Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Klub priateľov TG a výtvarného umenia

Vážení priatelia, aj v tomto roku bude pracovať pri TG v Poprade Klub priateľov  výtvarného umenia a Tatranskej galérie (ďalej KPVU a TG) a preto vám posielame materiál informujúci o aktuálnej činnosti KPVU a TG a o výhodách jeho členstva.

1. KPVU a TG je združením priateľov, priaznivcov a milovníkov výtvarného
    umenia a architektúry, s pôsobnosťou v podtatranskom regióne. Je založený
    pri Tatranskej galérii v Poprade.

2. Poslaním KPVU a TG je prostredníctvom kultúrno-výchovnej činnosti 
    podporovať a prehlbovať záujem o súčasné výtvarné umenie a architektúru,
    rozširovať vedomosti o histórii umenia, o pamiatkach regiónu i celého
    Slovenska.

3. Členom KPVU a TG môže byť každý občan nad 15 rokov, ktorý vyplní
    prihlášku a odošle ju na adresu KPVU a TG a zaplatí členský príspevok
    15,00 € ročne.


4. KPVU a TG sa zaväzuje, že po zaplatení príspevku 15,00 € na aktuálny rok,
    poskytne členovi následovné výhody:
    - voľný vstup pre všetky výstavné a sprievodné aktivity Tatranskej galérie
    - pravidelné informácie o výstavách, vernisážach a ďalších aktivitách TG
       formou pozvánok zaslaných priamo na adresu člena KPVU a TG
    - 50% zľavy pri nákupe literatúry z edície TG
    - účasť na správe KPTG aVU (uvítame Vaše podnetné návrhy smerujúce
       k obohateniu činnosti KPVU a TG)
    - zľavy pri organizovaných zájazdoch KPVU a TG


5. Členstvo v KPVU a TG sa nepredlžuje automaticky, ale až po uhradení
    príspevku 15,00 € na kalendárny rok. Ak ste boli členom KPVU a TG
    predchádzajúcich rokoch, nie je potrebné vyplniť novú prihlášku. Členské
    môžete zaplatit priamo v Tatranskej galérii, kde Vám bude výdaný nový
    preukaz, ku ktorému obdržíte aj vlepovaciu známku, platnú na kalendárny rok.


Adresa KPVU a TG:
Tatranská galéria  Poprad
Hviezdoslavova 341/12
058 01 Poprad
Slovakia

č.ú. IBAN SK97 8180 0000 0070 0051 2585

Štátna pokladnica
Správa pre príjmateľa: mena a priezvisko
VS: rok

tel./fax:  +421 052 - 77 21 968
e-mail: tatragaleria@tatragaleria.sk                                                                       

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka