Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Program podujati

Aktivity a podujatia pre stredné a základné školy
v roku 2018

TVORIVÉ DIELNE
Tatranská galéria v rámci svojej umelecko - edukatívnej činnosti ponúka pre ZŠ a SŠ tvorivé dielne zamerané na kontakt s umením, dielom, priestorom. Našim cieľom je sprostredkovať umenie a zážitok z neho priamo, nie sprostredkovane. Zároveň ponúkame programy, ktoré vychádzajú z koncepcie Štátneho vzdelávacieho programu sme SŠ ponúkli možnosť realizácie tvorivých dielní v priestoroch Tatranskej galérie. Tvorivé dielne sú spravidla viazané k aktuálnym výstavám v Tatranskej galérii. 

•    TVORIVÉ DIELNE K AKTÁLNYM VÝSTAVÁM
Tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám zamerané na rôzne výtvarné techniky (kresba, maľba, grafika, socha, textilný dizajn,)
        
•    TVORIVÉ DIELNE - Odkryté hodnoty app
Tvorivé dielne inšpirované vynovenou stálou expozíciou Tatranskej galérie v Poprade.130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov. Expozícia svojim obsahom a skladbou odzrkadľuje takmer 60 ročnú akvizičnú činnosť galérie.


•    NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
Tatranská galéria od roku 2013 organizuje jednu nedeľu v mesiaci podujatie nedeľné tvorivé dielne. Aj v roku 2018 sa vďaka pozitívnemu ohlasu budú v priestoroch TG organizovať tieto tvorivé dielne. Témy tvorivých dielní budú prispôsobené aktuálnym výstavám, ročnému obdobiu a sviatkom.


•    PREDNÁŠKY Z dejín umenia a kultúry Spiša
Tatranská galéria pripravila edukatívne podujatia pre SŠ z Popradu a širšieho okolia - cyklus odborných prednášok pod názvom „Z dejín umenia a kultúry Spiša“. Jeho zámerom je predstaviť jednotlivé kapitoly z dejín výtvarného umenia s dôrazom na región Spiša. Tieto prednášky budú prispôsobené študentom tak po stránke tematickej ako aj obsahovej. Prednášky budú za účasti renomovaných znalcov problematiky a výlučne odbornými pracovníkmi TG. Termín sme ustálili na prvý utorok v mesiaci v dopoludňajších hodinách (počas školského vyučovania), v prípade záujmu aj v popoludňajších hodinách. 


•    PREDNÁŠKY pre stredoškolákov
76. výročie odchodu prvého transportu zo Slovenska
23. 3. 2018 o 8.00
Prednáška: Židovský kódex a deportácie Židov zo Slovenska                        
Prednášajúci: Mgr. Matej Beránek, PhD.
SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi


76. výročie odchodu prvého transportu zo Slovenska
23. 3. 2018 o 12.00
Prednáška: Výpovede preživších                                                
Prednášajúci: Mgr. Matej Beránek, PhD.
SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi


76. výročie odchodu prvého transportu zo Slovenska
26. 3. 2018 o 9.30
Prednáška: Úteky z táborov smrti                                                
Prednášajúci: Mgr. Matej Beránek, PhD.
SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi


76. výročie odchodu prvého transportu zo Slovenska
26.3. 2018 o 13.00    
Prednáška: Deti a holokaust                                            
Prednášajúci: Mgr. Matej Beránek, PhD.
SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi


KULTÚRNE PODUJATIA
•    Premietanie dokumentárnych filmov:
Daniel Libeskind – najväčšia osobnosť súčasnej svetovej architektúry a urbanizmu
Kalvária na Peknú vyhliadku Starý Smokovec - časozberný dokument o sympóziách v Starom Smokovci
Ladislav Mednyánszky - maliar európskeho významu
Čas grimás - o živote a diele slávneho sochára Franza Xavera Messerschmidta


•    Premietanie dokumentárneho filmu Žiť na ceste smrti
76. výročie odchodu prvého transportu zo Slovenska
23 .3. 2018 o 10.00
Organizátori: Tatranská galéria v Poprade, SNM – Múzeum židovskej kultúry Bratislava


•    Noc múzeí a galérií 2018
19. 5. 2018 10.00 – 21.00


•    Kurzy kreslenia zamerané na základy kresby
2 vyučovacie hodiny – každý pondelok a utorok od 17.00


•    Deň detí
1. 6. 2018 9.00 – 17.00


•    Integrácia umením 2018
8. – 28. 10. 2018
Tatranská galéria v Poprade – Elektráreň zorganizuje umelecko-edukatívneho projekt, ktorého zámerom je uľahčiť znevýhodneným skupinám prístup ku kultúre prostredníctvom rôznych umeleckých a kultúrnych aktivít. Projekt má za úlohu osloviť hlavne ľudí žijúcich na území Spiša a podtatranského regiónu. Program, ktorý pripraví Tatranská galéria v Poprade pre účastníkov projektu bude zameraný hlavne na výtvarné umenie. Oslovení budú viacerí odborní lektori. Bude obsahovať dve časti a to teoretickú a praktickú. Účastníci sa zúčastnia na ateliérovej a plenérovej tvorbe. Oboznámia sa s výrobou rôznych umeleckých predmetov z viacerých materiálov. Cieľom projektu je integrovať občanov zo znevýhodnených skupín pomocou arteterapie, podporiť tvorivé schopnosti účastníkov a začleniť ich do kultúrno-spoločenského života. Ukončením projektu bude záverečný program (výstava prác z workshopov, divadelné predstavenie a módna show).


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka