Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vybrané diela reštaurované v TG 2000 – 2008:

Tatranská galéria v priebehu ostatných rokov odborne zreštaurovala viacero významných diel.

Vybrané diela reštaurované v TG 2000 – 2008:


1. Alegória jari
(portrét dámy v klobúku), olej na plátne, 1780 – 1800, 69,5 x 47 cm
2. Alegória leta
(portrét dámy s kosákom a klasmi), olej na plátne, 1780 – 1800, 70,5 x 46 cm
3. Alegória jesene
(portrét dámy s košíkom), olej na plátne, 1780 – 1800, 70,5 x 47 cm
4. Alegória zimy
(portrét dámy v peleríne), olej na plátne, 1780 – 180
0, 69,5 x 46,5 cm

Autor: Stredoeurópsky maliar druhej polovice 18. storočia

Popis obrazov:
1. Obraz Alegória jari predstavuje sediacu polfigúru dámy v dobovom oblečení so slameným klobúkom so svetločervenou stuhou. Ľavou rukou sa podopiera na operadle, v rukách drží venček z kvetov. Farebné ladenie obrazu je držané v tmavomodrej tónine, s akcentami bielej a svetločervenej. K tomu je farebne prispôsobený dobový rám v modrobielom mramorovaní so zlátenými vnútornými aj vonkajšími okrajmi.
2. Obraz Alegória leta predstavuje dáma držiaca v rukách dva zväzky obilia a kosák. Na hlave má veniec z obilných klasov, kvetov čakanky a vlčieho maku.
3. Obraz Alegória jesene predstavuje dámu v červenom oblečení, s košíkom ovocia. V pozadí sú viditeľné konáriky viniča.
4. Obraz Alegória zimy predstavuje dámu s pelerínou. Obraz je komponovaný do klesajúcej diagonály, v modrohnedých tónoch.

Pôvodný stav umeleckého diela:Obraz bol pokrytý silnou vrstvou polomatného laku, mierne žltohnedého odtieňa. Na jeho povrchu bol bežný typ nečistôt. Vrstva je súvislá, len na pastóznych častiach maľby je nerovnomerná.
Maľba bola nanášaná v tenkej vrstve, na pozadí ledva prekrýva bolusový podklad. Mierne pastózna je v miestach, kde je použitá beloba. Volániky a kvety sú robené technikou vysvetľovania. Maľba bola na niektorých miestach vypadnutá, na pozadí na mnohých miestach presvitá podklad. Podkladová vrstva Je typická pre barok strednej Európy – bolusový podklad vo veľmi tenkej vrstve.
Plátno je ľanové, husto tkané, nite osnovy aj útku tenké, dobrej kvality. Plátno je prichytené na podráme len sčasti, je zvlnené, na niektorých miestach mierne poprelamované aj s maľbou.
Podrám je drevený, neprimerane tenký, bez úkosu, drevo sprhnuté, páchne po plesniach. Plátno bolo pôvodne uchytené o podrám drevenými kolíčkami, v súčasnosti je už tento systém nefunkčný a plátno je provizórne uchytené medzi rám a podrám.
Rám je pôvodný, drevený, bez podkladu, s mramorovaním olejovou farbou v modro-zeleno-bielych odtieňoch. Vnútorné aj vonkajšie strany rámu boli pôvodne vyzlátené.
V súčasnosti sú natrené hrubou vrstvou zlátenky, stmavnutej do tmavohnedého odtieňa. Celý rám bol v minulosti natrený fermežou, ktorá časom zhnedla. Rám je na mnohých miestach mechanicky poškodený. Na dolnej lište je stečený vosk zo sviečky.

 

 

   


 

 

 

 

Návrh na reštaurovanie:
Obrazy sňať z rámu, upevniť uvoľnenú farebnú vrstvu, maľbu očistiť od špiny, odstrániť lakovú vrstvu, nalisovať obraz na nové plátno, natiahnuť ho na nový podrám, vytmeliť chýbajúce časti maľby a vyretušovať. Obraz chrániť záverečným lakom.
Na pôvodnom maľovanom ráme odstrániť zažltnutý lak, vytmeliť chýbajúce časti drevnej hmoty, vyretušovať a nalakovať záverečným lakom.Postup reštaurovania:
– obraz bol vybraný z rámu a očistený od hrubých nečistôt
– plátno sňaté z podrámu
– obraz očistený od bežných nečistôt
– vyhotovené sondy na čistenie od stmavnutej lakovej vrstvy
– odstránenie stmavnutej lakovej vrstvy
– očistenie zadnej strany plátna
– nalisovanie obrazu na nové plátno (rentoilage)
– napnutie plátna na nový podrám
– vytmelenie vypadnutých častí maľby
– začistenie tmelov do roviny
– nalakovanie obrazu tenkou vrstvou laku
– farebné scelenie nápodobivou retušou
– lakovanie obrazu
– odstraňovanie fermežového náteru z povrchu rámu
– odstraňovanie imitácie zlatého náteru z povrchu rámu
– tmelenie chýbajúcich častí dreva na ráme
– začisťovanie tmelov
– farebné scelenie
– rekonštrukcia pôvodného zlátenia
– konzervovanie a lakovanie rámu
– vloženie obrazu do rámu

   

 

Súčasný stav po reštaurovaní:
Návrh na reštaurovanie a jeho pstup boli v úplnosti realizované, čím dielo nadobudlo pôvodné výtvarné kvality a hodnotný výraz.

Diela reštauroval:
Ján Hrnčiarik
Narodil sa 3. 5.1957 v Liptovskom Mikuláši.
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1981 – 1987), reštaurovanie maľby – Doc. M. Rašla, Doc. I. Meszárošová.
V rokoch 1987 – 2002 pôsobil ako reštaurátor v galérii Petra M. Bohúňa, neskôr ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
V súčasnosti pracuje v slobodnom povolaní.
Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje najmä maľbe a fotografii, v menšej miere aj plastike a kresbe. Zaujíma sa o dejiny výtvarného umenia, ale i o dejiny umenia, estetiky a filozofie všeobecne. Venuje sa tiež kultúre stredného a ďalekého východu. Jeho voľnú tvorbu ovplyvňujú technologické skúsenosti, ktoré získal ako reštaurátor a chemik.
V tvorbe sa inšpiruje prírodou a vytvára diela pôsobiace abstraktne, ale v skutočnosti majú reálny základ. Zameriava a inšpiruje sa štruktúrami povrchov prírodných objektov. Diela, ktoré vytvára nie sú maľbami, ale skôr sochárskymi reliéfmi, alebo kolážami. Dôraz kladie na kompozíciu. Zameriava sa na vnútorné danosti materiálov, ich chemické a fyzikálne vlastnosti.
V neskorších obdobiach do obrazov pridáva vo väčšej miere farbu a intenzívnejšie sa venuje fotografii; snaží sa ňou zachytiť štruktúry povrchov meniaceho sa skupenstva. Koncom 90. rokov sa vracia k minimalistickému riešeniu plochy s obmedzením farby.
Hrnčiarik je typom umelca s racionálnym myslením, ktorý kladie dôraz na kompozíciu.

Individuálne výstavy:
1997 – Galéria P. M. Bohúňa, L. Mikuláš
1998 – Centre Bonlieu, Annecy, France
2007 – Galéria P. M. Bohúňa, L. Mikuláš
2007 – Galerie výtvarného umění, Hodonín


 

Reštaurované diela:

1. Eugen Wallachy, Portrét matky, olej na plátne, 1890, 74 x 56 cm
2. Eugen Wallachy, Portrét otca, olej na plátne, 1890, 74 x 56 cm

Autor:
Eugen Wallachy
Narodil sa 1. 1. 1855 v Spišskej Sobote.
Maliar, autor vedút, predchodcov prvých pohľadníc spod Tatier, osobitne zo Spišskej Soboty. V rodnom mestečku prežil celý svoj život a tu aj 31. 12. 1924 zomrel. Jeho veduty a architektonické objekty so zmyslom pre detail sú cenným pamiatkárskym dokumentom.

Popis obrazov:
Obrazy sú namaľované technikou olejomaľby na plátne. Rám je bez profilácie. Maľby sú ladené v tmavých tónoch. Prvý obraz zobrazuje portrét starej ženy s čiernymi čipkovanými šatami a čepcom na hlave a na druhom je portrét starého muža so sivou bradou v čiernom obleku s čiernym motýlikom.
Pôvodný stav umeleckého diela:
Obraz bol prekrytý vrstvou starého laku a plátno zvlnené. Vykonali sa dve sondy v oblasti inkarnátu a šiat, ktoré ukázali lokálne premaľby.

Metódy skúmania:
– pozorovanie pri dennom svetle
– pozorovanie pri bočnom osvetlení
– pozorovanie pri UV žiarení a vyhodnotenie lakovej vrstvy
a prípadných premalieb
– sondážny prieskum za účelom určenia metód odstraňovania depozitu, zdeštruovaného laku, prípadných premalieb
a iných sekundárnych nevhodných zásahov.

Reštaurátorský prieskum:
– vizuálna prehliadka diela:
Obraz je prekrytý starou vrstvou starého laku. Maľba nie je skrakelovaná a to z dôvodu prekrytia krakelov sekundárnou farebnou vrstvou. Plátno je zvlnené.
– ozorovanie pri luminiscencii preukázalo prítomnosť starého laku a premalieb a to v oblasti inkarnátu, šiat a pozadia
– sondáž v lakovej a farebnej vrstve:
Boli vykonané 2 sondy. V oblasti inkarnátu a šiat. Sondy preukázali lokálne premaľby.

Návrh na reštaurovanie
– odstránenie nevhodných sekundárnych papierových doplnkov
– sňatie plátna spod rámu
– spevnenie farebnej vrstvy
– očistenie od depozitu a starého laku
– odstránenie premaľby
– napustenie zadnej strany plátna náterom BEVY a následným lisovaním vo vákuovom lise
– napnutie na podrám
– izolácia damarovým lakom 1:8
– nápodobivá retuš
– záverečný lak

Súčasný stav reštaurovania:
Plátno bolo sňaté spod rámu, lokálne sa upevnila farebná vrstva 5% želatinou. Rozpúšťadlom sa odstránil starý lak a zadná strana plátna sa napustila syntetickou živicou. Obraz prešiel lisovaním vo vákuovom lise, vytmelili sa úbytky farebnej vrstvy kriedovým tmelom, vyhotovila sa profilácia podrámu. Plátno bolo napnuté na podrám. Došlo k izolácii damarovým lakom a k vyhotoveniu nápodobivej retuši. Nakoniec sa naniesol záverečný lak.

Diela reštauroval:
Pavol Pokorný
Narodil sa 20. 4. 1974 v Kežmarku. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1995 – 2001), reštaurovanie maľby – Doc. Plekanec. Po pôsobení v Poprade žije a tvorí vo Waršave v Poľsku.
Reštaurovanie diel bolo realizované s prispením Ministerstva kultúry SR
 


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka