Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zbierkový fond

   Počas 50 rokov svojho pôsobenia v regióne cieľavedomým výberom a nákupom Tatranská galéria v Poprade zhromaždila vo svojich zbierkach vyše dvetisíc tristo umeleckých diel.

Zbierkový fond TG tvorí päť zberateľských okruhov:
• umenie s tatranskou tematikou
• tvorba regionálnych spišských umelcov
• tvorba súčasných východoslovenských umelcov
• výber slovenského umenia od roku 1900
• tvorba súčasných slovenských a zahraničných umelcov


   Cenná je rozsiahla zbierka diel s tatranskou tematikou od rôznych autorov, mapujúca obdobie od konca 18. storočia až po súčasnosť.
K tým najvzácnejším patria staršie diela Karola Ľudovíta Libaya, Karola Tibelyho, Ladislava Medňanského, Ferdinanda Katonu, ale aj novšie práce národných umelcov Janka Alexyho, Martina Benku, Miloša Alexandra Bazovského, Gustáva Mallého, Júliusa Jakobyho, či súčasných renomovaných výtvarníkov ako je Vladimír Popovič, Július Koller, Peter Pollág a mnohí iní, ktorí sa tematicky, svojím pôvodom, či pôsobením stali súčasťou tohto regiónu.
Najbohatšie zastúpeným je predposledný okruh – povojnové obdobie slovenského výtvarného umenia.
   Ak pred rokom 1989 každoročne pribudlo do zbierok Tatranskej galérie v priemere 50 diel, od roku 1990 sa situácia zmenila, priemerný ročný prírastok bol iba 12 diel, v posledných rokoch klesol tento počet len na 5 diel. Pôvodnú koncepciu celoplošnej zbierkovej dokumentácie súčasného umenia regiónu, prípadne celého východného Slovenska, bolo nutné prehodnotiť nielen z ekonomického, ale aj z odborného hľadiska. Polovica prírastkov pochádza z darov a administratívnych prevodov, kde má galéria obmedzené možnosti ovplyvniť ich výber.
   V priebehu desaťročia 1990 – 1999 pribudlo do galerijnej zbierky 124 diel od 30 autorov. Ide najmä o kvalitné diela najvýznamnejších umelcov medzivojnového obdobia na Slovensku (Miloš Alexander Bazovský, Július Jakoby). Zo súčasného umenia si zasluhujú pozornosť diela Júliusa Kollera a Vladimíra Popoviča. Zbierku východoslovenského umenia druhej polovice storočia doplnili diela Mirka Milana, Dušana Pončáka, Vladimíra Ossifa. Diela starších autorov Ľudovíta Felda a Oresta Dubaya. Najväčšiu časť prírastkov tvoria diela umelcov spätých s regiónom. Historické osobnosti – Elemír Kőszeghy-Winkler, Jaroslav Votruba, súčasníci – Štefan Hudzík, Marián Junek, Zuzana Dallošová-Strapková, rodáci z regiónu – Dušan Dzureka, Viliam Pirchala, František Zajac, Juraj Oravec, Tibor Kovalík.
   Za posledné obdobie boli zbierky Tatranskej galérie obohatené o 243 diel od 39 autorov. Z diel získaných prevažne administratívnymi pre-vodmi alebo darmi od samotných autorov a ich rodinných príslušníkov vystupujú do popredia – Michal Tillner, František Kudláč, Igor Rumanský a Eugen Nevan. Zbierku plastík doplnili skulptúry od Kláry Patakiovej a Emila Venkova. Oblasťou, ktorá bola doplnená o najviac umeleckých diel, bola fotografia. Okrem čiernobielych umeleckých fotografií odzrkadľujúcich panorámu Vysokých Tatier a diania pod nimi od Pavla Socháňa a Karola Plicku sa do depozitu Tatranskej galérie dostali aj štyri rozsiahle cykly čiernobielych fotografií s dokumentačným charakterom od Márie Zavadilovej. Zbierka regionálneho umenia bola doplnená o diela súčasných umelcov: Imricha Svitanu, Anny Fedákovej a Evy Končekovej. Samostatnú kapitolu darov tvoria diela vytvorené počas úspešného medzinárodného sympózia vo Vyšných Ružbachoch v roku 2003, ktoré sa konalo za účasti slovenských a izraelských umelcov. Medzi autorov, ktorí zanechali svoje diela vytvorené počas tohto ročníka sympózia v zbierkach Tatranskej galérie patria – Peter Roller, Vladimír Popovič, Anna Horváthová, Ivica Vidrová – Langerová, z izraelských účasníkov – Anatoly Baratynsky a Boris Katz. Galerijná zbierka sa tak rozrástla nielen o veľko-rozmerné abstraktné maľby, ale aj o ďalší prejav užitého umenia – kvalitnú keramiku.
   Významným prínosom pre obohatenie zbierkového fondu je grantová podpora nákupu diel od MK SR. Za posledné obdobie tak TG získala kolekciu diel z pozostalosti Ľudovíta Križana, diela Maxa Kurtha a Andora Borútha.
   V súčasnosti sa v zbierkovom fonde Tatranskej galérie nachádza množstvo diel, kvalitných aj menej kvalitných. Keďže situácia vo financovaní akvizičnej činnosti sa nezmenila k lepšiemu, nákup diel podľa vopred stanoveného plánu je viac-menej nereálny. Aj napriek tejto skutočnosti Tatranská galéria považuje za jednu zo svojich prvoradých úloh mapovanie a dokumentovanie výtvarného diania v regióne a širšej oblasti východného Slovenska za účelom napĺňania zberateľského poslania regionálnej galérie, ktorá však vďaka jedinečnej budove Elektrárne prerástla vo výstavnej a edukatívnej činnosti svoj status a úspešne sa podieľa na kultúrnom dianí na poli slovenského výtvarného umenia a v niektorých prípadoch aj na medzinárodnej výtvarnej scéne.
 


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka