Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ferdinand Katona

katalóg k výstave
Ferdinand Katona/Katona Nándor (1864 – 1932) 
A. Ondrušeková K. Jaššáková 
28. 6. – 18. 9. 2004 
Výstavná sieň TG, Poprad

FERDINAND KATONA
1864 – 1932

(šitá väzba, vydané 2004)
cena 8,00 €
vypredané

 

na obálke | O — 202 | Skorá jar v Belanských Tatrách, 1890 — 1910, olej, plátno, 22,5 x 33,5 cm, TG Poprad

Ferdinand Katona v ateliéri na Agátovej ulici v Budapešti

 


 

ZOZNAM REPRODUKOVANÝCH DlEL FERDINANDA KATONU

O — 353 | 1 | Vlastná podobizeň, 1885 — 1890, olej, plátno, 47,5 x 30,8 cm, VSG Košice
……...… | 2 | Slovenský pastier, 1901, ceruza, reprodukované z časopisu AFiataIok, Budapešť, 1906

 


K — 394 | 3 | Spišská Stará Ves, 1890 — 1900, ceruza, kartón, 30 x 41,3 cm, TG Poprad


K — 339 | 4 | Zo Spišskej Belej, 1922, ceruza, papier, 29 x 42 cm, VSG Košice
K — 401 | 5 | Kompozičné náčrty krajIn, 1890 — 1900, ceruza, papier, 14,8 x 23 cm, TG Poprad
 


| | 6 | Harfleurben, Nomandia, 1892, perokresba, reprodukované z časopisu A Fiatalok, Budapešť, 190610649/1959 | 9 | Ladislav Mednyánszky, Maďarská národná galéria, centrálny katalóg

 


K — 401 | 7 | Kompozičné náčrty krajIn, 1890 — 1900, ceruza, papier, 14,8 x 23 cm, TG Poprad
K — 384 | 8 | Pil ohni, 1880 — 1890, ceruza, papier, 32 x 24 cm, TG Poprad


 


K — 359/VC 20 | 10 | Skice a štúdie I., kresba uhlom, akvarel, papier, 15,4 x 21,5 cm, VSG Košice
K — 377 | 11 | Portrét muža s bradou, 1910 — 1930, tuš, kartón, 21,7 x 17,8 cm, TG Poprad

 


K — 403 | 12 | Krajina s listnatým lesom, 1890 — 1900, ceruza, papier, 48,5 x 65,5 cm, TG Poprad
K — 302 | 13 | Krajina s listnatými stromami, 1890 — 1900, uhoľ, papier, 47 x 60,5 cm, TG Poprad

 


K — 344 | 14 | Mužský akt s bremenom odzadu, 1886, ceruza, papier, 27.5 x 17,8 cm, TG Poprad
K — 392 | 15 | Krajinársky náčrt, 1890 — 1900, ceruza, kartón, 41 x 30,5 cm, TG Poprad


 

K — 388 | 16 | Pri rieke, 1890 — 1900, tuš, kartón, 33,5 x 46,8 cm, TG Poprad
K — 331 | 17 | Podobizeň Michala Kačicu, 1885 — 1890, ceruza, papier, 44,9 x 31,7 cm, TG Poprad


K — 389 | 18 | Lesný interiér, 1907, ceruza, kartón, TG Poprad
K — 398 | 19 | Krajina s váhovou studňou, 1900 — 1910, tuš, ceruza, papier, 22,8 x 29,7 cm, TG Poprad

K — 380 | 20 | Ležiaci ženský akt, 1885, ceruza, papier, 31,7 x 45,3 cm, TG Poprad
K — 362 | 21 | Mužský akt, 1886, rudka, ceruza, papier, 31,6 x 46,1 cm, TG Poprad

 

 

K — 362 | 22 | Ženský akt, 1886, rudka, ceruza, papier, 31,6 x 46,1 cm, TG Poprad
K — 359 | 23 | Stojaci mužský akt odzadu II., 1886, rudka, ceruza, papier, 44,8 x 31,5 cm, TG Poprad

 

K — 329 | 24 | Mužský akt, 1886, ceruza, kartón, 40,5 x 28 cm, TG Poprad
K — 378 | 25 | Ženský akt so zdvihnutými rukami. 1886, ceruza, kartón, 40,7 x 27,8 cm, TG Poprad

 

K — 369 | 26 | Dve štúdie sediaceho ženského aktu, 1885, ceruza, papier, 24,2 x 32 cm, TG Poprad
K — 365 | 27 | Mužský akty pohybe, 1887, ceruza, kartón., 28,6 x 40,1 cm, TG Poprad

 

K — 343 | 28 | Mužský akts bremenom, 1886, ceruza, papier, 27,5 x 17,7 cm, TG Poprad
K — 343 | 29 | Mužský akt s bremenom odzadu, 1886, rudka, papier, 27,5 x 17,7 cm, TG Poprad

 

K — 346 | 30 | Ležiaci mužský akt odzadu l., 1886, krieda, ceruza, papier, 17,7 x 27,4 cm, TG Poprad
K — 348 | 31 | Ležiad mužskýaktodzadu II., 1886, ceruza, papier, 17,8 x 27,7 cm, TG Poprad


 

K — 367 | 32 | Chlapčenský akt, 1884, rudka, uhoľ, papier, 43 x 27,2 cm, TG Poprad
K — 368 | 33 | Chlapčenský akt II., 1884, rudka, uhoľ, papier, 42 x 28,2 cm, TG Poprad

 

K — 357 | 34 | Sediaci mužskýaktsozdvihnutou rukou, 1886, rudka, papier, 44 x 31,2 cm, TG Poprad
K — 349 | 35 | Ležiaci mužský akt odzadu III., 1886, krieda, ceruza, papier, 31 x 47,8 cm, TG Poprad

 

 

K — 359/VC 18 | 36 | Skice a štúdie L, kresba uhíom, akvarel, papier, 15.4 x 21,5 cm, VSG Košice
K — 359/VO 38 | 37 | Skice a štúdie l., kresba uhíom, akvarel, papier, 15,4 x 21,5 cm, VSG Košice

 

K — 924 | 38 | Ležiaca žena, 1910 — 1915, ceruza, papier, 44 x 59,5 cm, VSG Košice

 

K — 340 | 39 | Mužský akt odzadu l., 1885, krieda, ceruza, papier 30 x 19,4 cm, TG Poprad
K — 351 | 40 | Ženský akt, 1884 — 1887rudka, papier, 31,4 x 22,5 cm, TG Poprad

 

K — 374 | 41 | Ženský akt, mužský poloakt. 1884 — 1887, ceruza, papier, 48,3 x 28,9 cm, TG Poprad
K — 376 | 42 | Mužský polakt, 1884 — 1887, uhoľ, papier, 49,7 x 32 5 cm, TG Poprad

 

 

K — 386 | 43 | Strážky, 1880 — 1890, akvarel, kartón, 28 x 39,5 cm, TG Poprad
K — 390 | 44 | Zvonica v Strážkach, 1880 — 1884, akvarel, kartón, 28 x 39,4 cm, TG Poprad

 

 

O — 489 | 45 | Na paši, 1895 — 1910, olej, drevo, 25 x 33 cm, TG Poprad
K — 399 | 46 | Na paši, 1890 — 1910, ceruza, kartón, 43,4 x 33 cm, TG Poprad


 

O — 985 | 47 | Pri potoku, 1894 — 1925, olej, plátno, 42 x 26,8 cm, VSG Košice
O — 1500 | 48 | Odpočívajúci, olej, plátno, 40,5 x 27,5 cm, VSG Košice.

 

O — 1080 | 49 | Krajina s poľnou cestou, 1916, olej, plátno, 27,7 x 42 cm, VSG Košice
O — 2201 | 50 | Krajinka, olej, plátno, 45 x 29,5 cm, VSG Košice

 

O — 761 | 51 | Horská krajina s potokom, 1900, olej, drevo, 53 x 36 cm, GPMB Liptovský Mikuláš
O — 79 | 52 | Vysoké Tatry, zač. 20. stor., olej, preglejka, 35 x 24,5 cm, TG Poprad

 

O — 553 | 53 | Tatranský motIv, 1890 — 1910, olej, plátno, 40 x 24 cm, TG Poprad
M — 8276 | 54 | Tatranská krajina, olej, plátno, 41 x 56 cm, SNM — Spišské múzeum Levoča

 

O — 97 | 55 | Tatry, začiatok 20. stor., olej, preglejka, 24,5 x 35,5 cm, TG Poprad
M — 316 | 56 | PohFad na Vysoké Tatry, olej, 33 x 46 cm, OUS, Spišská Nová Ves

 

O — 1119 | 57 | Krajina s riekou, olej, preglejka, 29,5 x 40 cm, VSG Košice
O — 202 | 58 | Skorájar v Belanských Tatrách, 1890 — 1910, olej, plátno, 22,5 x 33,5 cm, TG Poprad

 

O — 984 | 59 | Krajinka, 1893 — 1930, lepenka, olej, 36 x 48,5 cm, VSG Košice
M — 347 | 60 | Pohľad na Vysoké Tatry, olej, 57 x 71 cm, OtiS, Spišská Nová Ves

 


O — 1034 | 61 | Zimná krajina, 1929, olej, lepenka, 67 x 76 cm, GPMB Liptovský Mikuláš
O — 105 | 62 | Zimný kraj pri Javorine, 1890 — 1900, olej, preglejka, 34 x 51,5 cm, TG Poprad


 

O — 81 | 63 | Ždiar v zime, prvá tretina 20. stor., olej, preglejka, 31 x 45 cm, TG Poprad
O — 618 | 64 | Západ Slnka v zime, 1917, olej, plátno, 63 x 77 cm, VSG Košice

 

O — 541 | 65 | Tatranský motiv s mesiacom, okolo 1900, olej, plátno, 78,5 x 107 cm, TG Poprad
MK — 10269 | 66 | Mesačná noc, olej, drevo, Múzeum Kežmarok

 

54.396 | 67 | Potoky v horskej krajine, olej, plátno, 39 x 51 cm, MNG Budapešť
O — 2543 | 68 | Jesenná krajina, olej, plátno, 32 x 42 cm, VSG Košice

 

O — 82 | 69 | Belanské Tatry, Prvá tretina 20. stor., olej, lepenka, 30 X 45,5 cm, TG Poprad
O — 558 | 70 | Lomnický štít, 1900 — 1925, olej, preglejka, 26,5 x 35,5 cm, TG Poprad

 

SM — 8275 | 71 | Tatry, olej, preglejka, 62,5 x 44 cm, SNM — Spišské múzeum Levoča
O — 96 | 72 | Jar v Tatrách, 1927, olej, preglejka, 38 x 52 cm, TG Poprad

 

O — 560 | 73 | Podtatranská krajina, 1900 — 1925, olej, preglejka, 22, 5 x 37 cm, TG Poprad
O — 154 | 74 | Motívzo Ždiaru, 1906, olej, plátno, 34 X 48 cm, TG Poprad

 

     | 75 | Údolie v Pieninách, olej, plátno, 32 x 43 cm, súkromný majetok
     | 76 | Zima v tatrách, akvarel, kartón, 34 x 48 cm, súkromný majetok

 

     | 77 | Zimná krajina, olej, plátno, 20 x 45 cm, súkromná majetok — Pavol Kvas
82.55.T | 78 | Brehy rieky, olej, preglejka, 29,7 x 44,5 cm, MNG Budapešť

 

O — 695 | 79 | Jesenné odpoludnie, 1920, olej, drevo, 24 x 35 cm, GPMB Liptovský Mikuláš
M — 622 | 80 | Krajina, olej, preglejka, 28,5 x 43 cm, GUS, Spišská Nová Ves


 

 O — 386 | 81 | Stromy pri rieke, okolo 1900, olej. drevo, 41 x 22 cm, GPMB Liptovský Mikuláš
O — 838 | 82 | Krajina, 1932, olej, preglejka, 17 x 33 cm, GPMB Liptovský Mikuláš

 

O — 1011 | 83 | Pred búrkou, 1931, olej, lepenka, 47 x 75 cm, GPMB Liptovský Mikuláš
O — 1212 | 84 | Krajina, olej, preglejka, 32,5 x 50 cm, VSG Košice

 

O — 104 | 85 | Kraj s riekou, 1900 — 1910, olej, lepenka, 49 x 68,5 cm, TG Poprad
O — 1033 | 86 | Štúdia mračien, 1928, olej, lepenka, 29 x 41,5 cm, GPMB Liptovský Mikuláš

 

54.400 | 87 | Zimná krajina pri Dunaji, olej, kartón, 18,5 x 27,5 cm, MNG Budapešť
51.101 | 88 | Ostrihomská dunajská časť, olej, plátno, 21,5 x 30,5 cm, MNG Budapešť

 

MK — 10 215 | 89 | Tatry v hmle, olej, plátno, 65 x 87 cm, Múzeum Kežmarok
56.95.T | 90 | Holandský prístav, olej, preglejka, 16 x 32,5 cm, MNG Budapešť

 

54.404 | 91 | Časf amsterdamského prístavu, 1889, olej, plátno, 20,5 x 35 cm, MNG Budapešť
54.402 | 92 | Časť amsterdamského prístavu, olej, plátno, 31 x 41 cm, MNG Budapešť

 

O — 2958 | 93 | Rotterdam, 1920, olej, preglejka, 16,3 x 33 cm, VSG Košice
56.93.T | 94 | Veterný mlyn, olej, preglejka, 33,3 x 42 cm, MNG Budapešť

 

O — 928 | 95 | Pevnosť nad riekou, lepenka, olej, 30,7 x 47,7 cm, VSG Košice
56. 312.T | 96 | Súmrak, olej, plátno, 30 x 52 cm, MNG Budapešť

 

54.406 | 97 | Večer na Balatone, olej, preglejka, 25,5 x 34 cm, MNG Budapešť
   | 98 | Zimná samota, olej, lepenka, 15 x 23 cm, súkromný majetok


 

Vydala Tatranská galéria Poprad
Autorka koncepcie Anna Ondrušeková
Autori textov Katarína Matušková, Ján Olejník, Anna Ondrušeková
Fotografie Zsuzsa Bokor, Karol Nowak, Anna Ondrušeková, archív TG, archív MNG
Grafická úprava Svetlana Justinianová
Tlač Tlačiareň Kežmarok
Náklad 1500 kusov
Prvé vydanie 2004
ISBN 80–88851–18–1


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka