Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty 2012

 


 

Podporené projekty Tatranskej galérie v roku 2012

V roku 2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo dotáciou osem projektov Tatranskej galérie v celkovej výške 78 350 €.

1. ObraSKovo nanovo, výška dotácie 6000 €
Časť dotácie bola použitá na výstavné projekty. V priebehu februára až apríla sa návštevníci mohli oboznámiť s výstavou prezentujúcou reprezentatívnu a retrospektívnu prehliadku súčasnej slovenskej maľby pod výstižným názvom ObraSKovo nanovo – súčasná slovenská maľba. Návštevníkom sa predstavili umelci slovenskej výtvarnej scény, od tých skorších ročníkov až po výtvarníkov mladej súčasnej generácie. K podujatiu bol vydaný podrobný katalóg predstavujúci vystavujúcich umelcov.

2. Poézia vesmíru v skle Jána Zoričáka, výška dotácie 2500 €
Počas letnej sezónny bola sprístupnená výstava Poézia vesmíru. Súčasťou projektu bola výstava svetoznámeho sklára Jána Zoričáka. Umelec svoje predstavy o vesmíre zachytil prostredníctvom sklenených plastík. Výstava bola doplnená o reálne vyobrazenie vesmíru, ktoré poskytla NASA, ESA a Astronomický ústav SAV. Výstava bola doplnená šperkárskou tvorbou Martiny Minárikovej. Výstupom projektu bol krátky videofilm venovaný tvorbe Jána Zoričáka a výstave Poézia vesmíru.

3. Rekonštrukcia fasády kultúrnej pamiatky Elektráreň parná a komín, výška dotácie 9000 €
Z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva bola a stále je jednou z hlavných priorít Tatranskej galérie rekonštrukcia budovy bývalej parnej elektrárne – kultúrnej pamiatky. V roku 2012 sa z pridelenej dotácie galérii podarilo dokončiť posledné časti fasády.

4. Hry s umením 2012 pro_Art_tech, výška dotácie 4000 €
Vďaka prideleným finančným prostriedkom sa galérii podarilo pripraviť už tradičný jarný projekt Hry s umením. Koncepcia podujatia bola založená na aktuálnych témach súčasnej reality ako digitálna technika, recyklácia, či inšpiratívne príklady využitia technického odpadu. Projekt tvorili tri výstavy, pričom hlavným ťahákom bolo výstava svetoznámeho newyorského umelca Tomasa Shaloma Neumana Talking at you (Amerika series). Druhú z výstav predstavovala kolekcia umeleckého šperku Annamarie Mikulik pod názvom material nature. Katedra úžitkového umenia VŠVU v Bratislave ukončila výstavný projekt svojimi absolventmi a pedagógmi. Výstupom projektu bola výstava a podrobne spracovaný katalóg.

5. Edu MEMA 2012, výška dotácie 31220 €
V roku 2012 sa Tatranská galéria aktívne zúčastnila medzinárodného projektu Edu MEMA. Edu MEMA 2012 ponúkla verejnosti mimoriadne zaujímavé koncertné podujatia, tanečné workshopy a kurz reportážnej fotografie Jana Šibíka.

6. Letná akadémia Silver, výška dotácie 3630 €
Tatranská galéria sa v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 rozhodla pre seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením zorganizovať Letnú akadémiu Silver. Podujatie ponúklo záujemcom viacero umeleckých aktivít vo forme besied, seminárov, workshopov a tiež ateliérovej a plenérovej tvorby. Výstupom projektu bola beseda s lektormi doplnená výstavou prác zúčastnených aktérov. V rámci podujatia bolo vyhotovené propagačné CD s fotografiami a popismi jednotlivých workshopov.

7. Vyšné Ružbachy – genius loci, výška dotácie 10000 €
V tomto roku sa v rámci projektu Vyšné Ružbachy – genius loci Tatranská galéria za pomoci MK SR a v spolupráci s EHMK Košice 2013 podujala zrevitalizovať Areál Medzinárodného sochárskeho sympózia a opätovne ho tak zapísať na kultúrnu mapu Slovenska. Súčasťou projektu konajúceho sa v júli tohto roka boli tiež reštaurátorské práce, ktoré prebiehali pod odborným dohľadom akademického sochára Štefana Kovaľa. Takmer dvojtýždňový projekt vyvrcholil slávnostným koncertom 21. júla za účasti popredných slovenských hudobníkov. Tatranská galéria vydala podrobný katalóg mapujúci celú históriu sympózia s dôkladnou fotodokumentáciou.

8. Factory Art 2012 architektúra – film – fotografia – tanec, výška dotácie 12000 €
Budova bývalej parnej elektrárne, ktorá bola postavená a spustená do prevádzky pred sto rokmi, v roku 1912, slúži na výstavné priestory Tatranskej galérie už 20 rokov. Tieto dve výročia sa Tatranská galéria rozhodla pripomenúť zorganizovaním multimediálneho projektu Factory Art. Tento ročník podujatia bol venovaný najmä architektúre, historickej ako i súčasnej. Hlavným lákadlom sa stala výstava svetoznámeho newyorského architekta Daniela Libeskinda. Ďalšie expozície predstavili popradské architektonické štúdio OSA atelier a fotografie pôvodnej, ako i z veľkej časti rekonštruovanej budovy parnej elektrárne. K podujatiu bol vydaný katalóg zachytávajúci históriu budovy parnej elektrárne, jej rekonštrukciu, zoznam výstav počas 20 rokov a obsahujúci texty 
a fotografie k výstavám Daniela Libeskinda a OSA atelieru.


 

fotogaléria - Podporené projekty 2012

EduMEMA 2012

EduMEMA 2012

EduMEMA 2012

EduMEMA 2012


 
 

Factory Art 2012

Factory Art 2012

Factory Art 2012

Factory Art 2012


 
 

Factory Art 2012

Hry s umením 2012

Hry s umením 2012

Hry s umením 2012


 
 

Hry s umením 2012

Hry s umením 2012

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012


 
 

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012


 
 

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012

Letná akadémia Silver 2012

ObraSKovo nanovo 2012


 
 

ObraSKovo nanovo 2012

ObraSKovo nanovo 2012

ObraSKovo nanovo 2012

ObraSKovo nanovo 2012

ObraSKovo nanovo 2012


 
 

Poézia vesmíru 012

Poézia vesmíru 012

Poézia vesmíru 012

Poézia vesmíru 012


 
 

Poézia vesmíru 012

Poézia vesmíru 012

Vyšné Ružbachy - genius loci 2012

Vyšné Ružbachy - genius loci 2012


 
 

Vyšné Ružbachy - genius loci 2012

Vyšné Ružbachy - genius loci 2012

Vyšné Ružbachy - genius loci 2012

Rekonštrukcia Elektrárne 2012


 
 

 
Položky 1-40 z 44

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka