súkromného majetku autora.

Eduard Ovčáček sa narodil 5. marca 1933 v Třinci. 1957 – 1963 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka), roku 1962 ako hosť na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Už koncom 50. rokov bol členom skupiny Kroky a jedným z iniciátorov vzniku nezávislej bratislavskej skupiny výtvarníkov orientovaných na informel. V období rokov 1959 – 1964 patril medzi iniciátorov bratislavských Konfrontácií (s Milošom Urbáskom), ktoré znamenali nástup slovenskej štrukturálnej abstrakcie. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa Eduard Ovčáček zapísal významným vkladom do dejín českej školy štrukturálneho symbolizmu, zároveň zohral významnú úlohu pri prenose impulzov z pražského prostredia do Bratislavy. Medzi rokmi 1963 – 1964 sa podieľal na výstavách skupiny Parabola a tu prezentoval svoje prvé letristické práce – objekty, prepaľované koláže, štrukturálne grafiky a paralelne písal fónické a vizuálne texty. V roku 1967 sa podieľal na vzniku Klubu konkrétistov. Maľby zo začiatku 60. rokov sa radia do širšieho prúdu českého informelu. Podstatnú skupinu tvoria diela patriace do kontextu európskeho lettristického hnutia a predstavujú v českom horizonte jeden z najzásadnejších umeleckých objavov, rovnako oceňovaných aj vo svete. Ovčáček využíva kovové typy písmen k deštrukcii plochy, v ktorej sa otvárajú ďalšie obsahové štruktúry.

Získal množstvo ocenení o odbore voľná grafika v Čechách aj v zahraničí /Grand prix hlavného mesta Prahy, 1.cena mesta Namur v Belgicku/. Od roku 1993 je členom SVU Mánes v Prahe a od roku 2001 Združenia českých umelcov a grafikov Hollar. V súčasnosti je profesorom na Ostravskej univerzite, kde vedie ateliér voľnej grafiky. Žije a pracuje v Ostrave. Pre jeho tvorbu je príznačná všestrannosť, pôsobenie v rôznych oblastiach umenia, intenzívny záujem o nové médiá a chuť experimentovať. Patrí k priekopníckym osobnostiam štrukturálnej grafiky, lettrizmu a konštruktivizmu.

Ostravsko nemá príliš veľa umelcov, ktorí by sa tak výrazným spôsobom zapísali do povojnových dejín umenia, ako je to v prípade Eduarda Ovčáčka. Jeho dôležitosť v československom, ale aj medzinárodnom meradle spočíva v konkrétnych výsledkoch tvorby, ale aj v spôsobe aktívneho života s čistým svedomím, kde nám je povzbudivým príkladom.

Pre Tatranskú galériu, výtvarnú obec, ale aj širokú kultúrnu verejnosť  je táto výstava veľkým prínosom a významným podujatím. Obzvlášť si ceníme osobnú účasť na vernisáži tohto významného umelca.  


 

4. 4. 2019

Odile Decq – Horizonty

v rámci projektu Synestézia miesta a miest
Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Termín výstavy: 26. 4. – 18. 5. 2019
Organizátori: Tatranská galéria v Poprade
                      Kabinet architektúry v Ostrave                                                                                                    Štúdio Odile Decq v Paríži 
Kurátor výstavy: Ing. arch. Tadeáš Goryczka
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

    
    Tatranská galéria koncom apríla predstaví svojím návštevníkom medzinárodne uznávanú francúzsku architektku, urbanistku a akademickú pedagogičku Odile Decq. Minimalistická kompozícia výstavy na atypických autorských stoloch predvedie 3D ochutnávku deviatich projektov pochádzajúcich z pera architektky, doplnené budú o inštaláciu svetiel značky Luceplan (Miláno), ktoré navrhla pre tohto prestížneho výrobcu osvetlenia. Prepojenie projektov vysvetľuje jej krátky text, presnejšie báseň situovaná na podlahe, ktorú napísala pre prezentáciu svojich diel v Českej republike. Téma je širšie rozvinutá prostredníctvom fotografií vystavovaných objektov a projekciami architektonických detailov. Medzinárodnú povesť Odile získala v roku 1990 prostredníctvom jej prvej hlavnej objednávky: Banque Populaire de l'Ouest v Rennes vo Francúzsku. Odvtedy je verná svojmu bojovému postoju pri diverzifikácii a radikalizácii svojho výskumu. Je zástankyňou neústupného postoja v rámci hľadania riešení a už jej raná tvorba bola ocenená Zlatým levom na Bienále architektúry v Benátkach v roku 1996 a v roku 2018. Originalita jej tvorby zahŕňa nie len pozoruhodný rukopis, priekopnícke postoje, ale aj neúnavný proces hľadania. Tvorba Odile Decq sa dá predovšetkým opísať ako materializácia univerzálneho priestoru, ktorý v sebe zahŕňa urbanistické plánovanie, architektúru, dizajn a umenie. Jej multidisciplinárny prístup bol okrem iného ocenený v roku 2016 cenou Jane Drew Prize a v roku 2017 získala medzinárodné ocenenie spoločnosti Architizer Lifetime Achievement Award. 
Od roku 1992 Odile Decq pôsobila ako profesorka v École Spéciale d´Arcitecture v Paríži, kde bola  v roku 2007 poverená vedením katedry architektúry. Z katedry odišla v roku 2012, aby následne vybudovala a založila vlastnú školu Institut Confluence for Innovation and Creative Strategie in Architecture v Lyone. Na konci júna Európske kultúrne centrum (ECC) zo skupiny nominovaných tvorcov, akými boli Peter Eisenman (USA), Odile Decq (FRA), Daniel Libeskind (POL/USA), Curt Fentress (USA), Moshe Safdie (CAN), Kengo Kuma (JPN), Nikken Sekkei (JPN) udelilo prestížne ocenenie European Cultural Centre Award 2018 práve Odile Decq.
Studio Odile Decq je medzinárodná firma zahŕňajúca asi pätnásť ľudí založená začiatkom 80. rokov. Architektúra štúdia, uznávaná a publikovaná po celom svete, získala množstvo národných a medzinárodných ocenení. Napriek svojmu renomé, štúdio dôkladne integruje techniku a inováciu, pričom zostáva v ľudskom meradle, v blízkosti projektov, kde je dialóg prvoradý. V spoločnosti, kde všetky produkcie inklinujú k tomu, že sa stanú jednotnými, ignorujúc akékoľvek kultúrne zvláštnosti, či už historické alebo sociálne. 
Filozofia francúzskej architektky Odile Decq bola vždy špecifická a osobitá, tešíme sa na ňu, pretože do Popradu na pozvanie Tatranskej galérie príde a v rámci vernisáže predstaví svoju tvorbu a štúdio osobne.


 

15. 3. 2019

Synestézia miesta a miest (Site et synesthésie du site)
Anna Ondrušeková (1959) v Tatranskej galérii 1997 - 2019

19. 3. 2019  – 23. 4. 2019
Tatranská galéria v Poprade, 
Kurátori výstavy: Ing.arch. Tadeáš Goryczka, PhDr. Ľudovít Petránsky
Spoluorganizátori: Kabinet architektúry Ostrava 
Hostia večera: Ľubomír Feldek, Katarína Feldeková, Richard Šimurka

Synestézia miesta a miest (Site et synesthésie du site)
Multižánrový  umelecký projekt predstavujúci známych slovenských a zahraničných umelcov(Francúzsko, Slovensko, Česko) s cieľom hlbšieho poznania schopností ľudí žiť a tvoriť v určitom prostredí, v určitom meste a mieste. 
Súčasná zložitá doba v nás vyvoláva pocit chaosu, beznádeje, a aj preto je potrebné hľadať a nájsť určitú rovnováhu, k čomu nám často napomáha umenie. Synestézia je aj schopnosť vytvoriť harmóniu a rovnováhu v rozmanitých a niekedy aj protichodných podnetoch na diváka. Týmto projektom chceme diváka a návštevníka vtiahnuť do vizualizácie počutého a počutia videného. Projekt trvajúci takmer dva mesiace (19. 3. - 17. 5. 2019) zahŕňa dve výstavy z oblasti súčasnej architektúry a fotografie, koncerty, vizualizáciu poézie, divadelné predstavenie a literárne večery.
Prvou výstavou v rámci projektu je výstava fotografií mestskej architektúry z rôznych kútov sveta Anny Ondrušekovej (1959). Autorka sa tejto tematike fotenia venuje viac ako 20 rokov. 
Fotografie o architektúre ako abstraktné obrazy - pre mnohých jedna z najťažších disciplín vo fotografii. Anna Ondrušeková ponúka na svojej aktuálnej výstave v Tatranskej galérii v Poprade pohľad, ktorý je objavný, výtvarný a zároveň príbehový.
Hra svetla a tieňa, napätie foriem, asociácie rozličných nálad, zachytenie jedinečného okamihu, architektúra ako charakter mesta – to je len niekoľko postrehov pri pohľade na fotografie Anny Ondrušekovej, ktorá počas svojich študijných pobytov v mnohých galériách a múzeách Európy, Ameriky aj Afriky mala možnosť vidieť prácu kurátorov múzeí a galérií, ale aj inštalovanie súčasných expozícií a výstav. Mnohé z týchto inštitúcií sídlia v moderných budovách, ktoré sú zaujímavé svojim tvarom a svetlom. Samy osebe predstavujú umelecké dielo a autorku výrazne inšpirovali. Prevažná časť jej fotografickej tvorby zachytáva prostredie miest s ich typickou architektúrou, prípadne detailmi oživenými svetlom. Fotografie architektúry svojou atmosférou a detailmi pripomínajú niekedy abstraktný obraz, alebo grafické dielo, vychádzajúce z čistých línií. Anna Ondrušeková sa dokáže pozrieť na objekty okolo nás tak, že ich povýši na živé organizmy s nadčasovým motívom. Je to vlastnosť, ktorou fotografia architektúry získava na svojich ďalších plánoch a posolstvách a diváckej atraktívnosti. Je tak miestom tichého zamyslenia, ale aj ostrých myšlienok.
Autorka fotografickej výstavy je zároveň riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade a kurátorka mnohých výstav, sochárskych sympózií a umeleckých konferencií. Tatranská galéria ako jedna z mála galérií na Slovensku usporadúva výstavy venované známym svetovým architektom. Už dlhšiu dobu spolupracuje s Kabinetom architektúry v Ostrave a Múzeom architektúry vo Wroclawe. Slovenská kultúrna verejnosť tak mala možnosť uvidieť v Poprade unikátne výstavy Daniela Libeskinda (USA), Alvara Aalta (Fínsko), Masaharu Takasaki (Japonsko), Iaina Pattersona (Spojené kráľovstvo), Jakuba Szczensneho (Poľsko) a tento rok v máji pripravuje výstavu francúzskej architektky Odile Decq, nositeľky viacerých svetových cien, vystavujúcej na Bienále architektúry v Benátkach 2018. 

PhDr.Ľudovít Petránsky, 
šéfredaktor časopisu ASB (Architektúra, stavebníctvo, bývanie)

Poprvé jsem měl možnost navázat spolupráci s Tatranskou galerii v Popradě  v roce 2012 a díky vysoké profesionalitě a neúnavnému odhodlání Anny Ondrušekovej,  která už více než dvacet let vede galerii,  se vždy těším na každý nový společný projekt, se kterým máme možnost oslovit slovenskou veřejnost.  Když jsem si poprvé  povšiml několik fotografií architektury, které zdobí její ředitelskou kancelář, byl jsem uhranutý jejich překvapivou a vytříbenou kompozicí, schopností přenést dynamiku, či kouzlo zachyceného prostoru s jeho hrou světla a stínu. Jsou to autorské fotografie Anny, které vznikaly a vznikají na jejich cestách. Je to unikátní a procítěný vhled do jejího méně  nám známého vnitřního světa a její vizuální interpretace toho, co ji oslovuje a  co měla a má potřebu pro sebe zaznamenat. Jedná se veskrze o interpretaci intimní a osobní, nepřipravovanou pro zveřejnění, ale jsem přesvědčen, že jsem to nebyl pouze jenom já, kdo Annu přesvědčil, že byla by to velká škoda pro nás všechny, nemít možnost aspoň na chvíli vidět obklopující nás svět jejími očima.
A tak doufám, že výstava nazvaná „Syntézia miesta a miest“ bude  výjimečnou příležitostí jak se seznámit s  Annou Ondrušekovou nejen jako s ředitelkou Tatranské galerie v Popradě, ale taky jako s velmi citlivou slovenskou fotografkou.

Tadeáš Goryczka
Kabinet architektury/Česká republika


 

12. 3. 2019

Peter Svoboda Pod tieňom obrov
Vila Flóra Starý Smokovec
13. 3. 2019 – 15. 6. 2019
Kurátorka výstavy: Anna Ondrušeková

Peter Svoboda je medzinárodne uznávaný krajinársky, horský a športový fotograf. Od detstva sa venoval výtvarnému umeniu, prevažne olejomaľbe krajiny a grafike. Fotografia ho však sprevádzala už od detstva. Už ako desaťročný vyvolával čiernobiele filmy a fotografie. V posledných rokoch sa intenzívne venuje umeleckému stvárneniu krajiny a existencie človeka v nej. Jeho tvorba sa prevažne zameriava na zobrazovanie silných nálad a dramatického svetla. Dôležitou zásadou pri fotení je, že moment musí jednoznačne prevyšovať všetky ostatné atribúty ako napríklad správne prevedenie fotografie resp. jej formu. V čiernobielej fotografii rád využíva silu príbehu a dôraz kladie na jednoduchú kompozíciu a minimalizmus.

Jeho zámerom je zachytiť jedinečné a neopakovateľné momenty, príbeh a svojou tvorbou vyvolať v divákovi emócie. Jeho fotografie vynikajú presnou kompozíciou a zachytávajú ojedinelé okamihy ľudskej prítomnosti v prírode s cieľom poukázať na rešpekt človeka k nej. Krajina, atmosféra a svetlo je nevyčerpateľnou inšpiráciou v Petrovej tvorbe.

Okrem slovenskej prírody a hôr ho uchvátili scenérie na miestach ako Island, Lofoty, Dolomity, či Patagónia. Oblasť Patagónie je známa bizarnými formáciami mrakov spôsobenými extrémnym vetrom. Fotografovanie v takýchto náročných externých podmienkach je pre fotografa veľkou výzvou. 

Peter Svoboda pôsobí aj ako kurátor na známom zahraničnom fotoportáli, v súčasnosti  v pozícii Head tímu.

Získal ocenenia v prestížnych medzinárodných súťažiach. Je držiteľom ocenenia Master QEP (Master Qualified European Photographer), členom FEP (Federation of European photographers) a APFSR (Association of Slovak professional Photographers).

Petrove práce boli vystavované v svetových metropolách ako napríklad New York, Londýn a publikované v mnohých známych zahraničných časopisoch a knižných publikáciách.

 


 

14. 1. 2019

5. TRIENÁLE TEXTILU
TEXTILE ART OF TODAY 2018

Otvorenie výstavy:    1. 2. 2019 o 17.00 
Otváracie hodiny:    Po – Pi 9.00 – 17.00, Pne 13.00 – 17.00
Trvanie výstavy:    1. 2. – 14. 3. 2019
Hlavný organizátor:    Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie
Kurátorka výstavy:     Anna Ondrušeková
Koncept projektu:    Andrej a Martin Augustínovci

TEXTILE ART OF TODAY je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý v Tatranskej galérii uvádzame po druhýkrát prezentuje súčasnú textilnú tvorbu. Od iných svetových textilných výstav sa projekt odlišuje tým, že má päť reinštalácií vo významných galériách a návštevníci ju môžu vidieť v štyroch štátoch Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). Jeho význam zdôrazňuje záštita ministrov kultúry krajín V4. Snahou projektu Textile Art of Today je priblížiť návštevníkom textil ako modernú, dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania textilného umenia. Od vzniku podujatia medzinárodná porota udeľuje prestížne ocenenie s názvom Grand prix Boženy Augustínovej, významnej československej umelkyne. Textile Art of Today prebieha v trojročných cykloch a v roku 2018 sa uskutočnil už jeho piaty ročník. Cieľom tohto podujatia je pripraviť v regióne strednej Európy silný a umelcami aj širokou verejnosťou akceptovaný projekt. Piateho ročníka Textile Art of Today sa zúčastnilo 400 umelcov zo 49 krajín a 5 kontinentov. Kurátorská porota vybrala z 1000 prihlásených diel 121 najlepších. 
Mottom budúcnosti Textile Art of Today je prepájanie textilného umenia a moderných technológií. Prinášame väčšiu interaktívnosť diel, pri ktorých sa návštevník galérie necíti anonymne, stáva sa súčasťou celej výstavnej expozície. Svetovú premiéru na tejto výstave má novinka, ktorá nesie názov Virtuálny vesmír. Je to unikátna prezentácia textilných diel. Návštevník sa teleportuje na umeleckú planétu. Tu sa ocitá v strede umeleckých diel a stáva sa spolutvorcom tejto hry. Môže virtuálne vstúpiť do umeleckého diela a pohybovať sa v ňom.

UMELECKÝ VESMÍR VO VIRTUÁLNEJ REALITE
(Prvý krát použité umelecké dielo vo virtuálnej realite)
Na prvý pohľad by sa zdalo, že moderné technológie a umenie sú navzájom v opozite. Technika má v sebe náboj racionality a dokonalosti, vo svete umenia sa dávame unášať emóciou a citom. Virtuálny vesmír je vlastne hra, ktorá vás určite zaujme a vtiahne do svojho deja. S pocitom dokonalej reality sa dokážete premiestňovať na planéty, kde sa ocitnete v rôznych prostrediach s umeleckými dielami. Návrat do detstva, aj takto by sme mohli nazvať zážitok, ktorý bude podobný ako v knihe Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho.
Virtuálne môžeme cestovať vesmírom po planétach štyroch umelcov, ktorí patria k špičke v textilnej tvorbe na Slovensku a v Čechách. A navyše sú všetci pedagógovia na vysokých umeleckých školách, kde odovzdávajú svoje skúsenosti mladej generácii. Prof. Júlia Sabová a jej planéta s levitujúcimi klobúkmi, ktoré pripomínajú vesmírne, bizarné koráby. Doc. Blanka Cepková vytvorila textilné kaplnky, ktoré sú zakomponované v prostredí lesa, môžeme do nich vstupovať a objavovať veci, o ktorých nič netušíme. Doc. Daniel Szalay pomocou röntgenových snímok vytvoril obraz kontroverzného argentínskeho marxistu a revolucionára Che Guevaru. Ocitáme sa v strede virtuálneho mesta v exotickom prostredí. Mgr. art. Mária Hromadová nám ponúka virtuálne bludisko, kde hľadáme epicentrum v hororovom labyrinte ciest.
Táto umelecká hra vo virtuálnej realite je inšpiráciou pre nastupujúcu mladú umeleckú generáciu, lebo budúcnosť výstavy Textile Art of Today je práve v prepájaní nových moderných technológií a súčasného textilného umenia.
Za dielom virtuálneho vesmíru stojí veľa skvelých odborníkov (Vladimír Broniš, Michal Mjartan). Čarovnú hudbu, ktorá celý dej umocňuje, skomponoval Dalibor Kocián. Hlavným tvorcom a animátorom virtuálnej hry bol David Gulla. 

V tomto ročníku sú zastúpení aj študenti s veľmi kvalitnými dielami čo bude pre návštevníkov veľmi prekvapujúce napríklad aj svojou interaktívnosťou a pre budúcnosť  je ich tvorba veľmi perspektívna.

TEXTILE ART OF TODAY je významné slovenské, kultúrne podujatie, ktoré ako jediné v Európe je putujúce. To znamená, že v priebehu rokov 2018 až 2019, budú môcť návštevníci vidieť tieto diela v piatich múzeách a galériách V4:
Otvorenia prvej výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum (2018) sa zúčastnili zástupcovia veľvyslanectiev krajín vystavujúcich autorov ako  aj samotní umelci, napríklad z Kanady, Japonska, Holandska, Nemecka, Anglicka, Talianska, Dánska, Rakúska, Poľska, Maďarska atď.
Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika, 2019
Muzeum Historyczne, Bielsko–Biała, Poľská republika, 2019
Pesti Vigado Gallery, Budapešť, Maďarsko, 2019
Slovácke Muzeum , Uherské Hradiště, Česká republika, 2019


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka