Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Andor Borúth

Andor Borúth - tatranský portrétista

Zoznam reprodukovaných diel

1. Autoportrét, okolo 1905, plátno, olej, 62 x 48 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
2. Portrét matky. Okolo 1920, kartón, uho , 31,8 x 22,3 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade

3. Venuša, štúdia antickej sochy a hlava psa, koniec 19. stor., papier, pastel, 48 x 31,5 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Hlava infanta Dona Carlosa, štúdia pod a obrazu D. Velásqueza Infant Don Carlos na koni, okolo 1948, papier, uho , 48 x 3 | zo zbierok GUS v Spišskej Novej Vsi
5. Hlava Ezopa, štúdia pod a obrazu D. Velásqueza Ezop, 1948, papier, ceruza, 30 x 22 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Náčrt figurálnej kompozície, 1920 — 1930, papier, ceruza, 30,5 x 18 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Hlava mladej ženy s náhrdelníkom, 1945 — 1950, kartón, ceruza, 32,2 x 24 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
8. Portrét mladej ženy, 1923, kartón, ceruza, 29,5 x 21,3 cm | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade


9. Skica hláv, okolo 1950, papier, ceruza, 44 x 30 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. Hlava dievčaťa, Skicár VI., okolo 1940, papier, ceruza, 13 x 21 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Dve ženské hlavy, Skicár VI., okolo 1940, papier, ceruza, 13 x 21 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Čítajúca mladá žena, 1920 — 1925, kartón, ceruza, 31 x 23 cm | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade
13. Štúdia sediacej ženy I.,1939, papier, ceruza, 35 x 25,8 cm | zo zbierok Šarišskej galérie
v Prešove
14. Štúdia sediacej ženy II., 1938, papier, ceruza, 35 x 25,8 cm | zo zbierok Šarišskej galérie
v Prešove
 

15. Štúdia profilu hlavy ženy, 20. roky 20. st., papier, ceruza, pastel, 23 x 14,5 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Skica k portrétu manželky — Hermíny Guhrovej, Skicár VI. , okolo 1940, papier, ceruza, 13 x 21 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
17. Dievčenská hlava odzadu, 1920 — 1925, papier, rudka, 23,5 x 19, | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade
18. Ležiaca žena, 1945 — 1950, kartón, ceruza, 30 x 21,9 | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
19. Žena s novinami, 1947, papier, ceruza, 30,6 x 21,6 | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
20. Náčrt hlavy ženy, okolo 1940, ceruza, papier, 27cm x 12,6cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi
 

21. Hlava starca, 1947, papier, akvarel, 30 x 26 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
22. Autoportrét (?), 1949, ceruza, papier, 36cm x 26,5 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. Autoportrét (s husľami), okolo 1940, pastel, papier, 44cm x 30 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Štúdia huslistu, okolo 1948, uho , červená rudka, papier, 43,5x 27,8 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
 

25. Pri šití, 1945 — 1950, kartón, ceruza, akvarel, 30,1 x 22 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
26. Autoportrét, 1932, akvarel, papier, 30cm x 22 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
27. Podobizeň ženy s bielym golierom, 1940 — 1942, plátno, olej, 39,5 x 29,5 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove


 

28. Štúdia chlapca, okolo 1930, plátno, olej, 74 x 47,5 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
29. Štúdia krajiny X., 1948, papier, ceruza, 25,8 x 34,8 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
 

30. Torreádor (Toreador), 1897, olej, plátno, 55 x 46 cm | zo zbierok Ma arskej národnej galérie
v Budapešti
31. Fehér ruhás nő képmása (Žena v bielych šatách), olej, plátno, 96 x 76 cm | zo zbierok Ma arskej národnej galérie v Budapešti
 

32. Jézus sírba tétele (Ukladanie Krista do hrobu), 1905 — 1910, olej, plátno, 78,5 x 63,5 cm | zo zbierok Ma arskej národnej galérie v Budapešti
33. Cigánycsalád (Cigánska rodina), 1903, olaj, vászon, 201 x 117 cm | zo zbierok Ma arskej národnej galérie v Budapešti
 

34. Portrét Paula Wesztera, okolo 1905, plátno, olej, 74 x 60 cm | zo zbierok Šarišskej galérie
v Prešove
35. Portrét pani Weszterovej, okolo 1905, plátno, olej, 74 x 60 cm | zo zbierok Šarišskej galérie
v Prešove
 

36. Autoportrét s fajkou a klobúkom, 1905 — 1910, plátno, olej 50 x 38 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
37. Autoportrét, 1932, olej, plátno na lepenke, 52,3cm x 40 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi
 

38. Sediaci starec (František Dénes), 1917, plátno, olej, 74 x 60,5 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach
39. Filozof (F. Dénes), Okolo 1920, plátno, olej, 73 x 65,5 cm | zo zbierok Slovenskej národnej galérie
v Bratislave
 

40. Štúdia píšuceho rabína, okolo 1930, lepenka, olej, 40 x 31 cm | zo zbierok Šarišskej galérie
v Prešove
41. Podobizeň Andora Fuhrmanna, 1928 — 1930, plátno, olej, 46,5 x 40, 5 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
 

42. Pri stole, 1915 — 1920, plátno, olej, 54,2 x 66,5 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie
v Košiciach
43. Sediaci chlapec (Syn Michal), Okolo 1923, lepenka, olej, 66 x 50,5 cm | zo zbierok Šarišskej galérie
v Prešove


 

44. Dievčatko pri klavíri, 1920 — 1922, lepenka, tempera, 32 x 24,5 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach
45. Dievčatko pri klavíri, 1920 — 1925, papier, plátno, olej, 62 x 48 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach
 

46. Portrét chlapca (Syn Michal), 1920 — 1935, lepenka, olej, 32,5 x 24 | zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach
47. Chlapec s knihou, 1926, plátno, olej, 54,8 x 40,5 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie
v Košiciach
 

48. Čítajúca žena, 1938 — 1940, plátno, olej, 55 x 45 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
49. Podobizeň ženy, okolo 1920, plátno, olej, 51,5 x 41,5 cm | zo zbierok Slovenskej národnej galérie
v Bratislave
 

50. Hlava dievča a s vrkočom, okolo 1925, kartón, uhoľ, 16,1 x 14,4 cm | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade
51. Dievčenská hlava,
1920 — 1925, papier, rudka, 20,4 x 18,2 cm | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade
 

52. Podobizeň matky, Okolo 1920, papier, akvarel, 25 x 23 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi
53. Portrét manželky, 1954, plátno, olej, 48 x 34,5 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
54. Autoportrét (?), Okolo 1954, plátno, olej, 50 x 36 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
55. Dr. Michal Guhr, 1936, plátno, olej, 64,5 x 50 cm | zo zbierok Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici
 

56. Portrét huslistu (Eduard Záthurecký), 1924, olej, plátno, 87 x 92,5 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
57. Portrét dámy (Pani Engelmayerová), 1939, olej, plátno, 65 x 50 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
 

58. Podobizeň Dr. Otta Fetticha, 1933, olej plátno, 67 x 50 cm | zo zbierok Ma arskej národnej galérie
v Budapešti
59. Podobizeň Andora Fuhrmanna v klobúku, 1928, plátno, olej, 65,5 x 50 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
 

60. Tatranský lovec, 1938, plátno, olej, 50 x 40 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
61. Podobizeň staršieho muža s fajkou, 1920 — 1935, plátno, olej, 68 x 47,5 | zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach


 

62. Drevorubač, 1920 — 1930, plátno, olej, 72 x 61 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie
v Košiciach
63. Drevorubač (Muž s raždím), 1928, plátno, olej, 91, 5 x 74 cm | zo zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave
 

64. Batizovský starosta, 1925, papier, gvaš, 52,4 x 38,5 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
65. Bača s fajkou, 1925 — 1930, plátno, olej, 65 x 50 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
 

67. Prístav (Benátky), 1932, preglejka, olej, 16 x 23 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
66. Štúdia krajiny VIII., 1948, papier, ceruza, 25,8 x 35 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
69. Krajinka s jazerom, 1920 — 1935, preglejka, olej, 16 x 24 cm | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade
68. Štúdia krajiny IX.. 1948, papier, ceruza, 25,8 x 35 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
 

70. Pod mrakom, 1920 — 1925, preglejka, olej, 22 x 28 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie
v Košiciach
71. Okraj lesa, 1912 — 1917, lepenka, olej, 20,7 x 25 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie
v Košiciach
 

72. Tátrai táj (Tatranská krajina), 1909, olej, 19 x 24 cm | zo zbierok Maďarskej národnej galérie
v Budapešti
73. Téli táj (Zimná krajina), Okolo 1910, lepenka, olej, 47,5 x 33,5 cm | zo zbierok Maďarskej národnej galérie v Budapešti
 

74. Tatranská krajina s lesíkom, 1910 — 1925, preglejka, olej, 29 x 20 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
75. Lesný motív, 1923, lepenka, olej, 23,8 x 16 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
77. Podtatranská krajina, 1925 — 1930, preglejka, olej, 15,5 x 23,7 cm | zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach
76. Podtatranská krajina s vežou, 1920 — 1940, lepenka, olej, 25 x 17,34 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
 

78. Podobizeň Andora Fuhrmanna, 1926, kartón, lepenka, ceruza, 34,7 x 29 cm | zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade
79. Autoportrét, okolo 1950, papier, ceruza, 29,4 x 21 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi
80. Lavička. Skicár VI., okolo 1940, papier, ceruza, 13 x 21 cm | zo zbierok Galérie umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi
 

81. Štúdia krajiny VI. 1948, papier, ceruza, 35 x 25,8 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
82. Štúdia krajiny V. 1948, papier, ceruza, 34,8 x 25,8 cm | zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove
83. Skica k ženskému portrétu. 1947, papier, ceruza, 30,6 x 22 cm | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade
84. Mužský profil. 1930 — 1935, papier, ceruza, 21 x 14,3 cm | zo zbierok
 

85. Autoportrét s paletou a štetcom. Okolo 1930, plátno, olej | zo zbierok Tatranskej galérie
v Poprade


 

Vydavateľ: Tatranská galéria Poprad
Zodpovedný redaktor: Anna Ondrušeková
Text: Jitka Haaková
Foto: archívy TG Poprad, MNG Budapešť,
SNG Bratislava, VSG Košice, ŠG Prešov,
GUS Spišská Nová Ves
Grafická úprava: Svetlana Justinianová
Náklad: 500 ks
2009

ISBN 978-80-88851-29-5 


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka