Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy 2019

Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

zmluvy 2016

Číslo zmluvy  | Zmluvná strana  | Názov zmluvy  | Predmet  | Cena  | Účinnosť zmluvy


1/2016  | Obecný úrad Ždiar  | Zml.o výpožičke diel  | zapožičanie výtvarných diel  |  bezplatne  |  01.01.16
2/2016  | Úrad PSK, Prešov  | Zml.o výpožičke diel  | zapožičanie výtvarných diel  |  bezplatne  |  01.01.16
3/2016  | Podtatr.múzeum, Poprad  | Zml.o výpožičke diel  | zapožičanie výtvarných diel  |  bezplatne  |  01.01.16
  | Mest.kult.a osv.stredisko, V. Tatry  | Zmluva o spolupráci  | výstavnícka činnosti V. Flóra v St. Smokovci  | bezplatne  | 12.01.16
1/2016  | Ing.arch. T. Goryczka, Ostrava, ČR  | Zmluva o dielo  | org,príprava a inšt. výstavy "J.Szczesny-Keret house"  | 200,00 €  | 05.02.16
  | SymphonicNewsQuartet, Bratislava  | Zml.o vytv.šírení um.výkonu  | hudobná produkcia Trienále textilu  | 600,00 €  | 12.02.16
21-11497  | Union poisťovňa, Bratislava  | Poistná zmluva  | úrazové poistenie krátkodobé - akt.práce  | 3,60 €  | 29.01.16
  | Nadácia otv.spoločnosti, Bratislava  | Zmluva o spolupráci  | "Stopy života" - spomienka na transport židov z PP  | 200,00 €  | 02.03.16
3/2016  | Katarína Slivková, Bratislava  | Zmluva o dielo  | príprava, inšt. výstavy "Klobúk dole p. Brunovský"  | 350,00 €  | 03.03.16
1/2016  | Byzant starožitnosti, Prešov  | Kúpna zmluva  | Portrét ženy (pastel), Žena vo vetre (plastika bronz)  | 3 100,00 €  | 08.03.16
4/2016  | J.T. Sklodowski, Warszava, Poľsko  | Zmluva o dielo  | prednáška "Spiš.Oxford - gymnázium v Podolínci"  | 200,00 €  | 17.03.16
21-588  | Union poisťovňa, Bratislava  | Poistná zmluva  | poistenie zásielky počas prepravy  | 85,61 €  | 11.04.16 
21-588  | Union poisťovňa, Bratislava  | Poistná zmluva  | poistenie zásielky počas prepravy  | 85,61 €  | 11.04.16
MK-4471/2016/3.2  | Ministerstvo kultúry SR  | o poskytnutí dotácie zo ŠR  | dotácia za kultúrne poukazy  |   | 20.04.16
2/2016  | Š.Kovaľ, Vyšné Ružbachy  | Kúpna zmluva  | plastika - pieskovec - Smery  | 1 600,00 €  | 26.04.16
67/2016  | Nadácia Veolia Slovensko  | Darovacia zmluva  | projekt edukat.programu pre ZŚ, SŠ, umelecké  | 400,00 €  | 28.04.16
64/2016  | ZMS, Kapitulská 23,. B.Bystrica  | Zmluva o spolupráci  | propgagácia podujatí "Noc múzeí a galérií 2016"  | 15,00 €  | 28.04.16
21-589  | Union poisťovňa, Bratislava  | Poistná zmluva  | poistenie zásielky počas prepravy  | 85,61 €  | 06.07.16 
6/2016  | A. Jablokov, Obchodná 37, Blava  | Zmluva o dielo  | hudobné vystúpenie na vernisáži TA-tri  | 200,00 €  | 15.04.16
7/2016  | T.Bertók, Vodná 28, Komárno  | Zmluva o dielo  | hudobné vystúpenie na vernisáži TA-tri  | 350,00 €  | 15.04.16
  | Ing. Jozef Gurecka, PhD.   | Zmluva o nájme rekl.plochy  | nájom reklamnej plochy  | 300,00 €  | 23.05.16
21-11529  | Union poisťovňa, Bratislava  | Poistná zmluva  | úrazové poistenie krátkodobé - akt.práce  | 7,20 €  | 31.5.16
8/2016  | R.Macurák, Vernár 85  | Zmluva o dielo  | nakladanie a vykladanie diel K. Vavrová, M. Vavro  | 145,00 €  | 1.6.16
9/2016  | PhDr.D.Lovišková, Trenčín  | Zmluva o dielo  | kurátorstvo K.Vavrová, M. Vavro  | 300,00 €  | 16.6.16
10/2016  | PaedDr.P.Adamkovič, Prešov  | Zmluva o dielo  | hudobný program na vernisáži K.Vavrová, M.Vavro  | 600,00 €  | 17.6.16
SK20160622  | ArtExpo International SP.Z.O.O.  | Zmluva o spolupráci  | výstava E. Degas 2.6.2016-18.9.2016  |   | 22.06.16
11/2016  | J.Lehotský, Bratislava-Karlova Ves  | Zmluva o dielo  | príprava, realizácia, hudba na vlastnej výstave  | 400,00 €  | 22.06.16
12/2016  | Š.Duricová, Poľovnícka 4,  Košice  | Zmluva o dielo  | príprava podkladov k projektu Tatry-perla hôr  | 145,00 €  | 22.06.16
13/2016  | Ing. I. Macák, Wuppertálska 43, Košice  | Zmluva o dielo  | príprava materiálov, fotenie - Tatry, perla hôr  | 100,00 €  | 27.06.16
14/2016  | D.Macuráková, Vernár 85  | Zmluva o dielo  | práce pri inštalácii K.Vavrová, M.Vavro  | 165,00 €  | 27.06.16
21-589  | Union poisťovňa, Bratislava  | Poistná zmluva  | poistenie zásielky počas prepravy  | 85,61 €  | 01.07.16
16-510-00583  | Fond na podporu umenia, Bratislava  | Zml.o poskytnutí fin.prostr.  | podpora - Tatry-perla hôr Strednej Európy  | 8 000,00 €  | 15.07.16
18/2016  | R.Macurák, Vernár 85  | Zmluva o dielo  | nakladanie a vykladanie diel  P. Illó  | 130,00 €  | 28.07.16
16/2016  | P. Urban, Clementisova 45, K.Nové Mesto  | Zmluva o dielo  | kurátorstvo výstavy P.Illó - Viac-menej  | 300,00 €  | 05.08.16
17/2016  | M.Leskovjanský, Nová 283, Vlachovo  | Zmluva o dielo  | hudobný program na vernisáži P.Illó - Viac-menej  | 100,00 €  | 05.08.16
19/2016  | D.Macuráková, Vernár 85  | Zmluva o dielo  | pomocné práce pri inštalácii P. Illó - Viac-menej  | 140,00 €  | 03.08.16
20/2016 |  R.Macurák, Vernár 85 |  Zmluva o dielo |  deinšt.výstavy P.Illa, inšt. M. Batsiukovej |  135,00 € |  07.09.16
21/2016 |  Š.Šanta, Poprad |  Zmluva o dielo |  hudobné vystúpenie na vernisáži |  150,00 € |  07.09.16
22/2016 |  D.Macuráková, Vernár 85 |  Zmluva o dielo |  deinšt.výstavy P.Illa, inšt. M. Batsiukovej |  155,00 € |  09.09.16
23/2016 |  T. Goryczka, Ostrava, ČR |  Zmluva o dielo |  organizácia, kurátorstvo I.Patterson Out West |  200,00 € |  07.10.16
24/2016 |  D.Macuráková, Vernár 85 |  Zmluva o dielo |  deinštalácia výstavy E. Degas, inšt. M.Banášová |  215,00 € |  07.10.16
25/2016 |  R.Macurák, Vernár 85 |  Zmluva o dielo |  deinštalácia výstavy E. Degas, inšt. M.Banášová |  145,00 € |  07.10.16
26/2016 |  J. Haaková, T. Lomnica 297 |  Zmluva o dielo |  príprava textov Tatry-perla hôr Str.Európy |  400,00 € |  17.10.16
27/2016 |  J. Česla, Stará Ľubovňa |  Zmluva o dielo |  nafotenie diel k projektu Tatry-perla hôr S.Európy |  500,00 € |  21.10.2016
28/2016 |  P. Urban, Clementisova 45, K.Nové Mesto |  Zmluva o dielo |  príprava podkladov k projektu Nová stála expozícia |  300,00 € |  2.11.2016
29/2016 |  J. Haaková, T. Lomnica 297 |  Zmluva o dielo |  členstvo v nákupnej komisii |  50,00 € |  3.11.2016
30/2016 |  D. Mikulík, Stará Lubovbňa |  Zmluva o dielo |  členstvo v nákupnej komisii |  50,00 € |  3.11.2016
31/2016 |  D. Uharčeková-Pavúková, Margecany |  Zmluva o dielo |  členstvo v nákupnej komisii |  50,00 € |  3.11.2016
32/2016 |  V. Repová, Cédrová 5, L. Mikuláš |  Zmluva o dielo |  členstvo v nákupnej komisii |  50,00 € |  3.11.2016
33/2016 |  L. Benická, Komenského 19, Poprad |  Zmluva o dielo |  členstvo v nákupnej komisii |  50,00 € |  3.11.2016
34/2016 |  A.Janovský, Rázusova 19, Kežmarok |  Zmluva o dielo |  príprava textov Tatry-perla hôr Str.Európy |  200,00 € |  8.11.2016
35/2016 |  R.Macurák, Vernár 85 |  Zmluva o dielo |  oprava dlaždíc vo výstavnej hale |  146,00 € |  7.11.2016


 

Zmluvy 2015

1/2015   |  Anna Húsková, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  príprava, tvorba, organizácia tvorivých dielní   |  385,00 €   |  09.01.15
2/2015   |  Mariana Ružinská, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  odb. spracovanie ročnej uzávierky   |  250,00 €   |  20.01.15
3/2015   |  Sandra Štěpaníková, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  spolupráca pri Anjel Vianoc   |  150,00 €   |  26.01.15
4/2015   |  Daniel Hic, Stropkov   |  Zmluva o dielo   |  hudobná produkcia S.Dalí   |  250,00 €   |  29.01.15
5/2015   |  Anna Ondrušeková, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  príprava, organizácia S.Dalí   |  330,00 €   |  29.01.15
22012015   |  Film Europe, s.r.o., Bratislava   |  Zmluva o výpožičke   |  program, propagácia, distribúcia, premietanie filmov   |  50 % z tržieb   |  22.01.15
ZM12006930   |  RTVS, Mlynská dolina, Bratislava   |  Licenčná zmluva   |  licencia k dielam F.Katona - Kufor plný kresieb   |  bezplatne   |  03.02.15
6/2015   |  Mária Čonková, Sp. Teplica, 177   |  Zmluva o dielo   |  upratovanie výstavných miestností - 12015   |  140,00 €   |  12.01.15
7/2015   |  Mgr.arch. L. Marušicová, Svätý Jur   |  Zmluva o dielo   |  inštalácia výstavy "Geometria je krásna"   |  240,00 €   |  27.03.15
8/2015   |  J. P. Denisiuk, Elblag, Poľsko   |  Zmluva o dielo   |  inštalácia výstavy "Reductive"   |  300,00 €   |  27.03.15
9/2015   |  R.A.L.Maria de Jong, Holandsko   |  Zmluva o dielo   |  inštalácia a kurátorstvo výstavy "Reductive"   |  500,00 €   |  27.03.15
...  |  Ing. J. Reľovský, Liptovská 26, Poprad   |  Licenčná zmluva   |  Verejné obstarávanie - sprac. Internej smernice   |  150,00 €   |  02.02.15

10/2015   |  S.Džadoňová, Vydrník   |  Zmluva o dielo   |  inštalácia výstavy "Reductive"   |  100,00 €   |  27.03.15
11/2015   |  V. Ostrihoňová, Laurinská 9,  Bratislava   |  Zmluva o dielo   |  predklad textu do katalógu J. a B. Kudlička   |  300,00 €   |  27.05.15
12/2015   |  M.Trembáčová, Papierenská 7,  Poprad   |  Zmluva o dielo   |  hudobné vystúpenie - vernisáž J. a B. Kudlička   |  150,00 €   |  29.05.15
13/2015   |  P. Machajdík, Lesná 12,  Ružomberok   |  Zmluva o dielo   |  hudobné vystúpenie - vernisáž J. a B. Kudlička   |  200,00 €   |  29.04.15
14/2015   |  P.Choma, Laborecká 14,  Žilina   |  Zmluva o dielo   |  graf.úprava katalógu J. a B. Kudlička   |  600,00 €   |  29.05.15
15/2015   |  J. Kudlička, D. Makovického 512, RK   |  Zmluva o dielo   |  príprava, kurátorstvo výstavy J. a B. Kudlička   |  600,00 €   |  29.05.14
16/2015   |  M. Vašicová, Nešporova 18,  L.Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  fotodokumentácia výstavby J. a B. Kudlička   |  145,00 €   |  29.05.15
17/2015   |  I. Šiller, Lehotského 2,  Bratislava   |  Zmluva o dielo   |  koncert v TG dňa 1.7.2015   |  250,00 €   |  29.06.15
18/2015   |  V. Marakyová, Most pri Bratislave   |  Zmluva o dielo   |  org,príprava a inšt. výstavy "Hry s umením"   |  250,00 €   |  10.06.15
19/2015   |  S. Štepaníková, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  Vedenie kurzov kresby v r. 2015   |  100,00 €   |  29.06.15
20/2015   |  P.Krupka, L.Svobodu, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  dokumentácia výstav v I. polroku 2015   |  60,00 €   |  15.07.15
21/2015   |  M. Zelená, Prešovská 78, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  preklad textu z nemčiny   |  150,00 €   |  15.07.15
22/2015   |  F. Godla, Matice slov.24,  Sabinov   |  Zmluva o dielo   |  hudobné vystúpenie - vernisáž J. Načeradský   |  300,00 €   |  06.08.15
23/2015   |  M. Vašicová, Nešporova 18, L. Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  fotodokumentácia výstavy M. Krystýnek   |  145,00 €   |  19.6.2015
24/2015   |  M. Vašicová, Nešporova 18,  L.Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  fotodokumentácia výstavy J. Načeradský   |  145,00 €   |  22.7.2015
25/2015   |  M. Vašicová, Nešporova 18,  L.Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  sprac.foto a videodokumentácie výstav   |  145,00 €   |  17.8.2015
26/2015   |  E. Rudincová, Fialková 3, Michalovce   |  Zmluva o dielo   |  lektorovanie tvor. Dielne šperkárstvo   |  150,00 €   |  18.9.2015
PO1923   |  NN Tatry-Sympatia, Trnavská cesta 50, Bratislava   |  Zamestnávateľská zml.   |  zamestnávateľská zmluva o DDS   |    |  3.9.2015
... |  Sirius production, s.r.o., Čadca   |  Lic.zmluva o vytv. Diela   |  zhotovenie videodokoumentácia akt. Výstav   |  730,00 €   |  10.7.2015
6430038885   |  Kika nábytpk, Bratislava   |  Kúpna zmluva   |  kreslá, stoličky   |  416,60 €   |  1.6.2015
1/2015   |  Obecný úrad Ždiar   |  Zml.o výpožičke diel   |  zapožičanie výtvarných diel   |  bezplatne   |  1.1.2015
2/2015   |  Vladimír Popovič   |  Zml.o výpožičke diel   |  zapožičanie výtvarných diel   |  bezplatne   |  1.1.2015
3/2015   |  Úrad PSK, Prešov   |  Zml.o výpožičke diel   |  zapožičanie výtvarných diel   |  bezplatne   |  1.1.2015
4/2015   |  MsKS Levoča   |  Zml.o výpožičke diel   |  zapožičanie výtvarných diel   |  bezplatne   |  30.3.2015
5/2015   |  Múzeum V.Lofflera, Košice   |  Zml.o výpožičke diel   |  zapožičanie výtvarných diel   |  bezplatne   |  14.5.2015
6/2015   |  Slovenský inštitút, Moskava, Rusko   |  Zml.o výpožičke diel   |  zapožičanie výtvarných diel   |  bezplatne   |  1.6.2015
7/2015   |  Liberov-Tsenter, Omsk, Rusko   |  Zml.o výpožičke diel   |  zapožičanie výtvarných diel   |  bezplatne   |  24.8.2015

01/2015   |  V.Kessaouri, Lotyšsko   |  Kúpna zmluva   |  grafiky, litografie   |  4 024,00 €   |  24.3.2015
2/2015   |  L.Scheidová, Bratislava   |  Kúpna zmluva   |  obrazy - Medvecká, Collinásy, Jasusch   |  4 400,00 €   |  12.10.2015
3/2015   |  J.Mulík, Prešov   |  Kúpna zmluva   |  Obraz F.Katonu - Tatry v zime   |  900,00 €   |  15.10.2015
4/2015   |  I. Stadtrucker, Bratislava   |  Kúpna zmluva   |  obrazy - 10 ks z Prvého albumu graf.listov - rôzni autori   |  3 500,00 €   |  5.10.2015
5/2015   |  J. Ráczová, Bratislava   |  Kúpna zmluva   |  obrazy - Gažovič, Collinásy, Brunovský - 5 ks   |  7 900,00 €   |  5.10.2015
27/2015   |  V. Ostrihoňová, Bratislava   |  Zmluva o dielo   |  preklad textu - katalóg Neogén   |  150,00 €   |  28.9.2015
28/2015   |  V.Beskid, Trnava   |  Zmluva o dielo   |  katalóg, kurátorstvo, vernisáž Ľ.Purdeš Neogén   |  500,00 €   |  2.10.2015
29/2015   |  J. Haaková, T. Lomnica 297   |  Zmluva o dielo   |  nákupná komisia   |  50,00 €   |  2.10.2015
30/2015   |  PhDr. D. Mikulík, St. ľubovňa   |  Zmluva o dielo   |  nákupná komisia   |  50,00 €   |  2.10.2015
31/2015   |  PhDr. V. Beskid, Trnava   |  Zmluva o dielo   |  nákupná komisia   |  70,00 €   |  2.10.2015
32/2015   |  Mgr. V. Repová, L. Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  nákupná komisia   |  50,00 €   |  2.10.2015
33/2015   |  Mgr.art. Z. Biščáková, Bratislava   |  Zmluva o dielo   |  hud.vystúpenie - vernisáž Ľ.Purdeša Neogén   |  350,00 €   |  2.10.2015
34/2015   |  Nao Higano, Kroměříž, ČR   |  Zmluva o dielo   |  hud.vystúpenie - vernisáž Ľ.Purdeša Neogén   |  350,00 €   |  2.10.2015
35/2015   |  Mgr.art. M. Vašicová, L. Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  video, fotodokumentácia vernisáž Ľ.Purdeša - Neogén   |  145,00 €   |  2.10.2015
36/2015   |  Ing.arch. T. Goryczka, Ostrava, ČR   |  Zmluva o dielo   |  kurátor, doprava diel, organizácia výstavy Stavby predchnuté duchom - Masaharu Takasaki   |  250,00 €   |  7.10.2015
37/2015   |  P. Hammel, Bratislava   |  Zmluva o dielo   |  hudba, výstava, vernisáž dňa 22.10.2015   |  300,00 €   |  22.10.2015
38/2015   |  E. Rudincová, Michalovce   |  Zmluva o dielo   |  lektor tvorivej dielne - šperkárstvo, plstenie   |  200,00 €   |  23.10.2015
39/2015   |  Mgr.art.M.Vašicová, L. Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  fotodokument Kalvária-14.zastavenie   |  145,00 €   |  23.10.2015
40/2015   |  Mgr.Ľ.Dugasov, Košice   |  Zmluva o dielo   |  príprava textov do katalogu Kalvária   |  340,00 €   |  2.11.2015
41/2015   |  Mgr.art.M.Vašicová, L. Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  fotodokument vernisáže M.Vrzgula - Polčas   |  145,00 €   |  30.11.2015
42/2015   |  Mgr.art.M.Vašicová, L. Mikuláš   |  Zmluva o dielo   |  videodokument výstavy M.Vrzgula   |  600,00 €   |  11.12.2015
43/2015   |  Igor Piačka, Pezinok   |  Zmluva o dielo   |  sprac.graf.návrhu na pozvánku a plagát M.Vrzgula   |  200,00 €   |  11.12.2015
44/2015   |  M.Červienka, B.Bystrica   |  Zmluva o dielo   |  hud.vystúpenie - vernisáž M.Vrzgula - Polčas   |  400,00 €   |  11.12.2015
45/2015   |  Mgr.J.Baus, Kráľová pri Senci   |  Zmluva o dielo   |  kurátorstvo výstavy M.Vrzgula-Polčas   |  300,00 €   |  11.12.2015
46/2015   |  PhDr.Z.Kollárová, Poprad   |  Zmluva o dielo   |  príprava textov - 70 rokov mesta Poprad   |  200,00 €   |  15.12.2015
47/2015   |  K.Urban Richterová, D. Lužná   |  Zmluva o dielo   |  preklad textov AJ pre katalóg M.Vrzgula-Polčas   |  324,00 €   |  2.12.2015
48/2015   |  PhDr. M.Vrzgulová, CSc., Bratislava   |  Zmluva o dielo   |  red.a jazyk.príprava textu-katalóg M.Vrzgula-Polčas   |  300,00 €   |  5.12.2015
239/2015/OK   |  PSK Prešov   |  Zml.o poskyt.fin.prostr.   |  dotácia k projektu - Svet abstrakcie   |  4 000,00 €   |  15.6.2015
362/2015/OK   |  PSK Prešov   |  Zml.o poskyt.fin.prostr.   |  dotácia k projektu - J.a B.Kudlička - Priestor   |  7 000,00 €   |  10.8.2015
363/2015/OK   |  PSK Prešov   |  Zml.o poskyt.fin.prostr.   |  dotácia - ľ.Purdeš Neogén a M.Vrzgula Polčas   |  6 000,00 €   |  12.8.2015
65/2015/OK   |  Mesto Poprad   |  Zml.o poskyt.dotácie   |  dotácia - putovná výstava "70 rokov spoloč.Popradu"   |  1 300,00 €   |  11.12.2015


 

Zmluvy 2014

55/143/14P  | VEOLIA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad  | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd  | 07.02.2014

9105378741 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., zákaznícke centrum Poprad | Zmluva o dodávke plynu | 25.02.2014

3/2014 | Emília Balážová, Lednica | Zmluva o dielo | nafotenie diel do katalógu I. Kohlera | 300,00 € | 14.4.2014

4/2014 | Sandra Štěpaníková, Poprad | Zmluva o dielo | inštalácia výstavy I. Kohlera | 100,00 € | 2.5.2014

5/2014 | Katarína Feldeková, Blava | Zmluva o dielo | umelecké vystúpenie - vernisáž I. Kohler | 500,00 € | 2.5.2014

6/2014 | Ivan Stadtrucker, Bratislava | Zmluva o dielo | príprava textov do katalógu I. Kohlera | 300,00 € | 3.4.2014

7/2014 | Anna Húsková, Poprad | Zmluva o dielo | graf.príprava katalógu I. Svitana | 300,00 € | 5.6.2014

8/2014 | Miroslav Tásler, Prešov | Zmluva o dielo | umelecké vystúpenie na venisáži Trembáč | 250,00 € | 27.6.2014

9/2014 | Sandra Štěpaníková, Poprad | Zmluva o dielo | príprava projektu Silver akadémia 2014 | 100,00 € | 22.7.2014

10/2014 | Mariana Ružinská, Poprad | Zmluva o dielo | spracovanie účtovnej agendy | 250,00 € | 23.7.2014

11/2014 | Anna Húsková, Poprad | Zmluva o dielo | graf.príprava katalógu I. Svitana | 300,00 € | 7.7.2014

12/2014 | Anna Húsková, Poprad | Zmluva o dielo | príprava projektu Silver akadémia 2014 | 160,00 € | 15.8.2014

13/2014 | Ján Lehotský, Bratislava | Zmluva o dielo | hud.vystúpenie na vernisáži I. Svitanu | 550,00 € | 19.9.2014

14/2014 | Peter Trembáč,Poprad | Zmluva o dielo | lektorovanie kurzov maľby - Silver akademia | 150,00 € | 23.9.2014

15/2014 | Emília Rudincová,Michalovce | Zmluva o dielo | lektorovanie kurzov šperkárstva a plstenie - Silver akademia | 200,00 € | 26.9.2014

16/2014 | Emília Zimková,  Bratislava | Zmluva o dielo | divad.predstavenie Angelina - Silver akad. | 400,00 € | 28.9.2014

17/2014 | Sandra Štěpaníková, Poprad | Zmluva o dielo | účasť na projekte Silver akademia 2014 | 125,00 € | 22.9.2014

18/2014 | Anna Húsková, Poprad | Zmluva o dielo | účasť na projekte Silver akademia 2014 | 280,00 € | 22.9.2014

19/2014 | Sandra Štěpaníková, Poprad | Zmluva o dielo | lektorovanie kurzov kresby TG | 125,00 € | 30.9.2014

20/2014 | Jaroslav Grochola, Kežmarok | Zmluva o dielo | prednáška Neskorogotické umenie v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku | 60,00 € | 22.9.2014

21/2014 | Jitka Haaková, T. Lomnica | Zmluva o dielo | členstvo v nákupnej komisii | 30,00 € | 18.11.2014

22/2014 | Dáša Uharčeková Pavúková | Zmluva o dielo | členstvo v nákupnej komisii | 30,00 € | 18.11.2014

23/2014 | Dalibor Mikulík, St.Ľubovňa | Zmluva o dielo | členstvo v nákupnej komisii | 30,00 € | 18.11.2014

24/2014 | Kiss Szemán Zsófia, Blava | Zmluva o dielo | preklad z maďarčiny - F. Katona kniha | 400,00 € | 18.11.2014

25/2014 | Anna Húsková, Poprad | Zmluva o dielo | príprava, inšt. výstavy F. Katona | 455,00 € | 5.12.2014

26/2014 | Kiss Szemán Zsófia, Blava | Zmluva o dielo | príprava a pomoc pri inštalácii výstavy F. Katonu | 250,00 € | 12.12.2014

27/2014 | Juraj Liberda, Michalovce | Zmluva o dielo | hud.produkcia vernisáž F. Katona | 350,00 € | 12.12.2014

1/2014 | Alfonz Budzík, Poprad | Kúpna zmluva | nákup um.diela J. Olexu - Jastrabia veža nad Zeleným plesom | 250,00 € | 8.12.2014

 30745288   |  DIGI SLOVAKIA, sro,  Bratislava   |  Zml.o poskyt.verej.služ.   |  elektronická komunikácia pre Služ-satelitnej TV   |  9,60 €/mes.   |  12.11.2014

 


 

Zmluvy 2013

01/2013 | V. Ostrihoňová, Bratislava | Zmluva o dielo | anglický preklad 8 strán | 128,00 € | 02.01.13
02/2013 | T. Novotná, Stará Lesná | Zmluva o dielo | hud.vystúpenie: Andrej Doboš | 100,00 € | 08.03.13
03/2013 | T. Novotná, Stará Lesná | Zmluva o dielo | hud.vystúpenie: Návrat k prameňom | 100,00 € | 24.03.13
04/2013 | PhDr. J.Vranka, Bratislava | Zmluva o dielo | prednáška: Jozef Murgaš | 60,00 € | 02.04.13
05/2013 | Mgr. Soňa Sadílková, BA | Zmluva o dielo | real.výstavy:Maľovaná krajina | 100,00 € 01.03.13
06/2013 | Prof. PhDr. Eva kapsová | Zmluva o dielo | prípr.publikácie-Ohlas a odkaz | 200,00 € 
07/2013 | Mgr. Valéria Marákyová, Most | Zmluva o dielo | príprava programu-Ohlas a odkaz | 150,00 € 
08/2013 | Mgr.art. Robert Kočan, PP | Zmluva o dielo | fotografovanie-Kalvária | 500,00 € 
09/2013 | Peter Trembáč, Poprad | Zmluva o dielo | workshop-Silver academy | 100,00 € 
10/2013 | Zuzana G.Rudavská, BA | Zmluva o dielo | príprava katalógu-Ohlas a odkaz | 400,00 € 
11/2013 | V. Ostrihoňová, Bratislava | Zmluva o dielo | preklady do kat.-Ohlas a odkaz | 300,00 € 
12/2013 | I.Zajacová, Bratislava | Zmluva o dielo | kult.vystúpenie-Ohlas a odkaz | 200,00 € 
13/2013 | Mgr. Nadežda Sičáková, Svidník | Zmluva o dielo | kult.vystúpenie-Ohlas a odkaz | 300,00 € 


 

Zmluvy 2012

1/2012 PhDr. Beskid Vladimír Zmluva o dielo Kompozícia vystavy 200,00 EUR 02.01.12
01/2012-EduMEMA Mgr. Andrej Šuba, PhD Zmluva o dielo spolupraca pri projekte EduMEMA 900,00 EUR 10.01.12
2/2012 Buranovský Daniel Zmluva o dielo Umelecké vystúpenie 500,00 EUR 24.01.12
3/2012 Babjak Martin Zmluva o dielo Umelecké vystúpenie 500,00 EUR 24.01.12
4/2012 Šifrová Michaela Zmluva o dielo Umelecké vystúpenie 300,00 EUR 24.01.12
Smlouva o pronájmu Schott Music GmbH Smlouva o pronájmu not. mat. prenájom notového materialu 4200 Kč+DPH+poštovné 17.02.12
39/2012 PRESENT, s.r.o. Zmluva o prenájme inf.plôch prenájom infor. plôch 600x850 mm 474,60 EUR 27.02.12 
1 | Richard Horčík | Zmluva o poskytovaní služieb | zabezpečenie odborných kurzov | 1800 EUR | 01.04.12
1/2012-KHJ | Štátna filharmónia Košice | Zmluva o spolupráci | realizácia podujatia edu MEMA | 1300 | 22.03.12
| Jana Tomašková | koprodukční zmluva | koprodukcia výstavy Talking At You | 600 | 04.04.12
3/2012 | MINAR SINAR | Convention | | 14531 | 05.04.12
4/2012 | Sergio Azzolini | Contract | | 2484 | 05.04.12
SLO10012GR041 | Embassy of the U.S.A. | Grantová zmluva | Zabezpečenie výstavy SHALOM | 2 283,00 € | 05.04.12
21-571 | Union poisťovňa,Bratislava | Poistenie zásielky | Poistenie zahraničnej prepravy | 228,00 € | 19.03.12
21-572 | Union poisťovňa,Bratislava | Poistenie zásielky | Poistenie zahraničnej prepravy | 180,00 € | 03.04.12
01/2012 | Jana Tomašková | Koprodukčná zmluva | Kopr.výst.Talking At You-Shalom | 600,00 € | 04.04.12
05/2012 | Mgr.Mário Karas,Poprad | Zmluva o dielo | Umelecké vystúpenie:Obraskovo | 80,00 € | 16.02.12
06/2012 | Ing.Tomáš Hulka,Poprad | Zmluva o dielo | Umelecke vystupenie:Obraskovo | 80,00 € | 16.02.12
07/2012 | Fedor Frešo,Bratislava | Zmluva o dielo | Umelec.vystúpenie:Hry s umením | 500,00 € | 12.04.12
08/2012 | PhDr. Beskid Vladimír | Zmluva o dielo | Lektorské prednášky | 300,00 € | 16.02.12
09/2012 | PaedDr.Mariana Sabaková | Zmluva o dielo | Zrealizovanie koncertu | 100,00 € | 18.05.12
10/2012 | Mgr.Mário Karas,Poprad | Zmluva o dielo | Umelecké vystúpenie | 100,00 € | 28.09.12
11/2012 | Matúš Ondrušek,Poprad | Zmluva o dielo | Propagácia výstavy | 105,00 € | 04.06.12
12/2012 | Martina Minariková,D.Králove | Zmluva o dielo | Príprava výstavy šperkov | 150,00 € | 27.06.12
13/2012 | Henrich Tóth,Bernolákovo | Zmluva o dielo | Vernisážový koncert | 800,00 € | 27.06.12
14/2012 | Mgr.Matúš Ondrušek,PP | Zmluva o dielo | Propagácia výstavy | 105,00 € | 10.04.12
15/2012 | Mgr.Matúš Ondrušek,PP | Zmluva o dielo | Zhotovenie filmu-Zoričák | 550,00 € | 10.06.12
16/2012 | Imamaculata,V.Ružbachy | Zmluva o dielo | Čistenie travert.plastík | 6 300,00 € | 20.6.2012
17/2012 | Daniel Buranovský, BA | Zmluva o dielo | Umelecké vystúpenie | 800,00 € | 20.7.2012
18/2012 | Babjak Martin,BA | Zmluva o dielo | Umelecké vystúpenie | 800,00 € | 20.7.2012
19/2012 | Kružliaková Terézia, BA | Zmluva o dielo | Umelecké vystúpenie | 800,00 € | 20.7.2012
20/2012 | Veronika Ostrihoňová | Zmluva o dielo | Anglický preklad | 215,00 € | 2.10.2012
022012 | Pulzar,s.r.o | Zmluva o dielo | Oprava časti fasády | 9 477,47 € | 6.7.2012
21/2012 | Daniel Brunovský, BA | Zmluva o dielo | Prednášky-Silver | 200,00 € | 18.10.2012
22/2012 | Mgr.Art.Eva končeková, KK | Zmluva o dielo | Prednáška, kurz maľby-Silver | 50,00 € | 9.11.2012
23/2012 | Peter Smik, Hôrka-Ondrej | Zmluva o dielo | Prednáška, kurz keramiky-Silver | 80,00 € | 8.12.2012
24/2012 | Peter Trembáč, Poprad | Zmluva o dielo | Prednáška, kurz maľby-Silver | 50,00 € | 10.11.2012
25/2012 | Marián Hennel, Letanovce | Zmluva o dielo | Prednáška, kurz kresby-Silver | 50,00 € | 22.11.2012
26/2012 | Jitka Haaková,T.Lomnica | Zmluva o dielo | Prednáška-Vedutová tradí.na Spiši | 50,00 € | 5.11.2012
 

Zmluvy 2011

Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy

1/2011 | Marián Zázrivý | Zmluva o dielo | Umelecké vystúpenie | 250,00 EUR | 27.05.11 | nestanovený
2/2011 | PhDr. Jarmila Kováčová | Zmluva o dielo | Príprava výstavy umelcov Trienále umenia knihy Martin | 100,00 EUR | 07.06.11 | nestanovený
1/2011, EduMEMA | Anna Hrindová | Convention No.1 | súhlas s preplacaním | 7520,81 EUR | 11.07.11 | nestanovený
01/2011, EduMEMA | Mgr. Andrea Serečinová | Zmluva o dielo | inter.stranky EduMEMA | 1000 EUR | 11.07.11 | 31.05.11
02/2011, EduMEMA | Mgr. Andrej Šuba, PhD | Zmluva o dielo | dramat.zámer EduMEMA | 800 EUR | 11.07.11 | 02.04.12
3/2011 | RNDr. Mlynárčik Emil | Zmluva o dielo | Úprava panelov, paspartovanie diel, príprava stálej expozície TG | 500,00 EUR | 08.08.11 | nestanovený
4/2011 | Martin Jurza | Zmluva o dielo | Skenovanie diel | 250,00 EUR | 05.09.11 | nestanovený
5/2011 | Marek Janičík | Zmluva o dielo | Fotenie diel | 250,00 EUR | 05.09.11 | nestanovený
            | Yan Zoritchak | kúpna zmluva | umelecké dielo | 5950 EUR | 03.11.11 | nestanovený
6/2011 | Mgr. Marta Hrebíčková | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár sympózia | 100,00 EUR | 20.10.11 | nestanovený
             | Autonova, s.r.o. Kúpná zmluva motor. vozidlo HYUNDAI 10699 EUR 27.10.11 nestanovený
7/2011 | Ivan Köhler | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár sympózia | 500,00 EUR | 02.11.11 | nestanovený
8/2011 | Mgr. Art. Marek Ryboň | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár sympózia | 500,00 EUR | 02.11.11 | nestanovený
9/2011 | Juraj Poliak | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár sympózia | 500,00 EUR | 02.11.11 | nestanovený
10/2011 | Mgr. Mazúr Milan | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár sympózia | 150,00 EUR | 02.11.11 | nestanovený
11/2011 | Marián Marko | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár divadelného predstavenia | 100,00 EUR | 07.11.11 | nestanovený
12/2011 | Andrej Kalinka | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár Bábkového divadla Žilina | 200,00 EUR | 10.11.11 | nestanovený
13/2011 | Ing. Ján Demko | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár Bábkového divadla Žilina | 80,00 EUR | 10.11.11 | nestanovený
14/2011 | Juríčková Barbora | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár Bábkového divadla Žilina | 80,00 EUR | 10.11.11 | nestanovený
15/2011 | Mgr. Art. Barbora Paliková | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár Bábkového divadla Žilina | 80,00 EUR | 10.11.11 | nestanovený
16/2011 | Mgr. Art. Anna Čitbajová | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár Bábkového divadla Žilina | 80,00 EUR | 10.11.11 | nestanovený
17/2011 | Jana Eliášová | Zmluva o dielo | Účastnícky honorár Bábkového divadla Žilina | 80,00 EUR | 10.11.11 | nestanovený
18/2011 | Emília Zimková | Zmluva o dielo | Umelecké vystúpenie | 400,00 EUR | 09.11.11 | nestanovený
03/2011 | Terézia Hlaváčiková | Zmluva o dielo | preklad textov EduMEMA | 70 EUR | 18.11.11 | nestanovený
19/2011 | Eduard Grečner | Zmluva o dielo | Beseda – Večer Eduarda Grečnera | 100,00 EUR | 23.11.11 | nestanovený
20/2011 | Peter Dimitrov | Zmluva o dielo | Beseda – Večer Petra Dimitrova | 160,00 EUR | 05.12.11 | nestanovený
21/2011 | Mgr. Art. Róbert Kočan | Zmluva o dielo | Fotodokumnetácia projektu Factory Art | 500,00 EUR | 06.12.11 | nestanovený
22/2011 | Juraj Beráts | Zmluva o dielo | Koncert VENI ensemble | 220,00 EUR | 24.11.11 | nestanovený
1/2011, EduMEMA | Košice-Eur.hlavné mesto kul. | Zmluva o spolupráci | vzájomná spolupráca zmluvných strán | 43 225 EUR | 15.12.2011 | 28.2.2013

 

 


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka