Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty 2013


 

Podporené projekty Tatranskej galérie v roku 2013

V roku 2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo dotáciou päť projektov Tatranskej galérie v celkovej výške 19 200 €.


1. Ohlas a odkaz sv. Cyrila a Metoda v tvorbe rodiny Andreja Rudavského, výška dotácie 8000 €
Prevažná časť dotácie z MK SR bola použitá na realizáciu mimoriadneho výstavného projektu. Príprava tohto podujatia trvala niekoľko rokov na základe dlhoročnej spolupráce s rodinou Andreja Rudavského. Návštevníci výstavy mali možnosť zhliadnuť diela štyroch členov rodiny Rudavských. Výstava bola motivovaná výročím príchodu vierozvestcov na Slovensko a predstavila rôzne umelecké žánre a obdobia tvorby autorov. K multimediálnemu projektu vydala Tatranská galéria rovnomenný katalóg.  Súčasťou vernisáže bolo umelecké vystúpenie Metropolitného vzdelávacieho chóru a umelecký prednes Proglasu v staroslovienčine v podaní Idy Rapaičovej. 


2. Otvorenie novej stálej expozície v Spišskej Starej Vsi Ferdinand Katona (1864 – 1932) zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade, výška dotácie 3200 €
Tatranská galéria koncom júla 2013 sprístupnila návštevníkom stálu expozíciu Galériu Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi. Pri príležitosti tejto mimoriadnej kultúrnej udalosti, ktorú Tatranská galéria dlhodobo pripravovala za spolupráce sponzorov, donátorov umenia, mesta Spišská Stará Ves a Prešovského samosprávneho kraja, bol vydaný katalóg Galéria Ferdinanda Katonu. Nová expozícia je venovaná spišskému rodákovi, významnému predstaviteľovi slovenskej krajinomaľby Ferdinandovi Katonovi.


3. Silver akadémia 2. ročník, výška dotácie 3000 €
Tatranská galéria sa vďaka mimoriadne úspešnému minuloročnému projektu Letnej akadémie Silver zameranej na kreativitu a rôzne umelecké disciplíny rozhodla zorganizovať podujatie podobného charakteru s cieľom osloviť a prostredníctvom umenia aktívne zapojiť do spoločenského života seniorov a ľudí zdravotne znevýhodnených. Výstupom projektu bola beseda s lektormi doplnená výstavou prác zúčastnených aktérov. V rámci podujatia bolo vyhotovené propagačné CD s fotografiami a popismi jednotlivých workshopov. Projektu sa v roku 2013 zúčastnilo 7 lektorov, ktorí pripravili pre návštevníkov sedem workshopov z oblasti keramiky, krajinomaľby, kreslenia, maľby a viacerých textilných techník.


4. Kalvária na Peknú vyhliadku vo Vysokých Tatrách, výška dotácie 3000 €
Tatranská galéria sa v roku 2010 podujala v niekoľkých etapách pomocou slovenských a poľských umelcov vytvoriť najvyššie položenú krížovú cestu. Katalóg, ktorého autorkou je riaditeľka TG Anna Ondrušeková, mapuje okrem samotných skulptúr aj proces ich tvorby. Katalóg je doplnený bohatou fotodokumentáciou realizácie sôch, ich zasadenia, vysvätenia a slávnostnej vernisáže, ktorá bola súčasťou každého ročníka. Zastavenia sú výpoveďou umeleckého vnímania náboženskej problematiky. Každý z umelcov má svoj vlastný pohľad na jednotlivé útrapy, ktoré sú symbolom krížovej cesty. Súčasne je táto umelecky spracovaná krížová cesta ekumenickým vyjadrením účastníkov sympózia. Výstupom projektu je krátky videofilm mapujúci jednotlivé ročníky sochárskeho sympózia, katalóg, bulletin, plagát a pútač.


5. Návraty k odkazu histórie Spiša v reštaurátorskej a umeleckej tvorbe Štefana Kovaľa, výška dotácie 2000 €
Tatranská galéria pri príležitosti umelcovho jubilea vydala autorský katalóg predstavujúci návraty do mladých, chlapčenských  rokov a snov Štefana Kovaľa s použitím moderných vyjadrovacích prostriedkov. V oblasti reštaurovania predstaví pokoru, úctu aj vieru v procese rekonštrukcie a obnovy sakrálnych diel starých niekoľko storočí. Obzvlášť významným je umelcov prínos k zachovaniu umeleckých a kultúrnych pamiatok spišského regiónu pre nasledujúce generácie a jeho dlhoročné pôsobenie v organizačnom komitéte Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch. Katalóg je doplnený fotodokumentáciou umelcových sochárskych realizácii a reštaurátorskej tvorby.


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka